Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Árokalja - ArcaliaRomániaErdély és PartiumSzolnok-Doboka vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Árokalja (Kallesdorf, Arcalia) község a Mezőség É-i felében, a Szamosmelléki dombvidék Sajói ágában, az itt ÉNy tartó Sajó bal partján fekszik. Mai szász evangélikus erődtemploma eredetileg román stílusban épült, de a XVI. században gótikus modorban átalakították.

A helység 1235-ben jelentkezik először az oklevelekben Arukalia formában. 1300 körül Kelemenes néven említik.

1355-ben Arukalia néven jelentkezik. 1388-ban Árokalya, 1456-ban Árakaly, 1495-ben Árok Allya formában fordul elő.

Korábbi kutatások szerint a tatárjárás előtt itt Szent Tamás tiszteletére szentelt templom állott. A kun és besenyő betörések után a lakosság kipusztult. Helyükbe szászok települnek, akiknek nyelvében a Tatters-Kirche nevű domb a tatárjáráskor elpusztult régi templom emlékét őrzi.

A Szent Tamás-templom helyén új templom épült, amelyet (félköríves) stílusjegyei alapján legkésőbb a XIII. század második felében épült román kori alkotásnak tekintenek.

Szász telepítéskori alapítását a Radnai szász családnak tulajdonítják, amely család 1279-től szerez itt birtokot az egykori királyi területen.

A gótikus korban az új stílus szellemében átépítették. Ennek korát az 1524-es évszámmal jelölt fali szentségfülke jelzi. Az egyhajós templom keleti részén a nyolcszög három oldalával záródó szentély áll (ablakai a gótika szép alkotásai), a hajó nyugati homlokzatánál a XIX. században - a lebontott régi helyén - emelt harangtorony látható, bejárata felett a Bethlen-címer díszlett. Az 1622-es templomleltárból egy ezüst kehely ismeretes, és említés történik a pap és iskolamester fizetéséről is. 1803-ban leég az egész falu, a templom is. 1806–1808-ban állítják helyre, tornyot is építve hozzá Bethlen János költségén.

1863-ban a templomot tűzvész pusztította. Ekkor beolvadtak harangjai is, melyeknek egyike 1487-ből származott. A középkori tiszta katolikus lakosság a reformáció idején lutheránus lett, templomával együtt. 1603-ban elpusztult a falu, de megmaradt vagy visszaköltözött lakossága továbbra is fenntartja a templomot. Az 1990-es évekre egyetlen lutheránus maradt, így a templomot a görögkeletiek vásárolták meg.

A templom egykor ovális alakú védőfalát jelentősen visszabontották, már csak maradványai vannak meg.

Forrás:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 568-569.

GPS: É 47° 5.040 (47.083996)
K 24° 21.383 (24.356379)
Várak Kastélyok Templomok évkönyv