Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Nagydemeter - DumitraRomániaErdély és PartiumBeszterce-Naszód vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Nagydemeter – templom 

Nagydemeter (Mettersdorf, Dumitra) falu a Borgói-hegység Ny-i lábánál, a Malomárok (Malom) - patak mentén fekszik. Gótikus szász evangélikus erődtemplomát sajnos átépítették, a hatalmas kaputorony azonban még ma is áll. 

A helység 1317–1320 között Demetrii néven jelentkezik a forrásokban. 1332-ben villa Demetrii, 1366-ban Noghdemeter, 1412-ben Naghdemeter, 1587-ben Magnus Demeter formában írják.

1317–1320-ban plébániatemploma van, ekkor a plébánia jövedelmét 24 arany forintra értékelik és Miklós pap a pápai tized számbavételekor 6 ezüst márkát fizet. Ekkor üresedésben lévő plébánia.

1332-től Miklós pap fél fertó ezüstöt fizet, 1333-ban fél fertó ezüstöt, 1334-ben 1 fertó ezüstöt, 1335-ben 1 fertó ezüstöt. XI. Gergely (1374–1378) Panti Mihály nagydemeteri plébánost erdélyi kanonokká nevezi ki. 1428 után Megerlein Johannes a plébános, aki 1418-ban Páduában orvosdoktori diplomát szerez. 1447 előtt, István püspök idejében, Johannes Wyrich (Witich?) a plébános. 1447-ben Christianus a plébános. Utóbbi két plébánosról egy alapítványi misével kapcsolatosan esik szó, amely szentmisét minden hajnalban kellett végezni. Ez a Christianus decretorum doctor, többször szerepel peres ügyekben.

A XV. században ovális védőfalat és jókora kaputornyot építettek a templom köré. Egy oklevélből azt is megtudjuk, hogy a templom Szent János evangélista tiszteletére volt szentelve. 1472-ben Mátyás király rendelete folytán a templom patrónusa Beszterce városa. 1477-ben Geréb László püspök Literati Bertalant nevezi ki plébánosnak, de a király a besztercei tanács panaszára eltávolítja. A király ugyanis 1473-ban meghagyja a tanács hatáskörében a papválasztási jogot. 

Középkori tiszta katolikus lakossága a reformáció idején lutheránus lesz, a templommal együtt. A XVII. század eleji háborús esztendők idején csak a plébános maradt életben. A többieket részben lemészárolták, részben hideg, éhség, pestis ragadta el. 

Középkori templomát lebontották várfalaival együtt és 1815–99-ben új, neogót stílusú templomot építenek. 

Ugyanekkor bontották el az eredeti, kulcslyuk formájú lőrésekkel ellátott védőfalat is. Szerencsére a kaputorony eredeti állapotában fennmaradt. 

A templom középkori emléke egy reneszánsz díszítésű kehely. Nagyharangja is középkori. Felirata: „O rex glorie veni cum pace.”


Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 723.


GPS: É 47° 13.342 (47.222370)
K 24° 28.244 (24.470732)
Várak.hu mobil applikáció