Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Szászlekence - Lechnitz - LechinţaRomániaErdély és PartiumBeszterce-Naszód vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép

Szászlekence (Lechnitz, Lechin�a) a Mezőség É-i felében, a Szamosmelléki dombvidék Sajói ágában, a Lekence (Kecsedi) patak mellett fekszik.

1285-ben Lekicencha néven jelentkezik az okiratokban. 1333-ban Lekenche, 1356-ban Lekence, 1430-ban Lekencze formában fordul elő. 1333-ban plébániatemploma van, papja, János az 1333–1335-ös évekre a pápai tizedjegyzék szerint 24 garast, majd 5 lotó ezüstöt fizet. Már előbb, 1306-ban említik a plébániát. 1380-ban Balázs, 1434-ben a plébános Petrus Norwak, fehérvári kanonok, dr. iuris, 1452-ben Ágoston a plébános, a káplán pedig Tamás. Az 1452-es oklevélből kitűnik, hogy a templom Szent Bertalan tiszteletére volt szentelve. Az oklevél arról szól, hogy elloptak a sekrestyéből két kelyhet és egy kis keresztet. 1454-65-ben Christian Pomarius a plébános.

A templom jelentős részben román kori. Erről tanúskodik a nyugati kapu félköríves béllete s a fölötte látható mérműves körablak. A diadalív koszorúpárkányán különös alakú állatokat faragtak, kőben. A sekrestye fölött boltozott terem van.

A templom szerkezete az egykori dési Ágoston-rendi temploméval rokon, s így azzal egykorú lehet, XII. századi.

Erődített tornya a XV századi. Ugyanebben az évszázadban kisebb átalakításokon ment keresztül a templom épülete is.

A templom középkori emléke egy kehely, amelyen már reneszánsz díszítés jelentkezik és rokon több, XVI. századi erdélyi kehellyel. Édestársa a völci templom kelyhelye. Megmaradt középkori kőoltárasztala és 1494-ből kő keresztelőmedencéje.

A templomnak védelmet nyújtó, romosodó, ovális várfal és az ebbe épített erős kaputorony ma is áll.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 783-784.

GPS: É 47° 1.266 (47.021095)
K 24° 19.790 (24.329840)

A romos és használaton kívüli erődtemplom zárva van. A kerítésen átmászva csak az udvarba tudtunk bejutni 2005-ben.

Vár-Webáruház - Látvány térképek várainkról