Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Szászszentjakab - Jakobsdorf - SâniacobRomániaErdély és PartiumSzolnok-Doboka vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Szászszentjakab (Jakobsdorf, S�niacob) a Mezőség É-i részében, a Szamosmelléki dombvidék Sajói ágában, a Szt. Jakabi patak mellett fekszik A helység 1332-ben jelentkezik először a forrásokban villa Jacobi néven. 1456-ban ZenthiÐcab, 1461-ben Zenthjakab, 1587-ben Zentjakab, 1681-ben Szász-Szent-Jakab formában fordul elő.

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben plébánosa, Bernárd a pápai tizedjegyék szerint 1334–1335-ben 2 garast fizet, Miklós pap 5 garast és 18 dénárt.

A helység is templomának nevét őrzi, amely szerint Szent Jakab tiszteletére volt szentelve. A középkori tiszta katolikus lakosság a reformáció idején lutheránus lesz. A szászok megmaradnak lutheránusoknak, míg a magyarok a református hitet követik.

A középkori templom a lutheránusok tulajdonába kerül és 1862-ben leég. Új templom épül 1870–1879-ben. A XVIII. században lutheránus anyaegyház, és e század elején is az.

A lutheránusokról 1627-ben Törpényi Ábel Gáspár dékán azt írja, hogy erős eklézsiájuk van. Ugyanekkor a református templomról, mint puszta templomról emlékeznek. A XVIII. században a reformátusoké csak leányegyház és Szászcegőhöz tartozik. A 19. századig a református egyház teljesen megszűnik.

Az 1944 utáni kivándorlás hívek nélkül hagyja az evangélikus templomot, mire eladják az ortodoxoknak.

A templom egykori védőfala ma már nincs meg, csupán a dombperem és a védőárok nyoma figyelhető meg a helyszínen.

GPS: É 47° 3.167 (47.052788)
K 24° 17.451 (24.290846)
Várak Kastélyok Templomok évkönyv