Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Jányok - JaníkySzlovákiaFelvidékKomárom vármegye - redut

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

A vár a dunaszerdahelyi kerület Jányok falujának Alsójányok nevű részében található. Földrajzi szempontból a Csallóközben van, történeti adminisztráció szerint a pozsonyi kerülethez tartozik.

Az erősség egy a falun kívül, a Csillagvár mezőn, 127,3 m magas dombon épült palánkvár. A vár a Kis-Duna jobb partján fekszik, kb 50 m-re a folyótól és 2 km-re északkeletre Alsójányoktól.

Maga a vár szabálytalan hatszög alaprajzú, mérete 112,6 x 102,2 m. Az erődítés legfontosabb eleme egy földsánc, amely tetején valaha paliszád fal volt. A várat vizesárok vette körül. A régészeti kutatás azt bizonyította, hogy a nyugati és a déli oldalon még egy gerenda fal és egy második árok is volt, amely valószínűleg az egész várat körülvette. A vár belső területén tizenhárom különböző méretű és funkciójú négyszögletes alaprajzú gerendaház csekély nyomait találták meg. Ezek az őrség szálláshelyeként és fegyvertárként szolgáltak. A ma is látható bejárat a vár északkeleti oldalán volt, a folyó irányában. Az előbb említett gerendaházak környezetében végzett feltárás a felszínre hozott apró állatcsont töredékeket, mázatlan, valamint belül sárga és zöld mázas agyagedényeket, mázatlan csempék töredékeit, két virágmintás agyagpipát, egy vaskés töredékét, egy vas lópatkó darabját, két vasláncot és sok vasszeget. A legértékesebb leletek I. Lipót 1698-as ezüst krajcárja és Lotharingiai Károly Olomuci püspök 1701-es ezüst krajcárja voltak. Történelmi leírások nem említik a várat, de az építés jellegzetességei és a régészeti leletek a 17. századra keltezik az erődítményt. A várat a török betörések ellen építették, valószínűleg királyi rendeletre.

/Rastislav Tóth//ford.:Szabó Tibor/

J A N Í K Y C A S T L E II

The castle is situated in the cadastre of the village Janíky, part Dolné Janíky, district Dunaj-ská Streda. From the point of view of geomorphological unit it belongs to Danubian Lowland (Podunajská rovina), from the point of view of historical administrative division it belongs to Bratislava Stolitz. It is a palank-type castle located in the extravillan, position Csillagvár, with absolute elevation about 124 m. This position can be found on the right bank of the river Danube Minor (Mal� Dunaj), approximately 50 m from the flow and 2 km northeastwards from Dolné Janíky. The castle�s ground plan is organised into an irregular hexagon with di-agonal dimensions about 112,6 � 102,2 m. The principal fortification element is an earthwork rampart which used to carry huge palisade wall on its top. From every side it was protected by water ditch. Archaeological research also proved existence of parkan wall and additional outer ditch on the western and southern side, most likely continuing along the whole castle. Inside the castle there are seen slight traces after thirteen rectangular log cabins of various size that functioned as operating objects, armament stores, and accomodations for the garri-son. The entrance, visible even today, was situated on the northeastern side in the direction of the river. Archaeological research which paid attention to the above-mentioned log cabins, revealed tiny fragments of animal bones, fragments of clay pots both without glaze and with inner yellow as well as green glaze, fragments of tiles without glaze, two clay pipes with flo-ral pattern, fragment of iron knife, fragment of iron horseshoe, two iron chains, and plenty of iron nails. Among the most precious finds belong silver kreutzer of Emperor Leopold I from 1698, and silver kreutzer of Olomouc bishop Karl von Lotharing from 1701. Historical writ-ings do not mention the castle, however, the construction features and archaeological finds date it back to the 17th century. The castle was built against Osmanli forays, and most likely had regal foundation.

/Rastislav Tóth/

DRENKO, Zoltán : Pevnos� pri Janíkoch. In : Vlastivedn� časopis, 1970, no. 1, p. 40 – 41.

HANULIAK, Milan : Osídlenie Žitného ostrova z pohľadu stredovekej archeológie. In : Archaologia historica 7, 1982, p. 97 – 102 (re : 101).

GPS: É 48° 8.971 (48.149509)
K 17° 25.392 (17.423201)
Várak Kastélyok Templomok évkönyv