Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Guta - KolárovoSzlovákiaFelvidékKomárom történelmi vármegye - Békavár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép
  • Szállás

Gúta településének közelében, a Vág és Kis-Duna folyó közötti jól védhető területen emelkednek a gútai palánkerőd helyi elnevezés szerint a Béka-vár sáncai. Bár napjainkig még nem végeztek régészeti feltárásokat a sok vihart megélt történelmi helyszínen, de a fennmaradt hadmérnöki ábrázolások valamint a korabeli feljegyzések alapján viszonylagos képet tudunk alkotni róla. A török veszély elleni védekezésül emelt királyi erődítmény szabályos négyzet alaprajzú, sarkain ó-olasz típusú ágyúbástyákkal készült, szerkezete „magyar módra” a környékbeli jobbágyok robotmunkájával emelt palánkfal volt, mögötte széles földsánccal. A XVII. században ismételten megerődítették, akkoriban készülhettek el a külső védőművei, az ellenség tűzfegyvereitől védett fedett úttal és fegyverterekkel. A maga idejében korszerű erődnek számító királyi bázist kettős vizesárokkal övezték, melybe a vizet a közeli Vág folyóból nyerték.

Jelenleg bozótossal benőtt, vizenyős terület a Vág folyó mentén.

Története:

A településről fennmaradt legkorábbi oklevél 1268-ból származik, de akkoriban még a Vág folyó bal partján terült el. Az esztergomi érsek tulajdonát képező virágzó helyiség jelentőségét csak fokozta, hogy a folyón gázlóján itt vezetettek át a fontosabb kereskedelmi útvonalak. Ennek védelmére létesült már 1349-ben egy királyi vár, aminek helyére a XVI. században emelték itáliai hadmérnök terve alapján az akkori időkben alkalmazott hadászati elveknek megfelelő, korszerű erődöt. Ugyanekkor települt át a helyi lakosság a török rablóportyázásai elől menekülve a Vág folyó jobb partjára, a jelenlegi város területére, hogy oltalmat találjon a királyi erődítmény közelében. A korabeli források szerint 1584 – 1594 között megerősítik, ugyanezt tették 1662 – 1664 időszakában is. Az ekkoriban felvett zsoldlista tanúsága szerint 130 főnyi helyőrség állomásozott falai között. A Felvidék területeit védelmező hadászati szempontból elsőrangúnak számító közeli Érsekújvár királyi végvárának egyik elővárául számított, sorsa mindig tőle függött. Így miután Köprülü Ahmed török nagyvezér 1663. augusztusában ostrommal bevette Érsekújvárt, a közeli Gúta palánkerődjéből is harc nélkül megfutott a katonaság. A hódító muzulmánok álltak benne őrséget egészen 1685-ig, amikor Újvárt ismét visszafoglalták a keresztény csapatok. A katonai jelentősége megszűnt a törökök kiűzése után, védőművei pusztulni kezdtek. Az utolsó hadi események a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc idején kötődnek hozzá. A felkelők előretörésének kivédésére 1707-ben Fischler császári hadmérnök vezényletével megerődítették és nagyobb létszámú helyőrség szállta meg. 1708-ban Bottyán János kuruc generális serege rohammal elfoglalta, majd lerombolta a védőműveit. Heister császári generális a számára győztesen végződő trencséni ütközet utáni előrenyomulása során megszállta fegyvereseivel és helyreállítatta, bázisul használva a közeli Érsekújvár ostromához. Habsburg katonaság vigyázta falait egészen Újvár 1710. szeptemberi kapitulációjáig. A szatmári békekötés után, katonai jelentőségét véglegesen elvesztette, a magukra hagyott gazdátlan védőművek pusztulásnak indultak. A napjainkban {2005} történt bejárás szerint a területét bozóttal vegyes erdőség fedi.

Megközelítése:

Komárom városánál átkelve a Duna folyón, ÉNy-felé autózunk az 573-as mellékúton a második községet jelentő Gúta {Kolárovo} településéig. Itt a város ÉNy-i részén emelkedő hídon kell átmenni a Kis-Duna és a Vág folyók közötti vizenyős, fákkal-bokrokkal borított területre, melyből kiemelkednek a török hódoltságkori palánkvár maradék sáncai.

Forrás:

Gerő László: Magyarországi várépítészet {1955} 415. old.

Kőnig Frigyes: Várak és erődítmények a Kárpátmedencében {2001} 730. kép

Kisari Balla György: Karlsruhei térképek a török háborúk korából {2000} 444. old.

Winkler Gusztáv: Reneszánsz erődépítészet Magyarországon {2004} 148. 149. old. 

{Szatmári Tamás} 

GPS: É 47° 55.520 (47.925335)
K 18° 0.231 (18.003857)

A Kis-Duna és a Vág összefolyásánál levő szigeten, az ott található skanzentől kissé északra találjuk a vár megmaradt felét.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció