Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Egbelény - GbeµanySzlovákiaFelvidékTrencsén vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Egbelény (Gbeľany) falutól É-ra, 2 km-re magasodik a 652 m magas Hradisko. Észak-déli irányú gerincének D-i végén találjuk az egbelényi várat, amely szabálytalan ovális („csepp”) alakú. Hossza ÉNy-DK-i irányban 60 m, DNy-ÉK-i irányban mindössze 30 m. Teljes területe 0,16 hektár. A várba vezető út csekély nyomai a hegy déli lejtőjén még megfigyelhetők. A bejárat a DK-i oldalon lehetett. A vár területe az É-i csücskében lévő kiemelkedéstől kezdve D-i irányban erőteljesen lejt. Kerítőfal és sánc nem látható, azonban a domb peremén jól követhető az egykori fal nyomvonala. A várról írásos feljegyzés nem maradt. Területéről Mátyás korából való pénzlelet ismeretes. Ezen kívül néhány – a középkor közepéről származó – kerámiát találtak.

A vár É-i csücskétől 75 m-re É-ra egy kisebb, trapéz alakú, körülsáncolt elővár figyelhető meg, mely K-Ny-i irányban 24 m, É-D-i irányban 14 méter hosszú. Ezen elővárat ma is látható mesterséges árok és sánc veszi körbe. Fal és épületmaradványok a felszínen nem észlelhetők.

Forrás:

Peter Bednár – Eva Fottová: Terrain und sein Einfluss bei der Baulösung der Burgen der West-und Mittelslowakei 

/Castrum Bene 9, Praha. 2006, 23-40. 

/Karczag Ákos/

GPS: É 49° 14.048 (49.234131)
K 18° 51.364 (18.856073)

Egbelény (Gbeľany) falutól É-ra, 2 km-re magasodik a 652 m magas Hradisko. Észak-déli irányú gerincének D-i végén találjuk az egbelényi várat. A Vágnedec /Nededza/ és Kaszásrét /Kotrčiná Lúčka/ közötti közútról keleti irányba letérve erdészeti földúton gyalogosan kb fél óra alatt érünk fel a várhoz.

Várak.hu mobil applikáció