Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Monora - Donnersmarkt - MănăradeRomániaErdély és PartiumAlsó-Fehér vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Az Oltmelléki hegysor Szászcsanádi ágában, az itt ÉNy-ra tartó Nagy-Küküllő bal partján fekszik Monora (Donnersmarkt, Mănărade) község. Mai szász evangélikus erődtemploma a gótika korában épült régebbi templom helyén áll, melyet a XIX. században teljesen újjáépítettek. A korabeli falakból mindössze a külső tornyos, ovális alaprajzú erődfal maradt fent.

1205-ben Monera vagy Menera néven jelentkezik a forrásokban. 1263-ban Munora, 1320-ban Munerad, 1332-ben de Ðuinto Foro, 1336-ban Munerad, 1431-ben Munera formában fordul elő.

1306-ban Albert a plébános, tehát már temploma van. 1320-ban az egeresi apát birtoka. 1332-ben Konrád plébános a pápai tizedjegyzék szerint fél fertót fizet ezüstben, 1334-ben 64 dénárt, 1335-ben 66 dénárt. 1263-ban III. István király birtoka, amelyet átenged udvarnokainak. Valószínűleg a tatárjárás után lakatlanná válik. 1336-ban egy falunagy és a pap neve (Olbrehtus) német, ami szintén katolikus lakosságra utal. A település német neve, Donnersmarkt a csütörtöki vásárnap latin nevével egyezik: Ðuintum Forum. Simon és Judás volt a patrónus.

Temploma XIV. századi, 1869-ben nagyobbítják, újítják. Kőből faragott keresztelőmedencéje a régiből való. Régi kőkerítése részben áll, 6 m magasan, két toronnyal. Kaputornyát 1832-ben harangtoronnyá építették át.

Középkori katolikus lakossága a reformáció idején lutheránus lesz, a templommal együtt. A XVIII. században lutheránus anyaegyház, és e század elején is az.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 714.


GPS: É 46° 8.465 (46.141090)
K 23° 58.206 (23.970097)

A templomvár mögötti portára kéredzkedtünk be, ahol a kerítőfal egy résén át lehet bejutni a templom udvarára.

Várak.hu mobil applikáció
Új feltöltések, frissítések
14OktSopronkeresztúr - Nádasdy várkastély
11OktVilonya - templom
10OktSzihalom - Árpádvár
08OktMecseknádasd - Schlossberg
07OktTorna - templom
06OktNógrádsáp - templom
03OktDivény - Balassa várkastély  ▪  Divény - Vár
Ajánlott látnivalók
rk. templom
Korondrk. templom
Garics vára
PodgarićGarics vára
Keresési előzmények
Monora - templom