Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Gara - GorjaniHorvátországHorvát-SzlavónországVerőce vármegye - Jaics bég tornya

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

GORJANI - GARA (JAICS BÉG TORNYA)


Gorjani - Gara 

Vármegye: Verőce vármegye, Diakóvári járás (1914.) 

Ország: Horvátország 

Régió: Horvát-Szlavónország 

Helységnév 1: Gorjani 

Helységnév 2: Gara 

Várnév 1: Gara (15. szd. közepe utántól, a 16. szd. elejéig) 

A vár története:

„… Đakovo-tól északra fekszik 

Gara 

(Gorjani) falva, ahol sajnos csak, az egészen nagy Garai család, nevezetes várának, a helye maradt fenn. A középkorban írták 

Gorá 

nak, 

Gará-nak

. Mint 

terra Gora 

, már 1244-ben megemlítették, majd 1269-ben, IV. Béla király ezt a helyet, a Garaiak ősének, Drusina (Dorozsmai) Jánosnak adományozta. A XV. században sűrűbben említik: 1408-ban, mint 

castrum Gora 

, 1467-ben, mint 

castellum Gara 

. Miután a Garai család, Garai Jóbbal kihalt, a birtokaik egy részét, a csömöri Zayok kapták meg, a másik, nádori részét, Corvin János. Markos Péter várai között, melyek 1536-ban török kézbe estek, megemlítették Garát is. A diakóvári térség 1702-es hatósági összeírásában 16 , leírták a várat is: 

ennek a falunak e régiségei között volt egy vár is, mely mára egészen rommá lett, aminek a megtalált alapfalait ugyancsak kiásták és, amelynek környékét, ma is árok erősíti 

. Ehhez a leíráshoz semmi mást nem lehet hozzáadni, csak azt, hogy az újabb időkben az alapfalak köveit is kibontották, sőt a négyszögletű vár köveit kiárusították, továbbá azt, hogy jelenleg csak szétdobált téglákat láthatunk belőle. Gorjani környékén prehisztorikus régiségek is találhatók, míg magától a várromtól nem messze, egy téglából épített gótikus templom romjai vannak. A településen lévő, un. Jaich (Jaić) bég házat, templommá alakították át. Eredetileg ez is egy torony volt, a földszintjének három oldalán lőrések is láthatók. A felsőbb részének egyik ablaka, megtartotta a keleties ívét…” 

Forrás: Đuro Szabo: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, 1920. Zágráb. 

Engel Pál adatai szerint: 

Az egykor Valkó vármegyéhez tartozó Gara (ma Gorjani) vára, a magyar történetírásban Gara váraként ismert. A vár és birtokának tulajdonosa, 1269-1481-ig a dorozsmai Gara családé volt, ezután s eközben a Garai család Bánfi ága is résztulajdonosként jelenik meg (1310-1509.). A Garai család kihalta után, a vár és birtokának egy része a vingárti Gerébeké lett (1498.) A település 1387-1506-ig, mint oppidum szerepel, majd 1565-ben, mint város említődik meg. Magát a várat, várkastélyt 1467-1506-ig említik.

A török hódoltság alatt, a település Gorjan név alatt, a Gorjani nahije székhelye volt, s mint ilyen, heti piactartási joga is volt.

A Garai család fénykorában, a településen egy domonkos kolostor (1323-1521.) és egy Keresztelő Szt. Jánosnak szentelt plébániatemplom is működött, mely a pozsegai főesperesség alá tartozott.

Bővebbet: 

Branko Nadilo:

Síkvidéki várak a Dráva és a Száva között kelet Szlavóniában Megjelent: a „Gradevinar” című folyóirat 57. évfolyamának (2005.) 6. számában

A vár mai állapota: 

A Garai család ősi fészkét sajnos ma már nem lehet föllelni, jóllehet a 20 szd. legelején, még némi téglatörmelék és árok maradványok léteztek belőle. A horvát nyelvű régészeti jelentések alapján, a ma öreg temetőnek (Staro groblje) nevezett hely mellett állhatott, ám a területet felparcellázták és teljesen beépült, így semmi sem látható a várból. A helyszín bejárásakor érdeklődtünk és megtudtuk, hogy a helybeli öregek emlékezetében még él, hogy itt volt az ő általuk Gorjanski-nak nevezett család vára. 

Hogy mégse menjünk el üres kézzel a településről, érdemes megtekinteni a az egykori vártól délebbre található Jaics bég tornyát. Sajnos a várhelytől, jóllehet nem esik oly messze, ám tekervényes utcákon tudunk csak odajutni, vagy közvetlenül a falu főteréről.

Az un. Jaics pasa tornya, noha egy keresztény kápolnává alakították át, mégsem keletelt, hanem egykori főhomlokzata Mekkának fordul.

A jelenleg zárva tartó kápolna északi oldalán világosan felismerhetők az egykori lőrések nyomai, valamit a feltehetően első emeleti bejárat, a részben elfalazott, de keleties ívét megőrző ajtó helye. 

A várat bejárta: dr. Montskó Péter – Szatanek József, 2007. 03. 11.

GPS: É 45° 23.913 (45.398556)
K 18° 22.137 (18.368952)

Gorjani (Gara) települése legkönnyebben Pécs városából közelíthető meg. Ehhez, javaslom a Pécs-Beremend határátkelőhelyet, majd Belišće-Valpovo (itt egy hatalmas vár található)-Osijek útvonalat. Osijek (Eszék) városa előtt, jobbra Đakovo (Diakóvár) irányába kell lefordulnunk, hogy a Đakovo-ba vezető főúton (E73; 7-es főút) haladjunk dél felé! Az Eszéktől délnek haladó főúton haladunk még, kb. 23 kilométert, hogy Širokok Polje településéig érjünk. A falun áthaladva, még kb. 4 kilométer kell tovább menünk, hogy egy jobbra, Tomašanci falu felé vezető útra kanyarodjunk. Az elágazás után kb. 7 kilométerrel érünk be Gara, ma Gorjani -nak nevezett falvába. A faluban jobbról először egy plébániatemplommal találkozhatunk, de még kb. 500 méter után elérünk a falu főterét képező négyes elágazásba, melynek közepén egy érdekes oszlopszerűség található. Ha Gara várának feltételezett helyét akarjuk megközelíteni, akkor az elgazásban jobbra, északnak fordulunk, majd kb. 50 méter után (az első elágazásban) balra fordulunk. Ezen a meglehetősen kacskaringós úton megyünk nyugat felé, míg az Öreg temetőnek (Staro groblje) nevezett településrészre nem érünk. Valaha itt volt a Garai család székhelyeként használt várkastély, de a beépítétettség miatt ebből már semmi sem látható. Ha az un. Jaics bég tornyára vagyunk kíváncsiak, akkor a fent említett négyes elágazóban az útunkat egyenesen, az Ulica Kula (utcán) folytatjuk, majd kb. 400 méter után elérjetünk a ma Szt. Háromkirályoknak szentelt egykori toronymaradványhoz. Itt leparkolva, Szlavónai egyik ritkaságszába menő törökkori emlékét nézhetjük meg.

Várak.hu mobil applikáció
Új feltöltések, frissítések
13NovKrasznahorka - Vár
01NovSzibiel - Vár
31OktTarján - Vár
14OktSopronkeresztúr - Nádasdy várkastély
11OktVilonya - templom
10OktSzihalom - Árpádvár
08OktMecseknádasd - Schlossberg
Ajánlott látnivalók
Magyarvár, Bem sánc
AlsótömösMagyarvár, Bem sánc
Keresési előzmények
Gara - Jaics bég tornya