Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Klokocs - KlokočHorvátországHorvát-SzlavónországModrus-Fiume vármegye - Klokocs vára

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép

„…A Blagajtól keletebbre eső Klokocs (Klokoč) [6] vára, a Klokocs nemzetség székhelye volt. Ezek a nemesek IV. Béla 1224-es oklevelével lettek erről a castrum ról elnevezve, 1387-től e vár fölött is a vegliai Frangepán hercegek rendelkeztek, hogy a későbbiekben a helyükre a Cillei hercegek kerüljenek, majd Vitovác János. 1530-ban a vár, Karlovich Iván tulajdona, de 1557-ben, már határőrvidéki vár. Bihács eleste után, a mieink felhagyták, és 1681-ig pusztán is maradt, amikor is Herberstein elfoglalta és kijavítatta, ez után a barilovići kapitányság alá tartozott. A XIX. század közepéig, határőrvidéki tisztviselők laktak benn, majd egy kicsivel később teljesen rommá lett.

A várat egy, 1701-es alaprajz még egyben ábrázolja úgy, ahogy az a keletkezése óta állt. A téglalap alakú falak egyik sarkán, egy kör alakú torony ugrott ki. A falakon belül fából készült épületek voltak. A vár körül paliszád és várárok volt, melyen át egy híd vezetett. A várba, egy létrán át, egy őrgóréig, majd onnan tovább az első emeleti kapun keresztül lehetett bemenni, ahonnan újra a földre lehetett leszállni. A vár két sarkára, fából készült őrgórékat építettek. A bécsi hadilevéltárban fönnmaradt a vár 1746-os képe. Egy, 1863-as fotógráfia a várat úgy ábrázolja, hogy még meg volt a lakótorony tetőzete és a fából készült védőfolyosó is…”

[6] Lopašić, R.: Oko Kupe i Korane, 142. (A Kupa és a Korana folyók környéke, 142. oldal)

Engel Pál adatai szerint:

Az egykor Zágráb vármegyéhez tartózó Klokocs várát, 1522-ben, a Vojkfi (Vojković) család tulajdonában említették meg. A Glokocsként is említett váraljai település Szt. Máriának szentelt plébániatemploma, 1334-1501-ig a goricai főesperességnek fizette az egyházi tizedet.

A vár mai állapota:

Klokocs várát, egy nagyobb, 2007. 04. 28-30. közt végrehajtott túra keretén belül sikerült bejárnom. A bejárás igazolta a publikációkban megjelent alaprajzi kialakítást, mind a falak, mind a külső terepalakulatok tekintetében. Ám ahhoz képest, hogy kb. 130 éve még teljesen épen állt, a mai romok meglehetősen lehangoló képet mutatnak. A vár és környéke teljesen elhanyagolt. Emberi kéznek nyoma sincs, ráadásul a vár alatti, egykor bővizű forrás az adott időpontra, teljesen kiszáradt! A vár nyugati oldalát, az árkot és a sáncot, sűrű növényzet fedi, mint ahogy a vár udvarát is. Az egykori öregtorony várudvarra néző, íves fala a földig leomlott, akárcsak a vár északkeleti sarka. Jól megfogható a vár nyugati, déli, és az északi oldala. Az északi oldal falában egy lőrés is megfigyelhető (épen), ám a déli falban, csak egy hasonló kialakítású lőrés fele. Az egykori várárok nyoma is végig kísérhető. A vár keleti oldalán lévő, kiszélesedő sánc tetején, akár egy huszárvár is lehetett, bár ennek mára nyoma sincs. A vár északról, délről meglehetősen nehezen volt megközelíthető, ám nyugatról és keletről, miután a vár egy hosszúkás gerinc legmagasabb pontján fekszik, a várat árokkal és sánccal védték.

A várat a fenti időpontban bejárta: dr. Montskó Péter, Roskovenszky Hedvig, Tamás Zoltán és Szatanek József.

Forrás:

Ðuro Szabo: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, 1920. Zágráb. 

Branko Nadilo: Szluin és Károlyváros közti térség várai; Građevinar” folyóirat 2003/55. évfolyamának 01. száma; 

Lopašić, R. : Oko Kupe i Korane, 142. (A Kupa és a Korana folyók környéke, 142. oldal)

GPS: É 45° 12.964 (45.216061)
K 15° 41.009 (15.683489)

Klokocs (Klokoč) vára, legkönnyebben a Letenye - Zágráb - Karlovac közti autópályán közelíthető meg. Karlovácnál le kell hajtanunk a kényelmes sztrádáról és rá kell térnünk a régi Karlovac -Slunj - Zadar közti főútra (1-es), melyen egyébként a Plitvicei tavakhoz is eljuthatunk. Ezen a főúton haladunk délnek kb. 23 kilométert, majd egy balra, Vojnić (Glina) irányába tartó, másik főútra (6-os) kell rátérnünk.Ezen az úton kb. 6 km-t megyünk keletnek, majd Kolarić településénél ismét délnek fordulunk, az egyébként Boszniába vívő útra. Ám ezt az utat is kb. 6 km után el kell hagynunk, és Lončari településnél, tovább kell autóznunk délnek, még kb. 9 km-t. Ezután érünk a várhegy déli lábához, mely alatt az út tovább tart keletnek. Ezen megyünk mi is, egészen addig, míg jobbról egy Cetinből (Gojkovac-ból) jövő út, kereszteződéséhez nem érünk. A kereszteződés után már csak kb. 300 méter kell mennünk, míg egy balra, északnak vezető úthoz érünk. Ezen kell haladnunk tovább kb. 50 méter, míg egy újabb, immár nyugatnak tartó makadámos úthoz nem érünk. Ez az út már felvezet a várhoz, ám az út elején sajnos le kell parkolnunk, mivel villanypásztorral van lezárva, hogy a baloldalon található tanya állatainak a legeltetését biztosítsák. A várba felvezető út, kb. 15 percnyi gyaloglást jelent, mely közben elhagyott házak mellett haladunk el. Miután a környék 1995. óta meglehetősen lakatlan, így mindig teli tankkal és jó minőségű térképekkel induljunk el bárhová, mivel a várkeresések közben, nincs kit megkérdeznünk. A vár területe amúgy szabadon bejárható és fényképezhető, amit csak a sűrű növényzet nehezít

Vár-Webáruház - Látvány térképek várainkról