Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

CsepregMagyarországVas megyeSopron vármegye - Boldogasszony-kápolna

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Ábrázolások
  • Térkép

Boldogasszony kápolna, egykori templom és a huszita erődítmény helye 


1454-ben a husziták az egyik csepregi templomot alakították erődítménnyé (fortalitium). E csepregi „fortalitium” ostrománál keltez Hunyadi János 1454-ben. A helyre azokban az években többször is visszatért a mai kifejezéssel rablóbandának titulálható osztrák, cseh társaság. Az erősség kapitánya 1457-ben (municio seu fortalitium) egy bizonyos Spatin Wanko volt. 

A husziták 2000 fős lovasokból álló csapata csakis az akkoriban szabad térséggel övezett Boldogasszony-templom körül találhattak megfelelő, védhető helyet a maguk számára. Az ideiglenes erődítményt 1462-ben lerombolták, maradványai jelenleg nem érzékelhetők.

Maga a román-kori eredetű, kváderkőből épült és tekintélyes kőfallal övezett 31 x 11 m-es alapterületű, nagy méretű Boldogasszony templom 1861-ben statikai problémák miatt lebontásra került. Nagy szerencsénk, hogy még előtte a már megviselt állapotú régi templomot Hartmann Etelka kisasszony, az akkor gyógyszerész leánya volt szíves lerajzolni. A helyén Jankovich Gyula gróf építtetett neogótikus kápolnát 1869-ben őse, Jankovich Antal és családja számára. A kápolnához vezető kálvária 1867-ben Carstanjen Gusztávnak, a Schöller cukorgyár akkori igazgatójának köszönheti létesítését (valószínűleg nem függetlenül attól, hogy a cukorgyár építéséhez felhasználhatták a lebontott templom köveit).


Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában III. Bp., 1897. (reprint: Bp.,1985.) 585.

Dénes József: Hol volt a csepregi vár? In: Csepregi Promenád. 2002. január – XI. évfolyam 1. szám 9. 

(www.atreus.extra.hu/csepvar2.html)

Engel Pál: Magyarország világi archontológiája 1301-1457. I-II. Bp., 1996. 293.

Házi Jenő: Macskakő vára. IN: Soproni Szemle 1962. 332-340. 

Várak.hu mobil applikáció