Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Báncsipkés - ŠípkovSzlovákiaFelvidékTrencsén történelmi vármegye - Vár (, Šípkov Castle)

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Archívum
  • Térkép
  • Szállás

Báncsipkés, vár

Báncsipkés (Šípkov) középkori vára a Bebrava folyó völgyének északi részén, hegyes vidéken található a folyó bal partján. A vár a hasonló nevű falu fölött (366 méteren), egy nem túl magas, de viszonylag meredek, kúp alakú csúcson áll. Különleges jellege kiváló stratégiai és védelmi tulajdonságokat adott a korábbi erődítménynek a hegyszoroson át Čierna Lehota, illetve a Košeca várhoz vezető, kieső út mellett. Geológiailag a Strážov hegységhez, a Zliechov-fennsík egyik alegységéhez tartozik. A történelmi Magyar Királyságban Trencsén vármegyéhez tartozott, ma a Szlovák Köztársaság területén Bánovce nad Bebravou megyében tartják nyilván.

Az írásos feljegyzések Báncsipkést először 1295-ben említik Sonko, később Zybkow (1389), majd Sypko (1481), Sipko (1598), Sipkow (1773), Schipkow (1786) néven. Bán környékét a XI. században a nemesi Hont Pázmán család vette tulajdonába, de földbirtokuk nagy része később Trencsén vármegye jobbágyai (iobagiones) igazgatása alá került. A XIII. század közepén ezen a területen épült fel a Zayugróc (Uhrovec) vár, amelyre írásban először 1293-ban hivatkoztak. Az írásos dokumentumok feljegyzései előtt egy évtizeddel azonban a Péterhez, Bašo fiához tartozó várat és annak teljes területét – ideértve a tizenegy falut is – a telhetetlen Csák Máté oligarcha erővel bevette.

A báncsipkési vár azokhoz a területekhez tartozik, amelyeket bizonytalan írásos források vagy lehetséges toponimikus megnevezések segítségével is alig ismernek. Báncsipkés nem szerepel a Csák Máté által birtokolt várak listáján. 1321-es halála után egészen 1389-ig Zayugróc vár királyi tulajdonban maradt, és amikor Luxemburgi Zsigmond király ebben az évben a birtokot stiborice-i Stibor lengyel főnemesnek ajándékozta, a birtok a Berbrava folyó felső részeiben található falukat is magába foglalta, ideértve Báncsipkést is. Így a falu alapítása minden bizonnyal a csáki birtokok bővítésének folytatására esett, amelyet Csák Máté nagybátyja, Máté már a XIII. század első felében megkezdett.

Azt a kérdést, hogy ki építtette Báncsipkésen a kis kővárat, valószínűleg további történelmi archívumok kutatása tudná csak megválaszolni. Mindemellett megbízható archeológiai kutatások nyomán arra lehet következtetni, hogy a vár nemesi tulajdon volt, és a XIII. és XIV. századra jellemző európai jellegben egyszerű tömbelrendezéssel építették. Elméletileg a vár sorsa az említett Zayugróc vár Stibor-dinasztiának átadását tükrözi, amely következtében egyes várakat el is hagytak.

A vártorony szerény kilátója (3 x 4 méter) az átépítés után ma már szinte nem is látható. Ennek egyebek mellett az az oka, hogy a fellegvárat nem szakértő módon turistakilátóvá alakították át. 1993 óta masszív, vasbeton szlovák duplakereszt áll, amely elkerülhetetlenül további károkat okozott a fellegvár tetején. Az 1980-as évek végén lefolytatott archeológiai kutatások építészeti maradványokra bukkantak, amelyet az északnyugati lejtőn fel is tártak. Építészeti tevékenységről árulkodik egy árok is, amelyet a falak alapozásához véstek az északi sziklába. Egy további kiálló szikla is meghatározza a fal kiterjedését délnyugati irányba. Egy soklapú, mintegy 6 x 6 méteres tornyot láthatunk, észak–déli és kelet–nyugati irányokban. A torony egykor lakóépületként és erődítményként is szolgált, és a várkomplexum fő részét alkotta.

A fellegvár alatt húzódó délnyugati és északkeleti lejtőn néhány nagyobb teraszt építettek. Ezek a teraszok a toronyhoz épültek, és egy fapalánkos erősítéssel gazdasági célokat szolgáltak. A nagyobb terasz mögött található nyerget tovább szélesítették és mélyítették azért, hogy létrehozzanak egy iszthmián árkot. Az árok külső oldalát egy félkör alakú bástya védte, amelynek mára csupán egy része látható. A mai árok és a fellegvár közötti szintkülönbség 10 méter, és feltételezve, hogy a torony 12-15 méter magasságot is elért, a várhoz vezető utat igen jól lehetett ellenőrizni. Az eredeti gyalogosút még ma is látható.

Nyugatról, a falu felől vezet a vár felé, ezután délnyugat felé fordul, áthalad a vár szikladombját a völgy oldalát összekötő szoroson, majd átvezet az árkon. Ezután elérkezik a nagyobb teraszhoz, majd az út végül elér a fellegvárhoz. Habár mára nem maradt földszín feletti maradványa a központi, soklapú kőtoronynak, a csúcs alatt fekvő lejtőkről látható egy kicsi, ámde törött mozsár, továbbá némi mészkő építőanyag. Archeológiai leleteket alig, mindössze egy-egy kerámiadarabot találtak itt 1940 előtt.

Források:

BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Úloha hradov horného Ponitria a Požitavia pri obrane a osídlení územia do konca 14. storočia. In: Archaologia historica 27, 2002, pp 239 – 268 (re: 247, 262).

HABOVŠTIAK, Alojz: Stredoveké hrádky na Slovensku. In: Vlastivedn časopis, 1972, no. 1, pp 2 – 8 (passim).

PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin: Encyklopédia slovenskch hradov. First edition. Bratislava: Slovart 2007. 392 pp (re: 11, 101).

Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia, vol. 1, Bratislava, hlavné mesto SSR a Západoslovensk kraj, part 2. First edition. Nitra: Archaological Institute of the Slovak Academy of Sciences 1989. 522 pp (re: 359), 1 encl.

SLIVKA, Michal – PLAČEK, Miroslav: Stredoveké hrádky v okolí Bánoviec nad Bebravou. In: Vlastivedn časopis, 1988, no. 3, pp 141 – 143 (passim).

Vlastivedn slovník obcí na Slovensku, vol. 3. First edition. Bratislava: Veda 1978. 536 pp (re: 130), 8 encl.

WIEDERMANN, Egon: Archeologické pamiatky Topoľčianskeho múzea. First edition. Nitra: Archaological Institute of the Slovak Academy of Sciences, and Nitra: Slovak Archaological Society 1985. 137 pp (re: 80, 135), 5 encl.

GPS: É 48° 51.219 (48.853642)
K 18° 17.902 (18.298374)

Információk: A település és a vár a Bebrava folyó völgyének északi részén, hegyes vidéken található a folyó bal partján. A vár maradványait a falu északkeleti része fölé emelkedő dombon találjuk.

A felvezető út a faluból keletre vezet a vár felé. Az ösvény a déli, majd délnyugati oldal felöl kapaszkodik fel a vár szikladombjára.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció