Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Nagyekemező - Grossprobstdorf - TârnavaRomániaErdély és PartiumKis-Küküllő vármegye - vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

A Küküllőközi dombvidék területén, a Nagyekemezői-patak mellett fekszik Nagyekemező (Grossprobstdorf, T�rnava) község. A falu fölött Ny-ra emelkedő Burgberg 416 m-es csúcsán találjuk a középkori vár nyomait.

A vár első és máig egyetlen részletes leírását Kurt Horedt adta 1958-ban: „A Küküllő-völgy magaslatán, Ny-ra közvetlen a falu felett emelkedik a "Várhegy" (416 m) egy hatalmas földvárral, ami méretével és erejével a többi késő-középkori földvárakat messze túlszárnyalja. Ez a kissé megtört hegygerinc hosszában húzódik, Ny-on és É-on két sánc biztosítja, ami a belső területet félkör alakban övezi. A keleti oldalon csak a belső sánc folytatódik, mivel itt a meredek hegyoldal a kettős védelmet fölöslegessé és lehetetlenné tette. Délen, illetve délkeleten a sáncrendszer hiányzik a meredek, lecsúszott hegyoldal miatt. Nem zárható ki, hogy ezen az oldalon a későbbi csuszamlások a vár eredeti állapotát megváltoztatták. DNy-on az erődítés belső terén kerítő sáncok metszik a hegygerincet és ezt a veszélyeztetett helyet még két sánc biztosítja, ezek 30 és 36 m hosszúak. Itt, ennek következtében négyszeres védelem alakult ki. A vár belső tere a ferde hegygerincnek megfelelően meghajlik és különféle mélyedések láthatók területén, melyek feltehetően korábbi kincskeresők árkai, ahogy ez több várban is előfordult. De ezek lehetnek korábbi épületek maradványai is. A belső tér átmérője kb. 100 m és a vár teljes hossza az előtte álló két sánccal együtt 250 m. A sáncok helyenként 2 m magasak. 1949-ben kutató ásatások zajlottak itt. A vár belső területéről edénytöredékek kerültek elő, melyek leginkább a 14-15 századra tehetők. A belső tér legfelső kiemelkedésén egy sírt metszettek át és itt két K-Ny-i fekvésű csontvázat tártak fel. A belső sánc nyugati oldalának átvágása során a sánc belső oldalán összeomlott kőfal került elő. A sánc magja erős égésnyomokat és elszenesedett maradványokat tartalmaz, ami a sánc faszerkezetére és ennek leégésére utal. Benne habarcsot vagy kőfal maradékát nem figyelték meg. Valószínűleg két építési fázis különböztethető meg, de ennek igazolására további ásatásokra lenne szükség. A várnak a tövében fekvő falu miatt védelmi szerepe lehetett. Mérete és formája alapján Nagyekemező vára a Dél-Kárpátok előhegyeiben lévő, nagy, habarcsos falazatú várakkal hasonlítható össze, így keletkezési ideje a 13. századra tehető.”

A várat – melynek területét jelenleg szinte áthatolhatatlan bozót lepi be – 2007. nyarán kerestük fel. A vár É–D-i irányban 100 m hosszú, K–Ny-i irányban kb. 35 m széles. Környezetéből kissé kiemelkedő platóját kettős árok veszi körül, amely a DK-i oldalon a hegy meredeksége miatt megszakad. A külső árok az É-i oldalon is ellaposodik. Az árkok szélessége 4-5 m, mélységük 1-1,5 m. A vár gerinc felé néző D-i oldalán két kisebb árkot találunk.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 333.


GPS: É 46° 8.352 (46.139202)
K 24° 16.919 (24.281990)

A Küküllőközi dombvidék területén, a Nagyekemezői-patak mellett fekszik Nagyekemező (Grossprobstdorf, Târnava) község. A falu fölött Ny-ra emelkedő Burgberg 416 m-es csúcsán találjuk a középkori vár nyomait. A helyszín felkeresése a rendkívül sűrű bozótos miatt meglehetősen nehéz.

Vár-Webáruház - Látvány térképek várainkról