Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Márkaszék - MarcaRomániaErdély és PartiumSzilágy vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

A szilágy megyei Margitta és Szilágynagyfalu közötti út közepe táján kell dél felé letérnünk Márkaszék (Marca) felé. A községet kelet-nyugati irányban kettészelő Berettyótól északra eső falurészen nyugat felé végighajtva, a falut elhagyva egy kőbányához érkezünk. A bánya területén áthaladva és továbbmenve a nyugat felé tartó úton, érkezünk ahhoz a ponthoz, ahol az addig keletről nyugat felé folyó Berettyó északi irányba fordul. A kb. 15 méter széles, zúgó folyócskán fatörzseken kell gyalog átegyensúlyozni, majd a nyugati parton lévő erdei háztól északra emelkedő hegycsúcsra felmászva találjuk meg a vár maradványait.

A várról írásos forrás nem maradt fenn, azonban az ásatások során itt talált leletek (sarkantyú, különböző vastárgyak, kerámia) alapján a várat – melyet eredetileg a dákok építettek – a középkorban szintén használták.

A szabálytalan ovális alaprajzú vár területe kelet-nyugati irányban 80 méter hosszú, észak-déli irányban 40 méter széles. A vár területén jól láthatók a régészeti feltárás nyomai. A vár nyugati, elkeskenyedő részén kb. 2 méter relatív magasságú domb – talán kaputorony helye – emelkedik ki környezetéből. A plató keleti részén egy kb. 20x15 méteres terület kissé magasabban fekszik a vár platójától. Ez lehetett a belső várterület. A legkeletibb várrészen egy kb. 5 méter mély, elkeskenyedő gödröt találunk, amelyben falazat nyomai nem láthatók. A vár platójának szélén több helyen, de különösen az északi oldalon láthatóak a kerítőfalakat rejtő terepalakulatok. A belső vár területét, attól négy méterrel alacsonyabb szinten egy mára terasszá kopott várárok vette körül. Az árok külső sáncának maradványait figyelhetjük meg a délkeleti oldalon, kb. 20 méter hosszúságban. A vár területét alkotó hegykúp a nyugati oldalon keskeny gerinccel kapcsolódik a hegység többi részéhez. Ezen az oldalon, az említett árkon kívül még egy mesterséges árokkal erősítették a vár védelmét.

A szilágy megyei Margitta és Szilágynagyfalu közötti út közepe táján kell dél felé letérnünk Márkaszék (Marca) felé. A községet kelet-nyugati irányban kettészelő Berettyótól északra eső falurészen nyugat felé végighajtva, a falut elhagyva egy kőbányához érkezünk. A bánya területén áthaladva és továbbmenve a nyugat felé tartó úton, érkezünk ahhoz a ponthoz, ahol az addig keletről nyugat felé folyó Berettyó északi irányba fordul. A kb. 15 méter széles, zúgó folyócskán fatörzseken kell gyalog átegyensúlyozni, majd a nyugati parton lévő erdei háztól északra emelkedő hegycsúcsra felmászva találjuk meg a vár maradványait.

NVA
Kőnig Frigyes - Végvárak a Magyar Királyságban
Civertan Studió - Vár-webáruház
Új feltöltések, frissítések
23MájSzelindek - Vár
22MájKarakó - Vár  ▪  Bükkábrány - Temető
21MájZalaszegvár - Ókarakó
17MájBarcaszentpéter - Várhegy, Tatárvár  ▪  Brassó - Szt. Bertalan templom  ▪  Brassó - Szt Márton templom, Martinsberg  ▪  Barcaszentpéter - templom
16MájNyitra - Vár
14MájZsiberk - templom  ▪  Velc - templom  ▪  Váldhíd - templom
13MájÚjváros - templom
Ajánlott látnivalók
Höltövény vára, Hălchiu, Heldenburg
KrizbaHöltövény vára, Hălchiu, Heldenburg
Keresési előzmények
Márkaszék - Vár