Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

NagykarácsonyMagyarországFejér vármegyeFejér történelmi vármegye - Ménesmajor I.

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Légifotók
  • Térkép
  • Szállás

Nagykarácsony, Ménesmajor I. (Hosszúrét valamint Előszállás – Felsőpáskomi-dűlő)

Nagykarácsonytól keletre kb. 3 km-re, a Nagy-páskom és a Nagykarácsonyi-legelő között található az erődítmény, amelyet a közeli Ménesmajorról neveztünk el. Maga az erődítmény egy mocsaras területből markánsan kiemelkedő – valószínűleg mesterségesen emelt – dombháton helyezkedik el. A védett terület átmérője 12 méter, ezt köralakban árok és azon kívül földsánc övezi. Az árok mélysége 2 méter, szélessége 7 méter.

A belső területe valamint a sánc és az árok a déli oldalon roncsolt. A védett terület közepén 50 cm mély, valószínűleg rablógödör látható. Hasonló mélységű beásások a sáncon kívül is megtalálhatók. Az egész területet jól áttekinthető, füves. A vártól északra fekvő területen az első bejáráskor legelő volt. Itt jól láthatóak a kutatás során készített légi felvételen az egykori házhelyek, gödrök és árkok. Az erődítéstől délre levő dombhátat szántják.

Szerencsés körülmény, hogy a vár területén, mintegy annak tengelyében egy fasor halad át, így az északi része nem került mezőgazdasági művelés alá. A terület régészeti lelőhelyként több néven is szerepel, így ismert elnevezései még: Nagykarácsony – Hosszúrét valamint Előszállás – Felsőpáskomi-dűlő.

Magát az erődítményt Miklós Zsuzsa egy 1953. évi légi felvételen találta meg, majd az 1990-es évektől folyamatosan fényképezte, légirégészeti kutatásai során, majd 1993-ban a terepen is felkereste Hatházi Gábor segítségével. A lelőhelyet 1997-ben Terei György is bejárta, aki hasonló állapotokat talált, mint Miklós Zsuzsa.A régészeti leletek változatos sűrűségben fordulnak elő a lelőhelyen.

A vár közelében inkább Árpád-kori cserepek, délebbre inkábbkésőközépkoriak vannak. A dombhát legdélebbi részén elsősorban őskori leletek találhatóak. A földvártól délre mintegy 30-40 m-es területen viszonylag sok kő fordul elő. A dombtető nyugati szélén, e köves folt déli szomszédságában sok vassalak volt. Ugyanakkor elszíneződéseket a vizes talajon nem lehetett megfigyelni.

A Fejér megyei erősségek csoportjában a Ménesmajor I. vára sajátos adottságú, mivel bár a várból csak alig került elő leletanyag, ez az egyetlen olyan erősség, melyet a környezetéből a terepbejárások során fellelt nagymennyiségű leletanyag alapján nagy valószínűséggel lehet korszakhoz kötni, mint több más esetben. Az erődítés minden bizonnyal egy jellegzetes, az Árpád-korban használatos kisméretű vár lehetett.

Mivel a Mezőföldnek ez a része kun szállásterület volt a tatárjárás után, ezért valószínűleg a vár és a hozzá tartozó település a 12–13. században állhatott fenn, melyet a földvár közelében talált leletek is bizonyítanak. A 13. század második felétől a település elnéptelenedett. A vártól délebbre talált késő-középkori leletanyag és a légi felvételen is jól látható karámnyomok már minden bizonnyal a kunokhoz köthetők. A régészeti leletekkel igazolt, várhoz közeli települések neve nem ismert és egyelőre a forrásokban szereplő egyetlen faluval sem azonosítható.

Forrás: Feld István – Mráv Zsolt – Nováki Gyula - Terei György – Sárközy Sebestyén - Fejér megye várai az õskor tól a kuruc korig Magyarország várainak topográfiája 3. kötet

A galéria alsó részében a helyszínről belső fotók és panoráma képek is megtekinthetők.
GPS: É 46° 51.922 (46.865368)
K 18° 48.637 (18.810617)

Információk: Nagykarácsony és Ménesmajor között levő Hatvanas-dűlőn lehet egy  hídon száraz lábbal átkelni a Nagykarácsonyi vízfolyáson.

Innen délkelet felé haladva kb 1,5 km-re találjuk a kisvár sáncait. A vár dombja messziről észrevehetően kiemelkedik környezetéből.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció
Ajánlott látnivalók
Osztrozsác
OstrozacOsztrozsác
Kálnoky kastély
MiklósvárKálnoky kastély
Keresési előzmények
Nagykarácsony - Ménesmajor I.