Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Bún , Alsóbún - BoiuRomániaErdély és PartiumKis-Küküllő vármegye - Bethlen-várkastély ()

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Archívum
  • Térkép

Bún

A négy saroktornyos, valaha külső falakkal és sarokbástyákkal megépített várkastély romjait a Küküllőközi dombvidék területén, a mai Bún (Boiu) község központjától délre, 1,5 km-re, a Nagy-Küküllő egykori kanyarulatában találjuk. Kisbún már a 16. században a Bethlen családé volt, melynek egyik tagja, Bethlen Farkas erdélyi főgenerális kezdte el a kastély építését 1617-ben. Ekkor alakult ki a négyszög alaprajzú kastély. Bethlen Farkas fia, Bethlen János (1613?-1678) író, történész és kancellár 1640-1675 között bővíttette a kastélyt illetve kisebb átépítéseket végeztetett rajta. Ekkortájt készült el a kastély árkádíves déli főbejárata, felette pedig a szintén árkádos loggia, valamint a főépület körüli védőfal és az egyik, Haller Gábor tervezte bástya.

A kastély a második világháborút követően egy termelőszövetkezet tulajdona lett, ekkor kezdődött pusztulása. 

A 20. század során, a folyó szabályozásakor a várkastélytól északra, 50 méterre építették meg azt a betonlapokkal borított gátat, amely a Nagy-Küküllő medrét elterelte az addigi, a kastély déli oldalát körülfolyó medréből. A településnek ezt a részét korábban Alsóbúnnak is nevezték. A folyó árteréből enyhén kiemelkedő magaslaton áll a téglalap alaprajzú kastélyépület romos tömbje, melyet négy sarkán sokszög alaprajzú lőréses tornyokkal erősítettek meg. A várkastély falai magasan állnak, tetőzete elpusztult, belső falai nagyrészt romba dőltek. A központi épületet kb. 30 méteres távolságban valaha négyszögletes alaprajzú külső fal kerítette, amelyet sarkain egy-egy rombusz alaprajzú, lőrésekkel ellátott saroktorony erősített. A külső falak mára elpusztultak, a négy saroktorony közül a két déli torony romjai még állnak.


Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 139.


GPS: É 46° 14.927 (46.248779)
K 24° 52.398 (24.873293)
Várak.hu mobil applikáció