Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Mostanica - MoštanicaHorvátországHorvát-SzlavónországZágráb történelmi vármegye - Vinodol, Premagrad

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Archívum
  • Térkép
  • Szállás

„…A Petrinya közeli Vinodol, a Kerecsényiek vára volt. 1579-ben ennek a várnak is elrendelték a lerontását, amit feltehetően azonnal végre is hajtottak, mivel a későbbiekben csak mint castrum dirutum említették meg. Valaha a zágrábi püspökséghez tartozhatott, mivel 1550-ben mint Ðuoddam castrum episcopatus zagrabiensis Wynodol vocatum, szerepel. …”

„…Vinodol. A 14-15. szd. fordulóján a zágrábi püspök a Blinje és a Petrinycsice (Petrinjčice) patakok forrásvidékén elterülő birtokának védelmére egy kisebb várat emeltetett, amit Vinodolnak neveztek.

A Szapolyai János és Habsburg I. Ferdinánd hívei közt, 1527-1538. között zajló polgárháború idején, Vinodol Erdődy Bakócz Simon püspök kezén volt, akit Szapolyai horvát bánná nevezett ki.

A 16. szd. közepén Vinodol a zágrábi káptalan birtokában volt, majd a király Kerecsényi Lászlónak adományozta.

Később, már a sziszeki kastély előőrseként, Vinodolba királyi helyőrség került. A 15 martalócból álló őrség a Hrasztovicai kapitányság alá tartozott.

A horvát határőrvidéki parancsnok utasítására, Vinodolt 1579-1584. között felhagyják és lerontják.

Eztán a várat olyannyira elfelejtették, hogy évszázadokon át, még a pontos helye is ismeretlen volt. Annak ellenére, hogy a szakemberek sokszor megkísérelték meghatározni a helyét, kiváltképp a 20. szd. folyamán, de csak 2002 nyarán sikerült felfedezni a vár maradványait. A terepen készített durva vázlat szerint, a kissé hosszúkás vár, egy karakteres hengeres toronnyal bírt. A vár a Moštanica és Mali Deanovići közt húzódó út fölé meredő dombgerincen helyezkedik el...”

Vinodol - Báni határvidék (Banija)

128. oldal:

„Az 1544-es esztendőben, midőn a horvátság sorra vesztette el területeit és csatáit Szlavóniában és a déli térségekben, a zágrábi káptalan és Zrínyi Miklós egy rendeletet hozott arról, hogy a leendő Kulpa menti védvonal kulcsfontosságú helyein fel kell építeni az elsőúj és korszerű erődöket [246]. A határozat szövege ellenére nem a szilárdan megépített sziszeki kastély volt az első vár, amit a zágrábi káptalan a Kulpa mellé, a Kulpa menti birtokai védelmére építetett. Miután a zágrábi egyház, a káptalan és a püspök voltak (a Zrínyi és a Blagaji grófok mellett) az Una, a Száva és a Kulpa közti térség legnagyobb földesurai, ezért ők már jóval korábban megérezték a török veszély közeledtét, így számos kisebb várat emeltettek a stratégiailag érzékenyebb pontokra, mint Pecki-t, Csunticsot (Hrvatski Čuntić), Klinac-ot, Szentkeresztet (Križ), Szokolt (Sokol) [247]. Ám már ennek előtte is álltak, s már akkor réginek mondott várai a káptalannak és a püspöknek (a Zrínyiek és a Blagajiak várain kívül), mint Vinodol, Veliki Gradac, Mali Gradac, Hrasztovica (Hrastovica) és Gora…”

137. oldal:

„Egy, a királyi vizsgálóbizottság elé terjesztett 1552-es indoklásban a káptalan felsorolja azon régi várait a Kulpa menti térségben, amelyeket szerinte az egyesítendő védelmi rendszerhez kellene csatolni. A káptalan a bizottságon keresztül kérte a királytól, hogy térítse meg a kárát amit a török Usztilonja (Ustinlonja) felperzselésével okozott, amely Sziszek előőrse volt, s amit Sziszekhez hasonló módon a Blinja patak szávai torkolatában építetett fel. Noha Usztilonja csak egy fából készített torony volt, arra azonban megfelelt, hogy az őrsége felügyelhesse a török bárkák mozgását. Az itteni őrök egy mozsárlövéssel figyelmeztethették a sziszeki védőket és a környékbeli lakosságot, hogy felkészülhessenek a védekezésre az ellenség megjelenése esetén. A káptalan szerint, ugyanilyen őrséget kell tartani Blinja-ban, Vinodolban, Hrasztovicában és Gora-ban, valamint Sziszek körül is [267]…”

184. oldal:

„Az 1559. május 21-én megtartott szábor (horvát országgyűlés), leginkább a Zríny és a Petrova hegység váraival foglalkozott. Ekkortájt, a vidék még lakott volt, s lakossága pld.: Preversác (Prevršac), Vinodol, Alsó, vagy Kis (Donji/Mali) Gradac és Szracsica (Sračica, Stankovac-nál) földesúri várak alatti, gyengén megerősített településeken, palánkokban húzódott meg…”

219. oldal:

Ferdinánd király biztosainak 1563. végi jelentése, a horvát, szlavón határ végvárainak állapotáról: „Vinodol vára, Hrasztovicától fél mérfölddel keletebbre, egy enyhén dombos vidék közepén lévő domb tetején található. A vár kevéssé hasznosítható. Kerecsényi László tulajdona és az őrség menedékhelyéül szolgál. Kerecsényi kéri, hogy ne romboltassék le. Tanácsoljuk, hogy a várat az őrökkel javítassa ki, úgy továbbra is maradhat az eddigi 15 emberből, egy vajdából és egy tizedesből álló őrség…”

259. oldal:

A már korábban meglévő Zenggi és Bihácsi kapitányság mellé, 1576. után, Ogulin és Hrasztovica székhellyel két új kapitányságot is kialakítottak. A Hrasztovicai kapitányság alá 12 környékbeli vár tartozott: Blinja, Vinodol, Bojna, Gora, Hajtić, Mazin (Dugi Šimun-nak is nevezték), Greda, Mutnica, Donji Gradac, Gornji Gradac, Zríny (Zrin) és Gvozdanszkó (Gvozdansko). A tűzfegyverek összeírása szerint a fenti várakban, 2 rövid vaságyút, 2 kisebb vaságyút, 4 mozsarat, 85 szakállas puskát, 16 kézi puskát és 35 mázsa lőport találtak, amit további 500 puskával, 5 nehezebb és nagyobb ágyúval, valamint 15 mozsárral javasoltak megnövelni…”

325. oldal:

„Egy 1579-es összeírás az alábbi várakat említi meg: Perusicsot (Perušić) és Prozort Likában, a Korana menti Kulcsot (Ključ) és a Bihács (Bihać) melletti Szokolác (Sokolac), aztán Ó Plaskit (Stari Plaški), Vranográcsot (Vranograč), Bojna-t, Felső (Kis) Kladusát (Gornja/Mala Kladuša), valamint az alábbi Báni várakat: Blinja-t (a Keglevicsek régi és új vára) és az Ópetrinja (Stara Petrinja) közeli Vinodolt. A fenti várak közül néhányat az 1577-es, 1578-as török offenzíva során elfoglaltak, kifosztottak, majd leromboltak. Néhányat már korábban felhagyták régi urai, és se a törökök, se a határvidéki katonaság nem vette birtokba őket…”

A vár mai állapota:

A vár bejárása 2009. 03. 19-én történt Keserű László és Szabó Tibor társaságában. A kb. 30 m relatív magasságú, hosszúkás, kb. 40x20 méteres dombtetőn lévő kicsiny várból mára nem sok maradt fenn. A várat keletről egy sánc és egy sáncárok védte, míg a nyugati végét egy árokszerű, de természetes terepalakulat zárja. A felvezető út is ebben a dombnyakban haladt a dombtetőre. Maga a vármag a keleti oldalon egy hengeres toronyból, míg a nyugati oldalon egy téglalap alakú épületből állt. Mindkét építményt egy, a domb peremét követő védőfallal vették körül. A várdomb északi és déli oldala olyan meredek, hogy árokra nem volt szükség. Falmaradványok csak a hengeres toronynál figyelhetők meg, illetve a fák gyökerei között. A dombtetőn több süppedés is látható, de feltárás nélkül megállapíthatatlan, hogy valamilyen épület maradványai, vagy kincskereső gödrök nyomai.

/Szatanek József/

Forrás:

Đuro Szabo: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, 1920. Zágráb.

http://www.petrinja.hr/dokumenti/2007/razvoj_turizma/03_03_analiza_kulturni_resursi.pd

Milan Kruhek: Krajiške utvrde i obrana Hrvatskog kraljevstva tijekom 16.st.. Hrvatski institut za povijest. 

GPS: É 45° 21.430 (45.357166)
K 16° 20.503 (16.341724)

Vinodol, vagy Premagrad megközelítése, Petrinja települése felől a legkönnyebb. Ehhez Petrinját Hrvatska Kostajnica irányában hagyjuk le, majd kb. 12 km után érjük el Moštanica települését. A falutáblánál lassítsunk, mert kb. a falu közepén, az első jobbra, Orošari felé tartó útra kell fordulnunk. Ezen úton kell kb. 2400 méter mennünk dél-nyugatnak. A makadámos, de jó minőségű alsóbbrendű út, egyenesen nekivezet a várhegynek, majd egy "S" kanyarral elhalad mellette. Magába a várba, az "S" kanyarból egy horhoson keresztül a legkönnyebb feljutni, de a relatív alacsony szintmagasság miatt, egy kis kapaszkodás után, bármely oldalról rövid időn belül fent lehetünk. Tekintve, hogy a várhelyet dús növényzet takarja, így a felkeresése, csak is lombmentes időszakban javasolt.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció