Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

GoraHorvátországHorvát-SzlavónországZágráb történelmi vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Archívum
  • Térkép
  • Szállás

Gora, templom

Gora egy nemzetségi megye (vármegye) székhelye volt, amely már 1200-ban, mint Terram Gora említődik meg. András király, 1205-ben a topuszkói apátságnak adományozta, majd 1211-ben, a templomosok javain kívül, a vármegye egészét is. Castrum de Guora-t 1242-től, egészen 1578-ig említik. Ez időben Gora is a törökellenes védelmi vonal része volt (Gjuro Szabo: Sredovječni gradovi - Zágráb, 1920).

Gora történeti és búcsújáró hely, az Utinje patak partján, Petrinjától 8 kilométernyire, délnyugatra. A település a Petrinja – Glina közti főút északi oldalán helyezkedik el.

Gorát először 1201-ben említik meg, majd 1334-ben, a zágrábi püspökség plébániáinak összeírásakor, amikor is a helyiség már négy templommal bírt (Szt. Mária, Szt. Kelemen, Szt. Péter és a keresztes rendi kolostor temploma). Hogy Gora mennyire jelentős hely volt, arról az is tanúskodik, hogy a templomosok már a 12. századtól jelen voltak itt, akiknek III. Béla (1172-1196.) adományozta ezt a birtokot.

A templomos rend feloszlatása után, a birtokaikat, kolostorukat és templomukat a johanniták vették át, akik egészen a törökök hódoltatás kezdetéig maradtak Gora birtokában. Gora falu területén egy középkori vár is maradványai is megtalálhatók. A várat 1242-1578-ig említik. A törökök egy 1591-es támadás során, teljesen megsemmisítették a gorai plébánia területét a környező vidékkel együtt.

A templomokat lerombolták, a lakosságot leölték, száműzték, vagy rabságba vetették. A plébániát csak 1705-ben szervezték újjá, de ettől kezdve az első plébánosa Mijo Podvorec már anyakönyvet vezetett, melyből máig végigkísérhető a plébánia élete. A törökök kiűzése után, Gora birtokát 1650-ben a zágrábi káptalan prépostjai vették át, akik rögtön megkezdték az Istenanya templom felújítását.

A munkálatok előrehaladtával, a templom 1705-től, már plébániatemplomként szolgálhatott. Sinersperg archidiakónus idejében (1724-1755.), a templom hajója és szentélye boltozatot kapott, s egy barokk harangtornyot is emeltek. A templomot 1736-ban, Branjug György zágrábi püspök szentelte fel. A felújított gorai templom hamarosan búcsújáróhellyé vált, így a templom elé, 1781-ben a búcsújárók számára egy átriumot és egy előteret építettek (1863-ban bontották le). A templomot utólag két keresztboltozattal meghosszabbították, egy sekrestyét is hozzáépítettek, valamint a harangtoronnyal szembeni oldalra egy Szt. Annának szentelt oldalkápolnát is felhúztak.

Az 1991 őszén, a horvát Honvédő háború idején, a plébánia területéről 2500 főnek kellett az otthonát hátrahagyva elmenekülnie és az összes egyházi épületet lerombolták, többek között a gorai plébániatemplomot is. A lerombolt Boldogságos Szűz Mária Mennybemenetele templom felújítása a vidék egyik legnagyobb kihívása, különösen azért, mert a templom egy kivételesen értékes műemléke a horvát kulturális örökségnek, mely a kora gótikus egyházi kőépítészet magas szintjét bizonyítja. A templom a második emelet magasságáig maradt fenn.

A templom mai állapota:

A templom első bejárására  2009. 03. 20-án került sor Keserű László és Szabó Tibor társaságában. A templom romjai az 1991-es rombolás utáni helyreállítás első fázisában voltak láthatóak. A 19. századi bővítményeket teljesen elbontották, s csak a 13. századi építmény restaurációjára koncentrálnak. A templom épületét egy, nagy területű, négy saroktornyos, négyszög alakú cinterem veszi körbe, melynek északkeleti és délkeleti sarkain található tornyait elbontották. A nyugati övező fal fennmaradó tornyai földszintesek, ötszögletűek, a külső oldalaikban lőrésekkel. Az ötödik, udvarra néző oldalukon található a bejárat. Az övező fal vastagsága kb. 50 cm. A fal északon eltűnt, keleten csak nyomokban látható. A nyugati fal csak részben áll, a déli falszakasz közepén egy lépcsővel ellátott bejárat van.

Az akítv helyreállítási munkálatoknak hála 2011-ben már ismét állt a templom. A falszakaszok, a külső védőfal és tornyok rekonstruciója is javarészt elkészűlt. 2017-ben már a teljesen felújított állapotokat sikerült Hajdú Istvánnak megörökítenie. Az ő képsorozatával mutatjuk be a nagyszerűen kivitelezett helyreállítást követően látható állapotot. Frissítés: Sajnos a 2020 december végi Petrinja városát és a környéket sújtó földrengésben a templom is megsérűlt. Pontos információkat nem ismerünk a kár mértékéről.

A templom erődített volta, kétségesnek tekinthető. A várszerű erődítési elemek, akár a 18. sz. elején is keletkezhettek, amikor már csak az emléke élt a török veszélynek. Hasonló kialakítású cinteremre számos példa található Zagorjében (pld. Belec – plébániatemplom), melyek bizonyíthatóan nem a védelmet szolgálták.

/Szatanek József /

Forrás:

Lelja Dobronić: A templomosok, a johanniták és a szentsír lovagok horvátországi rendházai és birtokai, „Rad” JAZU, Zagreb, 1984.

http://www.petrinja.hr/dokumenti/2007/razvoj_turizma/03_03_analiza_kulturni_resursi.pdf

Lojzo Buturac: Osam stoljeća župe Gore, izdavač: Matica hrvatska Ogranak Petrinja, Petrinja, 2004.

GPS: É 45° 25.096 (45.418262)
K 16° 11.571 (16.192850)

Információk: Gora települése, illetve a templom Petrinjából közelíthető meg a legkönnyebben úgy, hogy a várost Glina irányában hagyjuk el, s alig 10 kilométernyi autózás után, már is Gora területén találjuk magunkat. A templomhoz a főútról északnak, közvetlenül a délnyugati saroktorony mellett kell lekanyarodnunk.

Az akítv helyreállítási munkálatoknak hála 2011-ben már ismét állt a templom. A falszakaszok, a külső védőfal és tornyok rekonstruciója is javarészt elkészűlt. 2017-ben már a teljesen felújított állapotokat sikerült Hajdú Istvánnak megörökítenie. Az ő képsorozatával mutatjuk be a nagyszerűen kivitelezett helyreállítást követően látható állapotot.

Frissítés: Sajnos a 2020 december végi Petrinja városát és a környéket sújtó földrengés súlyosan károkat okozott. A Petrinjához tartozó Gora település Szűz Mária mennybevétele tiszteletére szentelt plébániatemplom harangtornya összedőlt, egyik harangja a földre zuhant, építőkövei a boltíves bejárat előtt tornyosulnak. A rengés még a körítőfal egyes részeit is kidöntötte.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció