Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Zrmanja VreloHorvátországHorvát-SzlavónországLika-Korbava vármegye - Rakovnik kula

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Archívum
  • Térkép

„…Az Ősi Odorján megyében a dalmát határ felé, két vár maradt fenn: Rakovnik kula, melynek ma is áll a kerek főtornya és némi övező fala, valamint Zvonigrad. Míg az írásos forrásokból nagyon keveset tudunk Rakovnikról, addig Zvonigrad múltjáról pár információ azért fennmaradt.”

„2.2 Rakovnik vára Vrelo (Zrmanje) falu fölött, egy Fekete Csúcsnak (Crni Vrh) nevezett kőszirten (390 m tszfm) állnak ennek a várnak a maradványai. A várnak írásos nyoma nincsen, így azt sem tudni, hogy ki és mikor emeltette. A várat a középkori Odorja megye várai között még általánosság szintjén sem említik meg abban az 1509-es összeírásban, amelyben Karlovics Iván Hotucs és Odorja megyei várait és birtokait számlálták össze. Ez alapján feltételezhető, hogy a várat a törökök emeltették likai uralmuk idején. Kukuljevics 19. századi alaprajza alapján, a vár némi hasonlóságot mutat más likai, török tornyokkal (Perušić, Štitar, Kukljić, Štulića kula). A vár alaprajzát ma a HAZU zágrábi levéltárában őrzik. A vár nem említésének lehet az is az oka, hogy valójában csak a jelentősebb Zvonigrad elővédműve volt, vagy annak tekintették.

Azt a lehetőséget, hogy Rakovnikot a törökök építették, csak egy alapos régészeti kutatással lehetne eldönteni. Az ásatás a torony építésével kapcsolatos kérdésekre is választ adhatna, ahogy arra is, hogy önálló várnak tekintendő e, vagy a Zvonigrad környéki védelmi rendszer részének. A vár egy hengeres toronyból és egy azt övező, 1 m vastag, külsőfalból áll. A vár bejárata délkeleten nyílott. A torony és a külső várfal közti térség meglehetősen szűkösnek mondható, s összességében csak 120 nm-t tesz ki [4]. Magának a toronynak az átmérője 7 m, a magassága 5 m. A torony állaga jónak mondható. A vár valójában, csak egy jó stratégiai ponton elhelyezett és jól megerősített őrtorony volt.

[4] Ivan Devčić: Zvonigrad i Rakovnik ; Prosvjeta, 1895.

A vár mai állapota:

Zrmanja Vrelo, Rakovnik kula történetéről jóformán csak annyi ismert, amennyit az előzőekben olvashattunk. A vár 2010. 04. 17-én, Keserű László és Szabó Tibor társaságában került bejárásra. A vár fő védelmét adó, kb. 7 m átmérőjű torony, ma is 2 emelet magasan áll, de nyugati oldala már rég leomlott. A tornyon jelenleg egy lőrés, egy kisebb falfülke figyelhető meg, míg a torony tetejének lezárásából semmi sem maradt, ezért egykori magassága sem megállapítható. A torony délkeleti oldalából egy fal indul ki, mely egy, a körnek kb, 1-t kitevő, legyező alakú várudvart zárhatott körbe. A várudvart övező falból, ma már csak déli fal, a délkeleti, íves falsarok és egy kb. 10 m hosszú falszakasz figyelhető meg a keleti oldalon. A viszonylag meredek lejtésű, sziklákkal szabdalt, szűk várudvar keleti és északkeleti részén, egy-egy sziklába vágott, négyzetes helyiség nyomai láthatók. A kicsiny várat egy sziklatömbre alapozták, mely egyedül nyugatról, a torony felől volt megközelíthető. A torony előtt, egy ma már természetesnek tűnő, meglehetősen sekély árokszerűség van, mely valaha talán mélyebb lehetett. A torony nyugati oldalával szemben, a terep jóval magasabb, így nagy védelmi szerepe a várnak nem lehetett, inkább megfigyelő, őrtorony, esetleg vámhely lehetett. A maradványok, a hely adta panoráma és a viszonylag egyszerű megközelítése okán, a vár felkeresésre ajánlott.

/Szatanek József/

Forrás:

Đuro Szabo: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, 1920. Zágráb. (204; 210. o.)
Krešimir Matijević: Naseljenje Like
http://www.scribd.com/doc/29402401/Naseljenje -Like-Tekst

GPS: É 44° 11.318 (44.188633)
K 16° 3.103 (16.051718)

A Zrmanja Vrelo falu fölött emelkedő Rakovnik kula nevű romot Gračac városának (vagy Knin) irányából, két oldalról is megközelíthetjük. Az egyik lehetséges útvonal szerint, Gračacból Knin felé haladva az 1-es főúton, meglehetősen hosszú hegyek közti úton egy balra, hegyes szögben lekanyaradó leágazást találunk, melynél helységtábla mutatja az utat a Zrmanja patak völgyében található Vrelo falu felé. A völgyben a patak jobb (nyugati) partján haladunk addig, míg közvetlenül a várnak helyet adó szikláig nem érünk. Innentől már mindenki a maga választotta úton kapaszkodhat fel a romokhoz.

Várak.hu mobil applikáció
Új feltöltések, frissítések
14NovSzilaspogony - Kis-kő
13NovKrasznahorka - Vár
01NovSzibiel - Vár
31OktTarján - Vár
14OktSopronkeresztúr - Nádasdy várkastély
11OktVilonya - templom
10OktSzihalom - Árpádvár
Ajánlott látnivalók
Novi grad, Újvár, Todor grad
Todorovo, TodorovóNovi grad, Újvár, Todor grad
Vár
PécsVár
Keresési előzmények
Zrmanja Vrelo - Rakovnik kula