Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

GospićHorvátországHorvát-SzlavónországLika-Korbava vármegye - Szenkovics aga tornya

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Ábrázolások
  • Archívum
  • Térkép

Gospić, kula agina Senkovića – Goszpics, Szenkovics aga tornya.

Vármegye: Lika - Korbava vármegye, Gospicsi járás (1914.)

Ország: Horvátország 

Régió: Horvát-Szlavónország 

Helységnév 1: Gospić

Várnév 1: kula agina Senkovića

Várnév 2: Szenkovics aga tornya

Goszpics

(Gospić) 

története

A mai Goszpics korai történetére egy 1263-as oklevélben találunk utalást, melyben a király, bizonyos földeket cserélt Tolimirovics Péter likai ispánnal. A felsorolt javak között megemlítettek egy Kaszeg/Kaszezi nevű települést is, mely a Lika folyó jobb partján, a Novcsice patak mellett, azaz kb. a mai Goszpics helyén feküdt. 

Goszpics létrejöttéről egy legenda is fennmaradt, mely két hercegnőről szól, akik közül az egyiket Goszpavának hívták és ő alapította Goszpicsot. Egy másik legenda szerint a Kanizsának nevezett városnegyedben, az 1721-ben „hospitumu”-t alapító karlobagi kapucinusok vendégházának az elnevezéséből ered a Goszpics név, ám ekkoriban a Goszpics név már létezett.  Egy harmadik magyarázata szerint, Goszpics neve a települést felkereső utazók elbeszélésén alapul, akik szerint, a régi toronyhoz közel egy templom volt, melyben egy Istenanyát Jézussal ábrázoló szobor volt, s e szoborról kapta a város a Goszpics nevet. (A

ford. megj.: horvátul, Jézus anyja, Szt. Mária, avagy Boldogasszony = Goszpa/Gospa. a valakinek a fiát, az -ics/ić végződéssel jelölik, tehát a Gospić szó, kb. Istenanya fiát jelenti

). 

A Goszpics név az írásos forrásokban, valójában 1604-ben jelenik meg először, annak előtte, az 1574-ben még jelentéktelen települést Goszpojának (Gospoja) nevezték, mely Novii (a likai) nahijéhez tartozott. 

A mai Goszpics a létrejöttét két, várszerű toronynak köszönheti, melynek védelmében viszonylagos biztonságban fejlődhetett. Az egyik, Szenkovics aga tornyának nevezett torony a Novcsice patak fölötti régi híd hídfőjében állt. Az 1991-96-os horvát honvédő háborúig, ez az épület számított Goszpics legrégebbi építményének. Az időközben (1804) egy kétemeletes épületté bővített tornyot a legutolsó háború során lerombolták, s ma már csak a kb. emeletmagas romjai látszanak. A másik tornyot Alics aga tornyának nevezték. E torony romjai a várostól keletre, a Novcsice patak egyik kanyarulatában találhatók. A torony helyét Kulina-nak, vagy Rajcsics várnak (Rajčić grad) nevezik. 

A törökök Likából történő távozása után, a 17. szd. végén, a 18. szd. folyamán, de különösen a 19. században, Goszpics adminisztratív, politikai és katonai székhelyként, határozott városi jelleget kapott. 

Forrás:

http://www.tz-gospic.hr/gospic/detaljnije/povijest/

--- / ---

A vár mai állapota:

A várat 2009. 06. 09-én kerestük fel Keserű László és Szabó Tibor társaságában. Az Óhíd torkolatában épített, utóbb lakóházzá átépített tornyot az utolsó 1991-es háború során, a földszint magasságáig lerombolták. Ma csak a gazzal benőtt romok láthatók. Az építmény beosztása az aknaveszély miatt nem került felderítésre.

 /Szatanek József/

GPS: É 44° 32.674 (44.544559)
K 15° 22.688 (15.378139)
Várak.hu mobil applikáció