Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Nebljusi - NebljusiHorvátországHorvát-SzlavónországLika-Korbava vármegye - Nebljuh (Nebljuh, Gradina)

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

(686 m-es magaslat)

Gornji /Donji Štrbci - Nebljuh (?) vára 

(686 m-es magaslat)

Vármegye: Lika-Korbava vármegye, Alsólapaczi járás (1914.)

Ország: Horvátország 

Régió: Horvát-Szlavónország 

Helységnév 1: Gornji/Donji Štrbci

Helységnév 2: Nebljusi

Várnév 1: Gradina (686 m)

A vár története:

„…Nebljuszi (Nebljusi) településénél találhatók 

Nebljuszi várának

(Nebljuška gradina) maradványai, mely a hasonnevű, középkori districtus székhelye volt…

Nebljuska megye székhelye, a megye északi részén található Nebljuszi (Nebljusi) volt. A 3. katonai felmérés térképén, Nebljuszi körül három Crkvina nevű pontot és három Gradina jelzetű hegyet jelölnek: az egyik 515 m, a másik 648 m, a harmadik 1083 m magas…”

Forrás: Đuro Szabo:

Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, 1920. Zágráb. (204; 212. o.)

--- / ---

„5. Nebljuh megye (župa Nebljuška)

Erről a megyéről, mely a lapaci síkságtól északra eső, a Plješevica hegység és az Una közti fennsíkot foglalta magába, s amelyet északról a középkori Hum megyei Ripács határolta – nem sok adatunk van. A 15. szd. végén, a mind erősebbé váló török fenyegetés veszélye okán, a megyét egyesítették Lapac megyével. Már 1494-re és 1495-re, teljesen a nebljuhi nemesek közé számolták a lapaci Lapac nemeseket (Nebljuh in de Lapac) és viszont is, a lapaci nemesek között említik meg a nebljuhi nemeseket is

5.1 Nebljuh vára

A vár Nebljuh megye székhelyeként egyszer sem említődik meg a fennmaradt forrásokban, de a mai Nebljusi falutól nem messze, Donji Štrbci falu iskolája fölött, egy „gradina”-nak nevezett topográfiai pontot találhatunk (686 m tszfm), ami ennek a középkori megyének a székhelyéhez köthető, köszönhetően annak a ténynek, hogy a középkori vár és a megye neve erősen hasonlít a mai falu nevéhez.

A dombon helyenként, egy valamikori erősség alig észrevehető és megfigyelhető nyomai látszanak, amelynek egykori létezését a helyi lakosok is megerősítettek. A vár a II. világháború idején tűnt el teljesen, amikor e jól védhető stratégiai pontot utólag egy bunkerral is megerősítették. A hely, középkori megyeszékhelykénti létezését erősíti az a tény is, hogy a várhellyel szemben, kicsit keletebbre létezik egy másik hely, amit a helyiek „Crkvina”-nak (kb. Templomos hely) neveznek. 

A vár, török előtti birtok- és tulajdonosviszonyairól nem maradt fent oklevél.

Forrás: Krešimir Matijević: Naseljenje Like

http://www.scribd.com/doc/29402401/Naseljenje-Like-Tekst

--- / --- 

A vár mai állapota:

A Gornji/Donji Štrbci települések területén található Gradina nevű topográfiai pont, a fenti adatok alapján, 2011. április 02-án, Keserű László és Szabó Tibor társaságában került bejárásra. A helyieket megkérdezve, valóban megerősítették azt, hogy a magaslaton egy középkori vár állt, de a terep végig járása során, ennek nyomát sem leltük. A dombtető meglehetősen nagy kiterjedésű és a terepalakulatok alapján, feltehetően egy őskori, erődített telep lehetett itt, melynek sáncai a keleti oldalon még mindig nagyon jól megfigyelhetők. A domb északnyugati sarkában, azonban vannak valamiféle, középkori várra utaló süppedések, de ezek alapján nem lehet bizton állítani, hogy azok valóban egy várhoz tartozhattak, hisz maga a várhegy tele van 20. századi lövészárkokkal és fedezékekkel, így a talált nyomok, akár 20. századiak is lehetnek. 

A bejárás tapasztalatai alapján, a vár létét sem elvetni, sem megerősíteni nem lehet, így a kora középkori Nebljuška zsupa székhelyét sem lehet biztosan erre a pontra lokalizálni. . 

/Szatanek József/

GPS: É 44° 38.385 (44.639744)
K 15° 59.167 (15.986112)
Várak Kastélyok Templomok évkönyv