Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

GalgagutaMagyarországNógrád vármegyeNógrád történelmi vármegye - Fundus-puszta vára

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Légifotók
  • Térkép
  • Szállás

Galgaguta - Fundus-puszta vára

Galgaguta település keleti szélétől keletre kb. 400-500 m-re, a Galga-pataktól 200 m-re emelkedik a régi református temető helyét magába foglaló domb. A temetőt már nem használják, a sírköveket a domb északi oldalában sorba állítva gyűjtötték össze. Nyugati aljában a községhez tartozó Fundus-puszta néhány háza sorakozik.

Az egész domb jól áttekinthető, füves, a kevés bokrot és fát a közelmúltban kivágták. Csak a nyugati oldal kis részét és az itt bemélyedő két nagy gödröt fedi még sűrű bokor. Néhány sírhalomnak a maradványa is látható még.

A domb észak –déli irányban 33 m, kelet –nyugati irányban 36 m átmérőjű központi platójának alakja erősen legömbölyített sarkú háromszöghöz hasonló. Lapos felületét több kisebb-nagyobb gödör, bemélyedés teszi egyenetlenné. Középen alacsony, alig 20-30 cm magas,átlag 1-1,5 m talpszélességű töltés fog közre egy 14 ×20 m-es, nagyjából téglalap alakú területet. Ennek nyugati oldala azonban nyitott. A központi platót 4-5 méterrel alacsonyabb szinten egy terasz veszi körül. Ez azonban a keleti, északkeleti és a nyugati oldalon már egybeolvad a domboldallal, bizonyára a temető használata időszakában töltötték fel. A terasz szélessége 6-7 m körüli, valószínű, hogy egy árok és külső sánc elegyengetett maradványa.

A központi plató északnyugati sarka alatt közvetlenül egy 2-3 m széles, kb. 26 m hosszú árok húzódik, melynek külső oldalán alacsony töltés emelkedik. Ennek eredete és rendeltetése még szintén kérdéses. 1839-ben egy, a falut feltüntető térképen „E. Temető” felirattal ovális körben téglalap alakú területet ábrázoltak.

Patay Pál 1953-ban kereste fel a helyszínt. Jelentésében azt írta róla, hogy „a Galga-völgyének keleti oldalán, kisebb dombtetőn – amely délkelet felé egy magasabb kiemelkedéssel függ össze – egy sánccal körülvett templomhely található”. A felső rész átmérőjét 34 m-nek határozta meg. A domb tetejét körülvevő földsánc jó állapota alapján véleménye szerint arra lehet következtetni, hogy eredetileg talán egy földvárra építették a középkori templomot. A későbbi összefoglalások csak említést tesznek róla.

Guta nemesi névben először 1309-ben szerepel a forrásokban, maga a település azonban csak 1326-ban bukkan elő, amikor helyi nemesek birtoka. 1387-ben, majd a 15. században, 1465-ig az itteni vám Szanda várának tartozékát képezte. A falu 1460ban a váci püspöké, 1472-ben pedig a Szobi családé.

Középkori eredetű templomát először a váci egyházmegye 1673–1674. évből származó, de csak 1773. évi másolatból ismert térképe tünteti fel.6 A váci püspök 1700. évi jelentése, valamint az 1702., 1711., 1746., és 1785. évi Canonica Visitatio-k a falun kívüli katolikus templomot romokban heverőnek írják le.

Már a korábbi helyszíni megfigyelések és a megyei műemléki topográfia egyaránt ide lokalizálták Guta középkori templomát.

Az erődítmény kora jelenlegi ismereteink alapján nem határozható meg, a helyszínről származó korhatározó leletekről nem tudunk. Csak ásatással lehet tisztázni azt is, hogy a templom és a földsánc kora hogyan viszonyulnak egymáshoz.

A területet Nováki Gyula mérte fel 2012 tavaszán, Majcher Tamás és Zandler Krisztián közreműködésével.

Forrás: Nováki Gyula – Feld István – Guba Szilvia – Mordovin Maxim – Sárközi Sebestyén: Nógrád Megye Várai az őskortól a kuruc korig ( Magyarország várainak topográfiája 4. kötet )
 
1 MNL S 17. No. 0056.
2 MNM Adattár 29. G. I.; KFM Rég. Ad. 39 –73. (régi PM adattári száma: A:257)
3 Majcher T., 2007. 8. – Majcher Tamás az erődítést itt középkoriként szerepeltette. Vö.:Feld I., 2010. 225.
4 Györffy Gy., 1987–1998. IV. 246. 5 Csánki D., 1890. 91., 99., 121., 122.
6 Szarka Gy., 1940. 147–148.
7 Nagy I., 1869. 169.; Chobot F., 1915–1917. I. 155 –156.; Szabó E., 1954g. 207.
8 Szabó E., 1954g. 207.
 
GPS: É 47° 50.775 (47.846252)
K 19° 23.814 (19.396894)

Megközelítés: Galgaguta központi részén az Evangélikus templomnál kezdődő Gábor Áron úton kelet felé indulva, áthaladunk a Galga hídján, ahonnan már jól látható a temetődomb. A temető bejárata előtt bőven van lehetőség parkolásra. A temetőn áthaladva érjük el a napjainkban már gyenge rajzolatú sánccal ölelt dombtetőt.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció