Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Zenta - SentaSzerbiaSzerbiaBács-Bodrog történelmi vármegye - Zenta, erődített élelmiszer raktár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép
  • Szállás

Zenta – Erődített élelmiszer raktár

Zentától délre, a Tisza mellett, a zentai szigettel szemben épült fel az 1680-as évek végén. Az 1697. évi zentai csata idején fontos szerepet játszott. A Temesközben állomásozó török hadak francia hadmérnökök segítségével Zenta és Csóka között vertek hidat a folyón. Ennek hírére „Eugen herceg … lovassággal és tűzérséggel maga sietett előre, a midőn személyesen tapasztalta, hogy a török sereg már részben átkelt a hídon, részben pedig a zentai proviant háznál vert hidat fedező védművekben és körülötte mozognak. … A szultán és kísérete, valamint a tüzérség jó része a podgyászszal együtt már a túlparton és részben a hídon volt ekkor, a sáncokat pedig az összes gyalogság, némi lovasság és 100 ágyú védte. … A törökök által rögtönözve felállított hajóhíd a mostani sziget előtt lévő proviantháznál volt, mely épület már azelőtt sáncokkal volt ellátva. Ezen sáncok képezték alapját azon hatalmas védműveknek, melyek által a törökök a hídfőt rövid idő alatt megerősítették. A védművek igen mély árokból álltak, melyek részint kívülről, részint belülről szekérsáncokkal is el voltak látva. Ez volt a hídfő belső vonala. Ezenkívül még egy, szintén félkörben mintegy 1000 lépésnyi hosszúságú sugárral bíró külső sánc lőn felhányva, mely mellvédekkel és kitörésre alkalmas nyílásokkal volt ellátva. E sáncok oly erősek és magasak valának, hogy Eugen herceget is csodálatra birták.”

A csata utáni felmérésekből tudjuk, hogy a török tábor központja a felgyújtott élelmezési raktárat kerítő sánc volt (A). Ehhez kapcsolódott északról és délről egy-egy további sánc (B). E belső védelmi vonalat még egy további, félköríves szakaszokból álló szekérvár erősítette (C). A csata előtti pillanatokig zajlott egy külső, a teljes belső sáncrendszer körbevevő sánc építése is, amely azonban Savoyai Eugén herceg gyors felvonulása miatt végül nem készült el (D).

A csata gyakorlatilag a belső sáncok környezetében zajlott le, s mint tudjuk, a törökök számára hatalmas kudarc volt. A szövetséges csapatok a Tiszába szorították a parton összezsúfolódott török egységeket. „A bal szárny és a bal oldalvéd zászlóaljai elvágták az ellenségnek a híd felé való visszavonulását, mely borzasztó vérengzésre adott alkalmat, a vízszélen, a vízben, a sáncoknál, valamint a hídnál. A katonák annyira fel voltak dühödve, hogy kegyelemről szó sem lehetett, noha egyes pasák és főtisztek nagy pénzbeli ígéreteket is tettek. Ez okozta, hogy a zentai csatából igen kevés fogoly esett…”

A raktárat később a karlócai béke utáni években bonthatták el. A 18. század végén, az I. katonai felmérésen már nyoma sem látható, helyén szőlőskertek voltak akkoriban. Csupán a török tábor legkülső sáncait jelölték a térképezést végző tisztek.

Pánya István

 

Ajánlott irodalom:

Pánya István: Kora újkori erődített élésházak Bács-Kiskun megyében in: Wicker Erika (szerk): Cumania 28 Kecskemét, 2018.

Pánya István: Erődített raktárak a Bácskában, Bácsország 2017/2-3.

GPS: É 45° 54.429 (45.907154)
K 20° 6.434 (20.107233)
Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció
Ajánlott látnivalók
Szent György templom
RovanjskaSzent György templom
Alsó-Kecskevár
KisgyőrAlsó-Kecskevár