Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Slon - SlonRomániaMunténia vármegye - La Ciugă-domb (La Ciugă)

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép
  • Szállás

Slon község a Déli-Kárpátok déli lejtőjén, az egykor Munténiának, vagy Nagy-Havasalföldnek nevezett tartományban fekszik. Slonba északról a Brassói-havasokon átvezető hágókon lehet eljutni. Bodzavámtól indulva a Bodza folyása mentén haladva, az egykor jóval forgalmasabb, mára már ritkábban járt Bonkuta-hágón kelhetünk át Erdély történelmi határán. Ez az út száraz időben terepjáróval jól járható földút. A másik északi megközelítési lehetőség szintén a Bodzavámból induló út, amelyet azonban még a Kárpátok gerince előtt elhagyva és keletre letérve érkezünk a Tatárhavas-hágóhoz. Ez az Árpád-korban jelentős útvonal vezet a hágón levő Keresztvár (Bodzavára) romjain áthaladva Slon községbe. Napjainkban a Tatárhavas-hágón átvezető út elhagyott, még terepjáróval is igen nehezen járható.

A leírt két útvonal mindegyikén megközelíthetjük a Slon északnyugati szélén emelkedő La Ciugă nevű dombot, ahol egykor a sloni vár állt. A helybeliek által jól ismert dombháton már csak terepalakulatokat, és az 1960, 1961 és 1972–1977-es években végzett régészeti feltárások kutatóárkainak a nyomát láthatjuk. A kb 90 x 40 méteres területű fennsíkon az ásatások során egy többször átépített, háromszöghöz közelítő alaprajzú vár és ennek végső pusztulása után a déli várkapu elé szabálytalan négyszög alaprajzzal épített és később szintén többször átépített építmény nyomait tárták fel. Az ásató régész a vár keletkezési idejét a 9. századra, végső pusztulását a tatárjárás idejére teszi. A várról részletes ismertetést író Maria Comşa hosszasan vizsgálja a sloni vár és a tőle kb. 1110 km távolságban levő Don folyó menti Sarkel várainak a hasonlóságát és azok közös bizánci vonásait. A szerző a sloni várat illetően arra a következtetésre jut, hogy a vár illetve a helyén emelt építmények a 10. és a 13. század között román kenézségnek adtak helyet, ezzel is bizonyítva a románság korai megjelenését ezen a területen. Sajnos Comşa régészeti szakcikke nem közli az ásatások során talált leletek leírását, rajzait és képeit, néhány apró kivételtől eltekintve meg sem említi azokat. A közölt összesítő alaprajzok meglehetősen zavarosak és ellentmondóak. A cikk nagyobb részben a román kenézségekkel és a sarkeli várral kapcsolatos tudnivalókat ismerteti. A helyszínt bejárva és a régészeti beszámolót megismerve az látható, hogy az ásatások során nagy felületeken vált további kutatásokra alkalmatlanná a vár területe és a feltárt részek, valamint az előkerült leletek közlése sem szakszerűen történt.   

Slon vára azonban két ok miatt mégis érdekes lehet tárgykörünk szempontjából, amiért – bár jóllehet, Erdély történelmi határán túl fekszik – bemutatjuk azt. Az egyik az, hogy Ferenczi Isván és Fereczi Géza az általuk feltételezett és kutatott Árpád-kori Kelet-Erdélyi határvédelmi rendszerrel kapcsolatban – noha nem annak részeként – több helyen is szóba hozzák Slont (Ferencziék a sloni várat a tőle jóval északabbra fekvő Szacsva-vár Kárpátokon túli stratégiai párjának tartották). Bemutatásunk másik oka az, hogy az 1211 és 1225 között a Barcaságban letelepedő Német Lovagrend várépítő tevékenységének kutatása során, a lovagok által épített – Kreuzburg kivételével neveik megemlítése nélküli – öt vár mellett okleveles említés történik arról, hogy a Teuton lovagok a kunok földjén, a Kárpátokon túl is létrehoztak telepeket és esetleg ott várat (vagy várakat) is építettek. Ilyen, a hágókon túli lovagrendi várként került szóba Slon vára is. Le kell azonban szögeznünk, hogy ez idáig egyik elképzelést sem támasztja alá régészeti bizonyíték és sajnos a La Ciugă dombon végzett ásatások közleményei nem alkalmasak a kérdések eldöntésére.

Forrás: Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 398-399.

 

GPS: É 45° 21.929 (45.365482)
K 26° 1.955 (26.032583)
Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció