Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Szolcsva - SălcivaRomániaErdély és PartiumKrassó-Szörény történelmi vármegye - Fülöpköve

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép
  • Szállás

A Ruszka-havasok északi lábánál, a falu mellett északra, majd hamarosan nyugatra forduló Maros bal partjától mintegy 1 kilométerre fekszik Szolcsva község. A falutól délkeletre, kb. 1,5 kilométerre, az itt északi irányba tartó Maros folyó nyugati partja fölé magasodik Fülöpköve sziklatömbje.

Márki Sándor Fülöpkövét a Maros bal partján emelt várak között sorolja fel. Bár nem maradt fenn olyan oklevél, amely „castrum”-ként említené, a sziklán található egykori épület nyomai, illetve a Fülöpkövéhez sorolt, kiterjedt birtokok bizonyossá teszik, hogy hajdan megerősített őrhely vagy vár feküdt ezen a helyen, amely egyben uradalmi központ is volt. Az egykori erősség emlékét őrzi feltehetően az a helyi hagyomány is, amely szerint egy Fülöp nevű haramiának volt rablóvára a sziklán, aki innen zaklatta a Maroson lefelé igyekvő hajósokat.

A középkori Arad és Hunyad megye határán magasodó Fülöpköve (Fülöpkő, Piatra lui Philippi) névadója talán a III. Béla korában élt Csanád nembéli Nagy Fülöp lehetett. Néhány generációval később, egy 1256-os oklevél már Fülöpköve tartozékait említi. Az ekkor keletkezett osztálylevél megemlíti, hogy Fülöpköve Belenig unokáinak, Kelemen bán és Vaffa fiainak közös tulajdona lett. 1337-től csak Kelemen utódai, a Telegdiek birtokolták. 1360-ban öt falu tartozott hozzá. 1445-ben Telegdy Miklós unokája, János fia Lőrinc Fülöpkövét a hozzá tartozó Szelcsova, Szlatina, Posoga, Hidegfa, Gyozan, és Ivánfalva helységekkel együtt eladta Illyei János fia Jánosnak. II. Ulászló 1508-ban kelt okleveléből kiderül, hogy Fülöpkövéhez ekkorra már három további falu – Hasznos, Tövis és Balta – is tartozott. Fülöpköve és környéke később Dienessy (1508) majd Jósika birtok (1597–1623), 1622-től pedig a Kenderessyeké lett.

A 1699-ben kötött karlócai béke (1699) idejében Fülöpköve volt az Oszmán Birodalom és a frissen Habsburg fennhatóság alá került Erdély nyugati határpontja, emiatt számos korabeli térkép és rajz is megörökítette a sziklát ("der Fels Filibe" felirattal), tetején kereszttel. Ekkorra vára nyilván már régen elpusztult, csupán a sziklaszirt szolgált nevezetes tájékozódási pontként még sokáig a marosi hajósok számára.

Fülöpkövének a vízszint fölé kb. 25 méteres magasságba emelkedő legfelső platója 10 méter átmérőjű. Itt egykori épület nyomát ma nem látni, legmagasabb pontján az újkorban felállított, homokkőből kifaragott keresztet találjuk. A sziklatömb nyugati irányban enyhén lejt a környező mező felé; ezen az oldalon, az említett plató alatt kb. 2 méterrel megfigyelhető sík, félkör alakú terület valószínűleg feltöltődött árok lehet. A szikla Maros felőli keleti oldala majdnem függőlegesen szakad le a csúcs alatt kb. 10 méterrel lejjebb lévő, láthatólag mesterségesen kialakított, sík sziklaterasz irányába. A terasz mérete észak–déli irányban 20 méter, kelet–nyugati irányban 10-12 méter. A teraszon építmény, illetve védőfal nyomai jelenleg nem észlelhetők. Ez a sziklaplató 10-15 méterrel magasabban fekszik az alatta lévő folyó vízszintjénél. Az északkeleti, keleti és délkeleti oldalon szinte függőleges meredekséggel ér le a folyóparthoz. A sziklateraszra a szikla csúcsától északra induló, sziklába vágott ösvényen juthatunk fel.

A Fülöpköve szikláján a középkorban létrehozott épület fennállásának idejéről, formájáról és kiterjedéséről átfogó régészeti kutatás nyújthatna pontosabb információkat.

Forrás: Karczag Ákos - Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 447-448.

GPS: É 45° 59.218 (45.986965)
K 22° 25.436 (22.423941)
Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció