Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

CsempeszkopácsMagyarországVas vármegyeVas történelmi vármegye - Szent Mihály-templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Légifotók
  • Térkép
  • Szállás

Csempeszkopács Szent Mihály-templom

Csempeszkopács közel 300 lelket számláló Vas megyei kisközség Szombathelytől délkeletre. A falu 13. sz.-ban mesterségesen felhordott dombon épült keletelt temploma a román kori falusi kis templomok egyik legértékesebb gyöngyszeme. Építéséhez felhasználták a helyszínen talált nagy méretű római téglákat is. Eredetileg vakolatlannak szánták a téglaépületet, amit a profiltéglákból kialakított lábazat, és fogazatos, ívsoros, farkasfogas párkányzat is bizonyít. Csupán az ablakok fejezetét készítették kőből. A szentélyen egy, a hajó déli falán két résablak található. A szentély déli oldalán található "vakablak" a múlt században vágott ablak visszafalazása.

A templom ékessége a kőből faragott tinpanonos déli kapu. Két saját farkába visszaharapó sárkány között van a kelet felé forduló Agnus Dei. Mögötte horgonyban végződő kereszt: Hit, Remény és a Szeretet. A kapunak két oszlopa van, az egyik bimbófejes, a másik sárkányos.

Ekkor még belül nem vakolták be a templomot, mert a negyedgömbbel fedett félköríves szentély falára az elsimított kicsorduló vakolatra festették fel a 12 apostol képét. A 13. század végén Kopáchy Pousa kapott birtokot IV. László királytól (1272-90). Feltételezhető, hogy ő építtette a külön bejáratú nyugati tornyot. A torony két ikerablakán négy áttört levél kocsányon álló oszlop látható, amely páratlan megoldás, az eddig előkerült román kori emlékeink között.

Ebben az időben vakolhatták be a templomot. A szentély falára most már vakolatrétegre ismét felfestik az apostol sorozatot, de már világosabb színekkel. Ebből a korból való a hajó északi falán található, ugyanaz a színharmóniájú képtöredék, amely Ábrahám áldozatát elevenítette meg, áldozati állat, egy ifjú és egy álló alak köpenyrésze. A harmadik építési fázisban készült el a karzat, mivel a második festékréteg nem hajlik át. A karzat felirata szerint 1658-ban ismét kifestik a templomot. Még látható a 36. zsoltár részlete: lunior fui et enim senex .... valamikor ifjú voltam, s megöregedtem, de nem tapasztaltam, hogy az Úr elhagyta volna a benne bízót.

Az 1758. szept. 10. megtartott Visitatio Canonica alkalmából még olvasható volt a felirat is: Amit az első Ádám elveszített, azt a második Ádám, Jézus Krisztus ... visszanyerte.

A hajó északi falán az ősszülők bűnbeesése és kiűzetése látható. Felettük áll a IUSTI. .. felirat és az igazságosság angyala.

A déli falon az "Új Ádám" a feltámadt Krisztus képét festették.

A szentély boltozatának három allegórikus angyala hirdeti:

FIDES: = miként a lámpa megvilágítja a házat, úgy világítja meg a HIT az embert.

SPES: = egyedül a REMÉNY, amely az embernek vigaszt tud nyújtani nyomorúságában. CARITAS: = a SZERETET minden jó cselekedetnek az alapja.

A szentély északi pillérében található a pasztofórium, felette volt a felirat, amely magyarul így hangzik: "Az én házam az imádság háza."

Az oltár felépítményének csúcsán áll a templom védőszentjének Szent Mihály főangyalnak fa szobra. A XVIII. sz. első feléből való oltárkép vertikálisan a Szentháromságot, horizontálisan pedig a Szent Családot ábrázolja. Dorffmeister Istvánnak a kórus falán elhelyezett Szentháromság képe a XVIII. sz. végéről való. A kis templom falai között szinte érezzük őseink lsten és az ő háza iránti szeretetét. Nekünk kései utódoknak az a kötelességünk, hogy megőrizzük őseink kőbe, fába vésett áhítatát, és megszívleljük örökségbe hagyott üzeneteiket.

https://www.martinus.hu/nev-es-cimtar/plebaniak/243/csempeszkopacs-szent-mihaly-foangyal-filia

A galéria alsó részében a helyszínről belső fotók és panoráma képek is megtekinthetők.
GPS: É 47° 9.138 (47.152302)
K 16° 47.992 (16.799862)

Információk: a település Szombathelytől dél-keletre a 87 sz. úton kereshető fel.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció