Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Donja VoćaHorvátországHorvát-SzlavónországVarasd történelmi vármegye - Szent Márton templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép
  • Szállás

Donja Voca, Szent Márton plébániatemplom

Szent Márton püspök tiszteletére szentelt plébániatemploma[2] a 17. században épült, 1671-ben, majd 1741-ben bővítették. Mai formájában 1756-ban szentelték fel. Szűz Mária tiszteletére szentelt kápolnája a máriazelli szentély mintájára épült, az ismert falikép festő Ivan Ranger festette ki. Mennyezetén Mária mennybevitele látható, mellette Mária életéből vett jelenetek láthatók. Különösen nevezetes az a falikép, melyen két nő nyújtja a kezét egymásnak, míg mások Horvátország és Stájerország címerpajzsát tartják. A szentélyt Ranger 1749-es vázlatai alapján lepoglavai pálosok festették ki. A templom többi részét az ismert templomfestő Anton Dovečer festette a 18. század második felében.

A települést és plébániáját 1334-ben a Ivan goricai főesperesnek a zágrábi káptalan helyzetéről írott feljegyzésében említik először "Ecclesia S. Martini apud Woycha" alakban. A szerző a „parochia antiqua” jelzőt használja rá, ami ősi plébániára utal. A török támadások idején a plébánia működése szünetelt és szolgálatát a vinicai plébános látta el. Ilyen nagy támadások érték a varasdi egyházmegye területét az 1472-es, az 1477-es, az 1483-as, az 1530-as és az 1552-es években. A plébánia átmeneti megszűnésében közrejátszott a paphiány, a járványok és a nagy szegénység is. A plébánia újraalapítására egészen 1651-ig kellett várni. Stjepan Šoštarec főesperes írja az 1808-as egyházi vizitáció feljegyzésében, hogy 1651. március 13-án Ivan Baršić varasdi főesperes újraalapította Voća korábbi plébániáját. A plébánia anyakönyveit 1681-óta vezetik. A mai plébániatemplomot 1756. július 4-én szentelték fel. Ekkor a templom már évtizedek óta állt. Először a szentély épült meg, mivel azonban ez idővel kicsinek bizonyult 1671-ben az akkori plébános a bővítés mellett döntött. Martin Poljak plébános úgy határozott, hogy a templomot két kápolnával toldja meg, melyek 1736 és 1741 között épültek. Ezáltal a templom görög kereszt alaprajzú lett. A templom patrónusai a falu földesurai a Draskovichok voltak, majd később gróf Josip Bombelles volt a falu földesura.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Donja_Vo%C4%87a

GPS: É 46° 17.983 (46.299709)
K 16° 6.466 (16.107769)

Információk: Varasd várost a 35 sz. főúton hagyjuk el és Greda településig megyünk. Itt ÉNy-i irányba fordulva Donja Ladanje helységig haladunk, majd elfordulunk DNy-i irányba Donja Voca település irányába. A Szent Tamás templom a település nyugati végében a temetőnél kereshető fel, a Szent Márton templom a helységközpontban van.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció