Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Poruba, Ortás - Oravská PorubaSzlovákiaFelvidékÁrva vármegye - Geczelfalva, Bajcsy torony

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép
  • Szállás

Poruba-Geczelfalva, Bajcsy torony

A torony a Bajcsy család kastélyának megmaradt része.

A Bajcsy tornyot egy 2019-ben elnyert pályázatot követően megújították és benne nemzeti emlékhelyet hoztak létre.

 

A magyarországi és árvai nemesség fejlődésének vázlatos áttekintése (részlet)

(...) Ugyancsak nádori szolgálatban állt bajai és gecefalvai (de Baja et Gecelfalva, utóbbi ma Poruba, szl. Oravská Poruba része) Bajcsy Antal családja is. Antalnak második fia, Péter 1608-ban Thurzó György nádortól egy benyólehotai (Beňovská Lehota, ma Alsókubin, szl. Dolný Kubín része) és egy gecefalvai kúriára nyert adományt. (...)

https://trstensky.sk/hu/a-magyarorszagi-es-arvai-nemesseg-fejlodesenek-vazlatos-attekintese/

 

Nagy Iván: Magyarország családai

Bajcsy család. (Bajcsi és Geczelfai.)

Árva vármegye gyökeres nemzetsége. Hagyomány szerint előde volt volna Eri Egyed, más néven Farkas, Pozsonyvári kapitány, ki Kún László király gyilkosának mondatik. Ennek fia Antal, ennek ismét Egyed, ki állitólag Farkas néven a Komárom megyei Bajcsi birtokot szerzé. Azokon kivül, miket e családról I. kötet 90–91. lapjain írtam, okmányok szerint * ürögi Bajcsy Antal és János 1551-ben I. Ferdinánd királytól czímeres nemes levelet kaptak. Antalnak fia Sebestyén 1573. octob. 15-én Miksa királytól Pozsony megyében Nagy- és Kis-Gútorban fekvő birtokra kap adományt, míg a másik fiú Péter 1608-ban Thurzó Györgytől Geczelován és Benyó-Lehotán curiát kap adományban. E Péter volt az Árva megyei ág alapítója és ott 1603-ban, majd 1611–1619. azon megye alispánja, egyébkétn Thurzó György nádor belső meghittje és az evang. vallásnak ott buzgó ápolója, melyről a Thurzó Györgytől ajándékban kapott és máig a családnál ereklyeként tartott Biblia könyve is tanúskodik. Utódai közül többen a katonai pályán jeleskedtek, névszerint György és László 1707-ben, Károly 1799-ben.

A Geczeli birtoknak egy része Bajchy Gábor hűtlenségi bélyegén 1723. jan. 19-én kelt nádori adomány mellett isztebnei Dávid Imrének jutott; azonban, mert néha Bajchy Péter viszont a Dávid család isztebnei jószágban részes volt, családi kiegyezés folytán a két család az ősi tulajdon birtokok ura maradt.

A család egyik tagja József (szül. Szarvason 1804. aug. 4.) tbiró és Pozsony város főbirája volt.

A család czímere – mint az ide mellékelt metszvény ábrázolja – a paizs égszinü udvarában zöld téren álló koronás gólya (tán daru ?) felemelt jobb lábával golyót tartva. A paizs fölötti sisakon jobbról kék püspök-süveg, balról tollas forgó áll. Foszladék mindkét felől kék vörös.

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Nagyivan-nagy-ivan-magyarorszag-csaladai-1/potlek-kotet-D207/bajcsy-csalad-bajcsi-es-geczelfai-D2FD/

GPS: É 49° 12.239 (49.203979)
K 19° 16.007 (19.266779)

Információk: a Porubáról Alsókubinba vezető úton van Geczelfalva településrész. Amikor az út ÉK-i irányba kanyarodik kell leparkolnunk. A tornyot a kanyar nyugati oldalán a parkban kereshetjük fel. 

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció