Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Hontbesenyőd, Pecsenyicz - PečeniceSzlovákiaFelvidékHont történelmi vármegye - Templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép
  • Szállás

Hontbesenyőd - Római katolikus temploma eredetileg a 13. században épült, a 14. században gótikus, a 18. században barokk stílusban építették át. A 20. század elején bővítették. (Wikipedia) A templomot körítőfal veszi körbe. 

Hontbesenyőd, azelőtt Pecsenicz, tót kisközség, 72 házzal és 345 róm. kath. vallású lakossal; vasúti állomása Léva, postája és távirója Bát. A sági prépostság ősi birtoka volt, a miről már a XIII. században oklevél emlékezik meg. a török hódoltság korában, a sági prépostság többi jószágaival egyetemben, ez a falu is az ozmánok hatalma alá került és 1685-ig maradt török kézen. A mikor I. Lipót király az ellenségtől visszahódított birtokokat a hívei között újra fölosztotta, Besenyőd falut a jezsuiták kapták, a kiket közel egy századon át uralt a falu. Mária Terézia királynő, 1776-ban, az akkor alapított beszterczebányai püspökségnek adta Besenyődöt. Most a beszterczebányai káptalané a birtok. A jezsuiták emlékét őrzi egy régi kolostor-épület. A falu róm. kath. temploma a husziták idejében épült. 1887-ben az egész községet tűzvész hamvasztotta el. Hontbesenyőd határán át római út vezet, melynek alapja égetett kő. A község lakói fogyasztási szövetkezetet tartanak fenn.

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai - HONT VÁRMEGYE ÉS SELMECZBÁNYA SZ. KIR. VÁROS

https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Borovszky-borovszky-samu-magyarorszag-varmegyei-es-varosai-1/hont-varmegye-es-selmeczbanya-sz-kir-varos-C4A1/hont-varmegye-kozsegei-irta-virter-ferencz-dregelypalank-tortenetet-irta-matunak-mihaly-breznobanyai-plebanos-C59B/hontbesenyod-C651/

GPS: É 48° 17.971 (48.299519)
K 18° 46.464 (18.774406)

Információk: a templom a település északi részén kereshető fel.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció