Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Oklánd - OclandRomániaErdély és PartiumUdvarhely történelmi vármegye - Hagymás vára

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Légifotók
  • Mellékletek
  • Térkép
  • Szállás

A Limes Dacicus két Küküllő és Olt közötti részlete Udvarhelymegye éjszaki és keleti hegységeiben Oroszfalutól Alsó-Rákosig. TÉGLÁS GÁBOR-tól.

(...)

Hagymásvár, a Kis-Homorod mellékének castelluma a homorod-karácsonyfalvi Szilostetőn. (21. rajz.)

A homorodfürdői és tibodi castellumok példáin elindulva, szorongó érzülettel nyomozgattam a Kis-Homorod mellékére szintén feltételezett castellum után. Annál nagyobb örömmel töltött el, midőn a Rézúttól délre a Kis-Homorod és Vargyas-patak közti nyereghorpadás Hagymás várában azt megtalálnom sikerült. H.-Karácsonyfalva és Oklánd felől ugyanis a rikainál egy körülbelül 9 kilométerrel rövidebb átjárót ismer és használ az erdővidéki lakosság. H.-Karácsonyfalváról a Mogyorós patakát, H.-Oklándról a Szilas vagy Karácsony patakát követve érkezünk a Hagymásvár által elfoglalt alacsony nyeregre. Orbán Balázs keserű csalódással kicsinyli a «jelentéktelen négyszögű erősséget, mely csakis

140 lépés kerülettel bír s mivel a magasan fekvő beltért körítő gátonyban még ásogatás után sem akadt falnyomokra, azt kelle hinnie, hogy csakis földvár volt». Annál nagyobb elégtételül szolgált nekem a tűnődve nyomozott földvár megpillantása, mert annak római voltát az általam Dacia minden pontjáról átvizsgált számos Castrum után nem vala bajos megállapítanom. Még a hegynyereg vizenyösségét is óvatosan kikerülte a római tervező s inkább éjszakra a Szilos oldalára tolta kissé fel. A négyszögű földvár lekerekített csúcsai a négy világrészt jelzik. A déli és keleti sarok közt a Vargyas felé tekintő homlokzaton nyílik meg az 5 m. széles bejáró, melynek védelmére a déli saroknál 4 x 4 m. belvilágú négyszögű őrtorony alapját jelölhetjük meg. A földből felhányt négyszögre fatorony következhetett, honnan az őr megfigyelését teljesíthette. Kívülről 1'5 méter mély és 2'5 m. széles sáncz futja körül az egészet a bejáróig. A védősánczból 5 m. meredekség emelkedik a 3 m. széles várfokig, melyről 1 métert lejtünk a vár udvarára. A sánczok irányában kívül 25 méter a szélesség és hosszúság, míg a vár belterülete 18X18. Ilyenformán a belterület 324 • m., a védelmi arczvonal összege pedig 72 m., úgy hogy őrsége kétségtelenül egy centuriából állhatott. A castellum várfokát palisadművel erősíthették meg, minthogy falazatnak semmi nyoma s csupán cserépneműre talál — bár nagy ritkán a kutató. Az egészről kellő átnézetet nyújt 21. rajzunk, mely EF átmetszetével a sánczok és töltésszerkezet mivoltát is szemlélteti. Az őrségre fontos jó ivóvíz itt is egészen kézügyben vala, mivel nyugatra a lejtőn alig 100 lépésnyire jó ivóvíz-forrás buzog fel. Az egész környezet különben vizenyős s a Hagymás elnevezésben is a sok hagymás vizi növény tenyészete jut kifejeződésre. Ott jártamkor is, 1894 augusztus, javában díszlett a sok Narcissus poeticus. A néprege ugyan ide is egy borzalmas drámát költ, mely szerint egy gonosz legény kincset gyanítván tele átalvetőt hurczoló leány pajtásánál, azt megölte, utólag látva csak be csalódását, mikor hagymánál egyéb nem ürült ki az átalvetőből.

A castellum helyrajzi fekvése kiválóan fontos. Alig 4'5 kilóm, nyugatra H.-Karácsony falvánál érjük hátvédjét s onnan 4 km. nyugatabbra a Koldustető (581) hágója mögött a h.-szt.-páli castrumot. Keletre a Hagymás vize mellett Vargyas község alig esik egy órányira. Azon alul a Kormos és Vargyas egyesülésétől keletre Bárót elkerülésével egyenesen Biborczfalva, Baczon érintésével a Sugó patakon fel a Petecske (1209) hágó nyergén s a Mitácson (1151) át egy nap alatt Alcsíkba érkezhetünk, a honnan az úzvölgyi szoroson át a Szeret mellé a legközelebbi átjárót nyerhetjük. 

A « Hagymásvár » castellumának emez elhelyeztetése világosan illusztrálja, hogy a rómaiak idejében nem a Bika-hágón áramlott a külforgalom Dácia felé, hanem ezen a hegynyergen, hova a hatósági utat is már többször át akarták helyezni. A Vargyas mellett felfelé az almási barlang táján elvezető bejárók is mind az említett határszéli irányból fenyegették Dáciát s az egész védelem centrumát errefelé azért képezheti a Hagymás vára.

A galéria alsó részében a helyszínről belső fotók és panoráma képek is megtekinthetők.
GPS: É 46° 9.310 (46.155174)
K 25° 28.879 (25.481314)

Információk: Hagymás várát a Vargyast és Oklándot összekötő 131 sz. út mellett találjuk, kb. félúton. A vár az útról látható, helyét tábla jelzi.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció