Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Nyitrabajna - BojnáSzlovákiaFelvidékNyitra történelmi vármegye - 3-as sáncvár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép
  • Szállás

Nyitrabajna, 3-as erődítmény

A Hradská dolina és a Nyitrabajna I. vár (Valy), valamint a Bojnianka völgye között egy alacsony hegygerinc húzódik, amely egy nagyobb hegy - a Zihľavník - keleti részét képezi. Kétoldali elkeskenyedésének helyén található a III.-as földvár, amely árkok és sáncok bonyolult rendszerét alkotja. Északon, délen és keleten csak helyenként láthatóak az árkokkal övezett földsáncok, és teljes hosszuk még nem azonosítható és tájolható biztonsággal. A nyugati oldalon (akárcsak a Bojna I. esetében) a területet kettős árok- és sáncsorral erősítették meg, mindkét erődítési zónán két átjáróval. A jelenlegi erdei út a keresztben futó sáncok közepén halad át egy olyan átjárón keresztül, amelyet valószínűleg az újkorban alakítottak ki. A hegygerincet ma is kényelmes erdei útként használják, nagy szintkülönbség nélkül. Ezért valószínű, hogy ezt az utat a múltban is használták (talán különösen a téli hónapokban, amikor a völgyek nehezen átjárhatóak voltak). A III. erődítményt, akárcsak a Bojna I. és II. esetében, ugyanazon út több vonalának ellenőrzésére hozták létre. Az erődítményt eddig nem vizsgálták, és az erődítmény belső területéről csak kevés lelet áll rendelkezésre a datáláshoz. Ezek többnyire kora középkori kerámiák és vastárgyak, amelyek pontosabb időbeli besorolására nincs lehetőség. Körülbelül a terület közepén, a szondázás során egy gödröt tártak fel, amely körülbelül 8-9. századi jellegzetes kerámiát tartalmazott. A vastárgyak kések, szögek. A fegyvereket egy kis fejsze, fordított szárnyú nyílhegyek és egy kis dróting töredéke képviseli, nagyméretű szegecselt fűzőlyukakkal. A lelőhelyről csak viszonylag kevés lelet került elő. Összetételük inkább a lelőhely katonai, mint települési jellegét hangsúlyozza. Az építményt valószínűleg kapkodva építették, és csak rövid ideig használták. Az I. és III. vár átjáró jellegű volt. Nagyjából azonos terepen épültek - egy hegygerincen, olyan helyen, amelyet a korábbi korokban nem használtak védelmi célokra. Úgy tűnik, hogy mindkét hegyi erődítmény építésének közös oka a hegyi erődítményen áthaladó út ellenőrzése volt. Ez egy különös jelenség, amely minden bizonnyal több figyelmet érdemel a teljes települési terület részletesebb értékelése során. A valóban rendkívüli erődítéssel rendelkező I. várhoz képest a két kis kora középkori erődítmény, a Bojná II. és III. a kutatás jelenlegi állása szerint csak másodlagos, de kétségtelenül fontos feladatokat látott el ezen területek védelmében, és stratégiailag támogatta a központi dombvár biztonságát. Valószínűleg hosszú ideig nem voltak lakottak. 

http://www.hradiska.sk/2010/05/bojna-i.html

GPS: É 48° 36.745 (48.612411)
K 18° 1.730 (18.028828)

Információk: Nyitrabajnát északi irányba hagyjuk el és az első útelágazásig megyünk, tábla jelzi "Valy" sáncvárat. Itt parkolva, átmegyünk a hídon és a jobbra, északnak tartó úton, sorompóval zárva, az első elágazásig megyünk. Itt a baloldali utat választva, jó minőségű zúzalékos út, enyhén emelkedve érünk a gerincre, majd addig megyünk nyugati irányba amíg az út keresztezi a jól látható 1-1,5 m magas sáncokat. 

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció