Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

EdelényMagyarországBorsod-Abaúj-Zemplén vármegyeBorsod történelmi vármegye - Kenderföldek

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Légifotók
  • Térkép
  • Szállás

Edelény, Kenderföldek

Részletes tájékoztatás:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BAZE_Hom_Evkonyv_41/?pg=16&layout=s

 

Edelény-Kenderföldek vizivára légi felvételen tűnt fel (1. kép) a Hadtörténeti Múzeum térképtárában, a pozitív fényképanyagban (filmkép szám 450/655.). A nyújtott omega, vagy ellipszis alakú vár sáncainak világos színű, a talaj alsó rétegéből kidobott földjének vonala szépen látszik az 1956-ban készült légi felvételen. A vár vizes árkát az első katonai felmérésen (2. kép) megfigyelhetjük, bár kissé elmocsarasodott állapotban a Bódvától nyugatra, s itt még az Egresről lefolyó, ma már nem létező patak kék vonalát is nyomon követhetjük a vizesárokig. Az első katonai felmérés 1782-1785 között készült. Ugyancsak a 18. században készülhetett stílusa alapján az a kéziratos térkép, mely évszám nélküli, és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárban  őrzik. Felirata: Territórium Oppidi Edelén. Ennek a térképnek részlete (3. kép) a Bódva és a temető dombja között mutatta a vizivár területét, a vizesárok délnyugati ágával. Az árkok által közrefogott dombot Tormás rétnek írták, bizonyára azért, mert a nagy vízigényű tormát termesztették rajta.

(...)

Összefoglalva az eddigieket, megállapíthatjuk, hogy Edelény vizivára az egykori Kenderföldek és Tormás területét foglalta el, az Egrestől délkeletre, a temető dombjától délre. Itt a síkságon az őskorban egy enyhe emelkedésű, hosszúkás dombot vettek körül árokkal, úgy, hogy az öbölszerűen körbevevő magaslatból lefaragtak. A kettős sánc által közrefogott mederbe vezették a Bódva vizét. Valószínű, hogy a sáncot többször megújították, s ezért láthatók például a nyugati szakaszon egymást metsző vonalak, s néhol szögletes, nem íves sáncvonalak. Később, mikor már megváltozott a politikai helyzet, esetleg a támadó és védő haditechnika is, jelentőségét vesztette a vizivár, nem gondozták az árkot és a sáncot, egy-egy magasabb vízszintnél, áradásnál a körülbelül 2 méter magas sáncot a Bódva áttörte, s részben elmosta. Érthetően az északról jövő víz a hozzá legközelebbi sáncrészt, a vízi vár északkeleti részét tette tönkre, s a terület széles sávban elmocsarasodott. A megmaradt sáncrészekre a 20. század utolsó harmadában rátelepedtek a Katona József utca házai ívben kanyarodva (7. kép 2.), az északkeleti szélen pedig a Móra Ferenc utca, és körülötte a családi házas övezet a kenderföldeken.

(...) A vizivár szántott és parlagon hagyott részeit bejárva semmilyen korból sem találtunk leleteket. Edelény régészeti lelőhelyeit átnézve a Herman Ottó Múzeum régészeti gyűjteményében találunk leleteket a pilinyi kultúrából." Előkerült bronzdepót, 12 mely karvédő  tekercset, tokos balta töredékét, kis tölcséres csüngőt, tutuluszt, és tőr nyélnyújtványát tartalmazta, s a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi. A korai vaskor Kyjatice kultúrájából kerámialeletek ismertek a Derekegyházi dűlőből, 13 a híres újkőkori lelőhelyről. Ugyancsak a Kyjatice kultúrából származik a Finkén talált bronzlelet, 14 mely munkaeszközöket tartalmaz. 

7 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár b.T. 190. 

12 Kemenczei T., 1984. 116. XLVIIb. 1-5. 

13 Kemenczei T., 1984. 129. 

14 Kemenczei T., 1984. 147. 

Forrás: B. HELLEBRANDT MAGDOLNA - EDELÉNY, SZENDRŐ ÉS IZSÓFALVA VÍZIVÁRA 

A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei - A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 41. (2002) - 15-23 oldal

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BAZE_Hom_Evkonyv_41/?pg=16&layout=s

 

GPS: É 48° 17.142 (48.285702)
K 20° 43.527 (20.725443)

Információk: a vizivár helye a település dél-nyugati részén kereshető fel.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció