Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Thunau am KampAusztriaAlsó-AusztriaHatáron túli történelmi vármegye - Schanzberg

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép
  • Szállás

A gars-thunaui Schanzberg

Gars-Thunau (Gem. Gars am Kamp, Pol. Bez. Horn, Niederösterreich) erődített dombtetőn fekvő települése a Karoling- és Ottó-kor közötti időszak fontos közép-európai lelőhelyeként jellemezhető; elhelyezkedése a Kelet-Frank Birodalom perifériáján, Csehország és Morvaország határán különleges lehetőségeket kínál a kultúrák közötti kapcsolatok kutatására. 

A "Schanze"-től keletre található az Obere Holzwiese. A kora középkorban intenzív települési tevékenység folyt itt, amely a bronz- és vaskori településobjektumokat és erődítményeket fedte le. 

Az Obere Holzwiese-től keletre található az Untere Holzwiese. Ezen a területen a kora középkori erődítmény részeit tárták fel. Itt egy kapu is feltételezhető, de régészeti feltárása még nem történt meg. Az Untere Holzwiesen, az Obere Holzwiese-hez hasonlóan, a kora középkori település mellett egy bronzkori és vaskori település is található.

A gars-thunaui Obere Holzwiese-en több fából készült palánkvár maradványait is feltárták. A kutatók eddig azt feltételezték, hogy az Obere Holzwiese összes paliszádja egyetlen rendszer része volt, és egy időben állt. Mostanra megállapították, hogy a feltárt erődítések mind kora középkoriak, de legalább három, kronológiailag egymást követő rendszerhez tartoznak. Az egyik palánkrendszer 15-20°-kal tér el tájolásában a másik két rendszertől. A települési sorrend miatt valószínűsíthető, hogy ez a palánkrendszer a három palánkrendszer közül kronológiailag a legrégebbi. 

A 9. század közepe táján - talán morva hatásra - egy palánkkal körülvett udvarház és temetkezési hely épült. Mint a feltárások eredményei mutatják, ezt az épületegyüttest a következő 80-100 év során legalább kétszer teljesen átépítették; az átépítéseket mindig a régebbi települési objektumok leföldelése előzte meg. A kastélyegyüttes első szakaszából különösen az északi rész maradt meg jól mivel a későbbi épületek már nem terjedtek ki erre a területre. Ebbe a településszakaszba tartozhat az a kisebb leletkoncentráció is, amely feltehetően egy ház maradványait tartalmazza.

A legjobban fennmaradt a Gars-Thunau kastély második szakasza amelynek térbeli elrendezése számos részletében emlékeztet a Břeclav-Pohansko és a Zalaszabar-Borjúállás szigetére. A második uradalom területe mintegy 75×100 méteres területet foglalt körül, és egy szögletes palánkkerítéssel volt körülvéve. A belső térben található kerámiák és állatcsontok koncentrációja egy nagy 5x8 méteres épületről árulkodik amely fából készült.

A palánkvár harmadik szakasza egy 21 × 10 m-es, palánkkerítéssel körülvett területre korlátozódik.

Az erődítmény harmadik fázisának palánkkerítéssel elkerített területére dél felől lehetett bejutni; a második fázis bejárati útvonalának további használata nagyon valószínűnek tekinthető. Feltehetően azok a sírok, amelyek közvetlenül a palánkkerítésen kívül helyezkednek el ebbe a kronológiai fázisba tartoznak. Elhelyezkedésük a palánkváron kívül arra utal, hogy a  második szakasz palánkja már nem állt, vagy legalábbis nem volt használatban, de helyét továbbra is tiszteletben tartották. Az itt feltárt kerámia morva hatásról tanúskodik.

A második és harmadik fázis kerámiája inkább csehországi irányú kapcsolatokat mutat.

Az utolsó kora középkori fázis kerámiaanyagának meghatározása hasonlóságot mutat a 10. század végi és 11. századi alsó-ausztriai középkori kerámiákkal, ez a jelenség arra utal, hogy az erődítmény utolsó települési szakasza valószínűleg csak a 10. század második felére tehető.

Forrás: Hajnalka Herold, 2008, The Schanzberg of Gars-Thunau in Lower Austria: A Hillfort with Central Place Function from the 9th–10th Centuries AD – in German with summaries in English and French, Archäologisches Korrespondenzblatt 38/2, Mainz, 283–299.

A Schanzbergtől keletre egy 10-ik századi templom alapfalait is feltárták.

 

GPS: É 48° 35.278 (48.587959)
K 15° 38.404 (15.640064)

Információk: Thunau am Kampot elhagyva nyugati irányba haladjunk tovább Tautendorf felé, Donnerreith után érjük el azt az erdei utat mely a "Schanze" ásatási táborhoz vezet.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció