Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

KisbucsaMagyarországZala vármegyeZala történelmi vármegye - Kisbucsa-Kastélyhely

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép
  • Szállás

Alsónemesapáti-Kisbucsa-Kastélyhely

2011: A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ 2011 folyamán régészeti megfigyelést végzett a 76-os sz. főút rekonstrukciójának földmunkáival párhuzamosan. A 76-os sz. út 14. szakaszán, a 44+570 – 44+630 km-szelvény között az út jobb oldala mellett, az útbővítés építési munkái a lelőhelyet érintették, melyet 2011. május 30-án észleltünk. Az érintett területen, a domboldalon és az útalapozásra előkészített felületen 8 objektum foltja rajzolódott ki, valamint további leletes felületek. A sötétszürke, paticsos betöltésű foltokban kerámiatöredékeket és csontdarabkákat találtunk, melyek a késő középkor / török kor idejére datálhatók. A lelőhelyet 1996-ban régészeti terepbejáráson Horváth László András lokalizálta a határ DK-i sarkában, a 76-os sz. műút É-i oldalán, a Bucsai erdőtől NyDNy-ra húzódó É – D irányú dombháton. Itt török kori leleteket talált. A 76-os sz. főút rekonstrukciójához kapcsolódó földmunkák során végzett szakfelügyeletünk alkalmával világossá vált, hogy a régészeti lelőhely kiterjedése D-i irányba nagyobb az eddig ismerteknél, egészen a 76-os sz. számú főútig ér. A lelőhelyen szakfelügyelet keretében, a jogszabályi változások miatt, feltárást nem végezhettünk, erre a területileg illetékes múzeum jogosult (Tokai Zita Mária)

2012: 2011. május 30-án a MNM-NÖK munkatársai a 76-os sz. főút 14. szakaszán, a 44+570–44+630 kmsz. közt az út jobb oldala mellett a földmunkák szakfelügyelete során észlelték a régészeti lelőhely objektumait. A kivitelezőnek a további földmunkát megtiltották, az előkerült jelenségek foltjait körbeszalagozták és visszatemették. A jogszabályi változás következtében a feltárásra a Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága vált jogosulttá. 2012. május 2–17. közt az ásatás során 68 stratigráfiai egység (SE) számot, illetve 2 integrált stratigráfiai egység (ISE) számot osztottunk ki. A 68 SE típusonkénti megoszlása a következő: 24 gödör, 5 cölöplyuk, 31 sír, 1 recens jelenség, 1 lemosódott kultúrréteg (6 SE a feltárás során nem bizonyult régészeti jelenségnek). A gödrök és a cölöplyukak a feltárási terület Ny-i oldalán kerültek elő, a korábbi terepbejárási adatokból már ismert késő középkori település részeként. Leletanyaguk viszonylag szegényes, egy méhkas alakú tárológödörben került elő csupán nagyobb mennyiségű kerámia.

Az ásatási terület K-i felén előkerült egy kora Árpád-kori soros köznépi temetőrészlet is, mely sírjainak egy részét a későbbi telepobjektumok megbolygatták. Összesen 30 sír került feltárásra, egy váz pedig egy gödör alján feküdt, melynek a temetőhöz tartozása kérdéses. A temetőnek Ny-i széle esett a kisajátítási területbe, a sírsorok elhelyezkedése alapján a temetkezések a nyomvonalon kívül is folytatódnak, sőt néhány a 76-os út alapozása alá is benyúlhat. A sírok ÉNy–DK-i, illetve Ny–K-i tájolásúak voltak, a sűrűn egymás közelében fekvő vázak egyik, vagy olykor mindkét alkarja a medencén nyugodott. Sírfoltok egy-két esettől eltekintve nem voltak megfigyelhetőek, két sírban deszkakoporsó elszenesedett maradványait sikerült megfigyelni. A feltárás, majd a csontok mosása során kilenc sírból került elő obulusként vagy a kézben ezüst pénzérme. Az érmék közt I. István, Orseolo Péter, I. András, I. Béla és Salamon dénárokat találni. Az ékszerek közt bronzgyűrűk, bronz és ezüst S-végű hajkarikák, valamint gyöngyök vannak. (Straub Péter)

Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázis, https://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/2207, 2023. szeptember 24.

GPS: É 46° 49.789 (46.829815)
K 16° 56.978 (16.949638)

Információk: a Nagykapornak-Zalaegerszeg közötti 76-os útról, a kisbucsai elágazás előtti, északi irányba induló földúton közelíthető meg.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció