Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

BerettyóújfaluMagyarországHajdú-Bihar vármegyeBihar történelmi vármegye - Fehér templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Videók
  • Térkép
  • Szállás

Berettyóújfalu - Fehér templom

Az úgynevezett herpályi fehér templomot 1980-ban dr. Módy György tárta fel. Sárga döngölt agyagrétegre, faragott kövekből alapozott 1 méter széles téglafalazatú egyház építése az ásató szerint 11-12. század fordulójára tehető. A félköríves szentélyzáródású kisméretű templom hajójának belső méretei. 6,2X 5,8 méter szentélye 4,4 x 2,9 méter nagyságú. Észak-keleti sarkán feltehetően harangtorony állhatott alatta pedig a Tarnaszentmáriai egyházhoz hasonlóan altemplom lehetett kialakítva. A feltárás után a templomot töredékes állapotban konzerválták. A templom körül kiterjedt 12.- 13. századi temető található. 2023-ban a berettyóújfalui önkormányzat a terület egy részét megvásárolta az odavezető utat járhatóvá tette. A templom apszisa még látogatható, bár nagyon rossz állapotban van.

Forrás: köszönet Hudák Attilának az átadott információkért, videóért, képekért.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amikor 1972–75 között régészeti feltárást végeztek a ma Csonkatoronyként ismert műemléki templomrom közvetlen környezetében az egykori apátsági templom alaprajzának tisztázása végett, a feltáró Módy György és Kozák Károly egy korábbi, kisméretű egyhajós templom alapfalaira, illetve az azt körülvevő falura utaló leletekre és sírokra leltek. A monostor építésekor a falu legfeljebb 10-15 családból álló népességét áttelepítették az északkelet felől szomszédos Egyházszigetre, ahol új plébániatemplomot is emeltek számukra, valamikor a 12. század utolsó harmadában. A kisméretű egyházszigeti templom különleges alaprajza a tarnaszentmáriai temploméhoz hasonlatos, ahol a szentély megemelt padlószintje alatt altemplom (kripta) húzódott, melybe egy szentélyletekintőn keresztül lehetett lepillantani. Ez a templom is elpusztult a tatárjárás idején, mert egy harmadik, gótikus stílusú templomot is emeltek legkésőbb a 13–14. század fordulóján. Ennek a templomnak a romjaira 1879 tavaszán szántás közben találtak rá. Noha a korszak olyan elismert szakemberei is megtekintették, mint Storno Ferenc festőművész, vagy a magyar régészet egyik megalapítója, Rómer Flóris – sőt, még feltárására is megvolt a szándék – megismerésére csak 1896-ban került sor egy amatőr ásatás keretében. Ekkor kerültek napvilágra a térképek és a népnyelv által – építőanyagának színére utalva – Fehér templomnak nevezett egyház maradványai. 

(...)

A Csonkatoronytól induló, majd az Egyházszigetre áttelepített, onnan pedig a tatárjárás után még északabbra, a Fehér templom környékén újratelepülő Herpály falu régészeti nyomai a 1,5-2 négyzetkilométernyi területen valóban szépen fellelhetőek. Az Árpád-kori kerámiatöredékek jelezte településnyomok a monostortemplomtól délnyugatra eső kiemelkedésektől indulnak, és az egykori folyókanyarulatoktól szabdalt, szigetszerű kiemelkedésekből álló területen végig megtalálhatóak, egészen a Fehér templom északnyugatra kiterjedő tágabb környezetéig. Herpály esetében a feltárt templomok jól mutatják a falu „vándorlását” az évszázadok során, egyben jól alátámasztja az Árpád-kori falvak azon – legutóbb a pesti síkság 10–14. századi falvainak kutatása során Rácz Tibor Ákos által megfogalmazott – jellemzőjét, miszerint azok „valójában tanyák csoportjaiból tevődtek össze, de míg az egyes háztartások folyamatosan születtek, pusztultak, költöztek és újraépültek, addig maga a falu időbeli és térbeli kiterjedése jóval stabilabb volt, akár évszázadokig is tartott.”

Bocsi Zsófia - Berettyóújfalu és környéke története az Árpád-korban

GPS: É 47° 13.495 (47.224922)
K 21° 33.874 (21.564568)

Információk: a Herpálymonostorához vezető földútról kell DK-i irányba lekanyarodni, a híd után ÉK-re fordulva, érünk a kis facsoportohoz melyben a templomromot meglátogathatjuk.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció
Ajánlott látnivalók
Szent Fülöp és Jakab pálos kolostor
RegécSzent Fülöp és Jakab pálos kolostor
Pécs vára
PećigradPécs vára
Keresési előzmények
Berettyóújfalu - Fehér templom