Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Unterwaltersdorf - UnterwaltersdorfAusztriaAlsó-AusztriaHatáron túli történelmi vármegye - Unterwaltersdorf várai

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép
  • Szállás

Unterwaltersdorf vára, az Elsüllyedt kastély és a Kielmansegg-Schöngrabern kastély

A napjainkban az Ebreichsdorf városához tartozó Unterwaltersdorf község, Alsó-Ausztriában, a Bécsi-medence közepén helyezkedik el.

Az Árpád-korban létezett Waltersdorf várának keletkezési ideje nem ismert. Magyar forrásokban egyszer került említésre. IV Béla király ausztriai hadjárata idejében (1252), a Fischa-menti Waltersdorf várát a magyarok ostrommal elfoglalták és lerombolták. A királyi oklevél egy bizonyos Gurka ispán nemzetségéből való Oltuman érdemei kapcsán említi: “Amikor országunk seregét felszerelve, hatalmas haddal behatoltunk Ausztriába, Waltersdorf várában – amelyet Isten segítsége révén, vitézeink bátorságával elfoglaltunk és teljesen leromboltunk – más harcosainkkal együtt férfiasan és serényen küzdött a németek ellen.” (Kordé Zoltán fordítása)

A vár ezt követően valószínűleg újra felépülhetett, de az osztrák források erre igen hiányosak. Ami viszont bizonyos, hogy a 17. században ismert Unterwaltersdorf vár, az 1683-as török hadjárat során pusztult el. Az ezelőtti állapotot tükrözi Vischer ábrázolása a várról, amelyen csak az elővárban látható, 1563/64-ben épült magtár és istálló érte meg a 21. századot. Ekkor 2008-ban, egy villámcsapás okozta tűz következtében az is megsemmisült. A tűzvész előtt még álló épület és maradványairól, csak néhány kép marasdt ránk (Dr. Ernst Mayer képei). Információink szerint napjainkra, az egykori erődítés minden látható eleme eltűnt.

A környék lakói ismernek egy legendát az "Elsüllyedt kastély - Versunkenes Schloss" történetével.
Eszerint IV. Ruozzo báró volt akkor a földesúr, aki egy kapzsi és keményszívű ember volt. Éjjel nappal dolgoztatva, kizsigerelve a falusiakat, az udvarházát árokkal körített várrá alakította át. A támadásoktól tartva pedig a várárok vizébe murénákat telepített. A báró-rablóként minden Bécs és Magyarország között utazót veszélyeztetett. Végűl Unterwaltersdorf polgárai, a császár segítségét kérve, a kapott 100 lovassal ostrom alá vették Ruozzo várát, és heves harcok után bevették azt. Ruozzo-t a vár falairól a várárokba vetették, ahol a murénák végeztek vele. A következő napra semmi sem maradt a kastélyból. Egyik napról a másikra elsüllyedt a vizesárok által meglágyított földbe.

Annyi valóságalapja van azonban a történetnek, hogy Unterwaltersdorf és Schranawand között, egykor valóban létezett egy Rüzendorff (Rietzelsdorf) nevű település. Az uradalom (Purchstall = kőház) a Fischa partján volt. Egy vízér táplálta a vizesárkot, amelyet 160 méter hosszú fallal vettek körül. Ernst Mayer történész szerint a települést és az erődítést a 15. században hagyták fel. A területet a helybeliek közismerten „Elsüllyedt kastély” néven nevezik. Összefüggése a fent említett és a magyarok által ostromolt 12-13. századi erősséggel ismeretlen. Azonban az „Elsüllyedt kastély” biztosan nem egyezzik meg a törökök által lerombolt erősséggel, miután annnak lokalizációja és 17. századi ábrázolása is ismert.

A környék erődítéseinek áttekintését tovább bonyolítja, az erődtemplomtól nyugatra elhelyezkedő Schöngrabern kastély is, melynek uradalmát először 1499-ben, majd 1571-ben említik. Miután Andreas Kielmann-t 1569-ben lovaggá ütötték, a kastély a "Kielmansegg" nevet viselte. 1656-ban Friedrich Cavriany gróf vásárolta meg a kastélyt, és 1658-tól a Schengramból származó "Schöngrabern" becenevet adta neki. Az oszmánok 1683-as pusztítása után történik meg a kastély barokk rekonstrukciója. 1814-ben Anton Strauss nyomdász és kiadó vásárolta meg, és egy angolkertet alakított ki környezetében. Antron Strauss 1827-ben bekövetkezett halála után August von Bach szerzi meg a kastélyt. A birtokosok sorát Alexander von Bach a követi, aki 1848-ban igazságügyi, majd majd 1850-1859 között belügyminiszter lesz, és megkapja a bárói címet. A kastély történetében fontos momentum, hogy 1857 december 20-án Bécsben Bach számára fontos döntés született. I. Ferenc József császár "kézjegyzetben" utasította belügyminiszterét, Alexander Freiherr von Bach-ot, hogy bontsa le a kastélya  erődítéseit. Ennek kapcsán történt meg a kastély utolsó átalakítása. A kastély napjainkban egy alapítvány tulajdonában van és kulturális rendezvények színhelye.

Unterwaltersdorf erődítéseinek tekintetében tehát nagyon sok a bizonytalanság, és véltetően sok a keveredés az adatokban szereplő információk között. Talán a jövőben, egy mélyreható forrás, esetleg régészeti kutatás kapcsán, tisztázhatók lesznek a település múltjában szereplő erődítések nyitott kérdései.

Források:

Dénes József: Djnaploja. blog 2018/10/08
Dehio Niederösterreich südlich der Donau 2003.
Unterwaltersdorf, Pfarrkirche hl. Bartholomäus S. 2458–2462.
Unterwaltersdorf település honlapja
4 sind Ebreichsdorf, wir sind Ebreichsdorf honlap: www.4Ebreichsdorf.at
A Schöngrabern kastély honlapja - www.schlossspieleuwd.com

GPS: É 47° 57.767 (47.962788)
K 16° 25.970 (16.432838)

Információk: A napjainkban az Ebreichsdorf városához tartozó Unterwaltersdorf község Alsó-Ausztriában, a Bécsi-medence közepén helyezkedik el. Az egykori vár-várak a településtől észak-keletre helyezkedtek el.

Az említett középkori erődítések minden látható eleme eltűnt. A Schöngrabern kastély zárva tart a rendezvényeken kívül. Sajnos emellett a közeli Ebreichsdorf látványos vára és parkja is magántulajdonban van, amely nem látogatható.

Így csak az erődtemplom maradt megtekinthető látnivalónak.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció