Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

SzentgotthárdMagyarországVas vármegyeVas történelmi vármegye - Monostor, vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Légifotók
  • Archívum
  • Térkép
  • Szállás

Monostor, vár

A szentgotthárdi ciszterci monostor alapítási évét tekintve eltérőek a vélemények. Egyesek 1183, mások 1184 mellett foglalnak állást. A kutatások után tisztázott időpontok a következők: 1183 a királyi alapítás, 1184 pedig a rendi település (más szóval a rendi értelemben vett alapítás) éve. Az apátság alapítólevele nem maradt fenn, de más forrásokból biztosan tudjuk, hogy III. Béla király volt az alapító és a franciaországi Trois-Fontaines-ből érkeztek a szerzetesek 1184. október 7-én. Későbbi okleveles adatok alapján rajzolta meg Kalász Elek azt a kb. 275 km2-nyi birtoktestet, amelyet az apátság az alapításkor adományul kapott.

Szentgotthárd központjában találjuk az ország egyik legszebb barokk templomát, mely a hozzá déli oldalon csatlakozó kolostorral együtt Franz Anton Pilgram tervei alapján 1740-64 között épült a ciszterci rend számára. Az épületegyüttestől északra egy kisebb méretű épület áll, mely 1677-ben ugyancsak templom céljára épült. Ezt a 18. században, a nagy barokk épületegyüttes elkészülte után magtárrá alakították és ma magtártemplom néven ismert.

A két épület a Rába folyó kanyarulatában, a Lapincs patak torkolatával szemben fekvő magaslaton épült.

A 14. században a monostor fegyelme meglazult és az apátság hanyatlásnak indult. A monostort 1467-ben Nádasdi Darabos György megerősítette. .Ezt az erődítést Mátyás Király parancsa ellenére sem rombolták le és a Szécsiek feltehetően még tovább építették.

Mátyás király1480-ban újjászervezte az apátságot és egyúttal felszólította Szécsi Miklóst, aki addig a kegyúri jogokat gyakorolta, hogy az apátságot jószágaival együtt adja vissza a barátoknak. 1490 után Szécsi Miklós fia Tamás visszaszerezte a kegyúri jogokat. Ekkor az apátság ismét hanyatlásnak indult. A szerzetesek száma a 16. század első évtizedében mindössze 4-8 körül lehetett.

Az időközben várrá alakított apátsági épület (in castello Sancti Gothardi) is pusztulásnak indult. Az épületeket annyira elhanyagolták, hogy a tetőzeten már az eső is becsurgott.

Szécsi Tamás, Vas megye főispánja, 1526-ig volt az apátság kegyura. A királyi szó fegyverbe szólította a török ellen és a mohácsi csatából már nem tért vissza.

1521-ben Soós Ferenc a várnagy, aki 1523. november 14-én leköszönt tisztségéről. Egy 1528-as per a Szécsiek várnagyáról és váráról beszél (castelleni domini Thomas Zechy in castelloSancti Gothardi). 1528-ban Szecsődi Ferenc volt a várnagy.

Szécsi Tamás fia, Szécsi István 1528-ig gyakorolta a Gotthárdon a kegyúri jogokat, ekkor Ferdinánd elvette tőle az apátságot és Serédi Gáspárnak adta. Ezzel lezárult a Szécsiek majdnem másfél évszázados uralma Szentgotthárdon.

A tizenötéves háború során a megerősített apátságot Tieffenbach Kristóf kapitány védte. Amikor 1605-ben a Némethy Gergely vezette hajdúk erre portyáztak, Tieffenbach aláaknáztatta és felrobbantatta a középkori templom északi falát, majd kivonult Szentgotthárdról. A kolostor-templom használata ekkor szűnt meg.

Egy 1616-17-es perben említik, hogy a Szécsi család újjáépítette a várkastélyt és az a Csáktornya - Körmend - Sárvár belső védelmi vonal része lett Dobra és Egerszeg várával együtt. A Széchy örökösöktől 1675-ben Széchenyi György kalocsai érsek váltotta magához.

A Várhegy tengerszint feletti magassága 225 m, környezetéből alig 5 méterrel emelkedik ki. A Várhegy és a monostor régészeti feltárását 1971-1984 között Valter Ilona végezte. Az egykori monostor konzervált falmaradványai ma is láthatóak a Nagyboldogasszony-templom és a színházzá alakított Magtártemplom között. Az épület körül előkerültek a 16-17. századi tégla övezőfalak maradványai is.

 

A galéria alsó részében a helyszínről belső fotók és panoráma képek is megtekinthetők.
GPS: É 46° 57.291 (46.954842)
K 16° 16.511 (16.275179)

Információk: A Várhegy a mai Széll Kálmán tér területén helyezkedik el. Az egykori monostor konzervált falmaradványai ma is láthatóak a Nagyboldogasszony-templom és a színházzá alakított Magtártemplom között.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció
Ajánlott látnivalók
templom
Kiszsolnatemplom
Keresési előzmények
Szentgotthárd - Monostor, vár