Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

SzenyérMagyarországSomogy megyeSomogy vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

A somogyi dombvidék nyugati gerincén, a Nagy-berek és a Kis-Balaton mocsárvidékei között a fonyódi, csákányi és szocsényi, templomokból és kolostorokból hevenyészve alakított végvárak elott állt a XVI. században a középkori eredetu szenyéri vár. A falu 1425-tol a Tapsonyi Anthimi családé, a szigetvári vár építtetojé volt. Antimi János építette 1460 körül a Mátyás királytól 1459-ben kapott engedély alapján. 1464-ben már állt. Ebben az évben vette el Mátyás király Anthimi Lászlótól, mert o a zálogként kezében levo Veszprém megyei Somló várából rablólovagként fosztogatta a Balaton környékét. Az elkobzott szenyéri várat a Kanizsaiak kapták. Anthimi László nem adta át a várat, hanem Szenyérbol folytatta rablásait. 1471-ben az országgyulés határozatot hozott azonnali lerombolására. A várat mégsem rombolták le, hanem Laki Thuz János és Miklós kapta meg. Késöbb - a Thuz Jánossal való hosszas pereskedés után - visszajutott az Anthimiakhoz, ok adták el 1482-ben Wesoki Perottusnak, az esztergomi érseki jószágkormányzónak, aki 1497-ben adta tovább Bakócz Tamás egri püspöknek. Bakócz, esztergomi érsekként, 1521-ben kelt végrendeletében az általa épített esztergomi B. Szűz kápolnára hagyta a várat és uradalmát. Így Szenyér és uradalma az esztergomi káptalanra szállt. Még a XX. század elején is az esztergomi káptalan volt a falu földesura.

A XVI. században végvárrá alakították

1544-ben őrsége Nagy Balázs vezetésével még sikerrel verte vissza a török támadást.

1555-ben Somogy és Zala déli része török hódoltság lett. Szigetvár mellett csak Szenyér maradt magyar kézen. 1556-ban Szigetvár és Szenyér alól visszaverték a török ostromot. 1566-ban Szigetvár elfoglalásának hírére azonban orsége felgyújtotta és elhagyta. Még ebben az évben újból megszállták, újjáépítették. Kanizsa elestéig, 1600-ig magyar, a XVII. században török végvár volt. A XVII. század végén pusztult el.

A falu melletti magas dombon, a vár helyén ma csak sáncok látszanak, amelyek kb. 50x50 m-es négyszöget alkotnak.

GPS: É 46° 27.303 (46.455051)
K 17° 22.351 (17.372517)

INFORMÁCIÓK: Szenyér déli végétől jelzetlen földút vezet a bozótos területen található négyzet alaprajzú vár maradványaihoz.

Várak Kastélyok Templomok évkönyv