Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Vajdaszentivány - Johannesdorf - VoivodeniRomániaErdély és PartiumMaros-Torda történelmi vármegye - Templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép
  • Szállás

Vajdaszentivány temploma

A katolikus egyházról tudósít a már többször idézett 1332-es évi feljegyzés, amely szerint a pápai tizedet a szentiványi pap, Pál fizette be. Entz Géza tájékoztat arról, hogy 1348-ban Albert volt a plébános a helységben. 1524-ben plébániaház is állott Vajdaszentiványon és Tamás pap volt a plébános. A reformáció térhódítása e tájon 1569 körül már kimutatható, de a vajdaszentiványi protestáns egyházról csak későbbi adatok maradtak fenn.(...)

A református egyház régiségére utal az 1643-ban Vajdaszentiványon megtartott zsinat, amely fontos határozatokat hozott iskola ügyekben és az énekeskönyv használatát illetően.(...)

A templom kelet-nyugati irányban fekszik. Két részből áll. Keleti, kisebb része faragott kőből épített, íveken nyugvó, egy felső központban összefutó csúcsos boltozattal, keskeny ablakokkal, faragott kövekből készült cifra ablakkeretekkel ellátott rész, amely a Kolozsváron levő, Farkas utcai református templom kicsinyített mása. Az összefutó kőbordákat tartó zárókulcs a szenvedő Krisztus arcát örökítette meg. Țoca, kolozsvári művészettörténész szerint ez a dombormű hasonmása csak a Szeben melletti Kercen található meg. Ennek a résznek az északi oldalán szabálytalan kidomborodás látható, ami egy elbontott sekrestyébe vezető ajtónyílás volt.

A templom ezen kisebbik része (Sanctuarium) a reformáció előtti korra mutat. Alatta kripta van, amit a szószék előtti padimentumba fúrt lyukak jeleztek. Bod Sándor lelkész szerint: „...szájhagyomány szerint gróf Bethlen László volna az utolsó oda letéve, szintén ott nyugodnék B. Serédi, mint régebb beszélték.”

Az 1924. évi templomjavítás alkalmával az Úrasztala alatt levő deszkákat felvették és megtalálták a befalazott kriptaajtón levő téglaalakú kőlapot, amelyen ez a felirat áll: „Az enyészetre siető XVIII. sz-ban temettetvén ezen temetőből Br.Serédi Ferenc és Gróf Bethlen Gergely úrfiak; Gr. Bethlen Krisztina kisasszony, L.Br.Kemény János úr, Gróf Bethlen György özvegye, Gr. Kollatovics Kata asszony, Gr. Iktári Bethlen Domokos úr özvegye, Gr. Bethlen Kata asszony, egyben elmúlásra tért testi tárházának MDCCXCVI bk szent Mihály havának XI. napján lett betétetve, egészen megtölt.” A betűkkel írt évszám 1796. szeptember 11. A kőlapra felírtakat a templom melletti temetőből szedette össze Bethlen Kata és helyeztette az általa építtetett kriptába.

A templom nyugati része nagyobb, magasabb és szélesebb, a toronnyal együtt 1795-ben épült. Ezt örökítette meg a toronynak a templomba színelő falára nagy fekete nyomtatott betűkkel festett felirat: „Ez Isten házának ezen nagyobbik részét, tornyát, benne pádimentummal székekkel és kőkerítéssel együtt magok költségekkel fundamentomból újra építették, gróf Bethleni id. Bethlen László és testvére gr. Bethlen Kata özvegy gr. Iktári Bethlen Domokosné. Elvégeztetett 1795-ben.”

Forrás: Barta Zoltán - AZ IDŐ SODRÁSÁBAN - Vajdaszentivány monográfiája

A galéria alsó részében a helyszínről belső fotók és panoráma képek is megtekinthetők.
GPS: É 46° 42.242 (46.704041)
K 24° 37.761 (24.629351)

Információk: a templom a település dél-keleti részén kereshető fel.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció