Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

VisontaMagyarországHeves vármegyeHeves történelmi vármegye - Szent Kereszt felmagasztalása templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép
  • Szállás

Visonta - Az Árpád-kori templom és temetője

Az ásatások egyik jelentős eredménye volt a korábban ismeretlen (bár a történeti adatok alapján feltételezett) Árpád-kori templom maradványainak feltárása. A templom alaprajza a kutatások által egyértelműen meghatározhatóvá vált: kb. 7×5 m-es, téglalap alakú hajójához egy félköríves záródású, enyhén nyújtott szentély csatlakozott. A szentély É-i falát a későbbi építkezések során teljesen megsemmisítették, a hajó É-i falát azonban – legalábbis részlegesen – belefoglalták a ma is álló É-i templomfalba. Mivel az épületnek jórészt csak alapfalai maradtak meg, így az egykori nyílások helye nem ismert. (...)

A megmaradt jelentősebb in situ részletek egyértelművé teszik, hogy a kvádertemplom szentélye és hajója egyazon építkezés keretében készült, hiszen mind az alapfalak, mind a felmenő falak azonos anyaghasználatot és technikai jellegzetességeket mutatnak. A szentély esetében egyértelműen meg lehetett figyelni, hogy a széles falalapozásra a jóval keskenyebb felmenő falat úgy építették fel, hogy belső síkját közel az alapozás belső síkjához igazították, míg az alapfal külső síkja jóval túlnyúlt a felmenő fal külső síkján. (...)

A leleteken túl a kvádertemplom építészeti jellegzetességei – alaprajz, szerkezet és méret, építéstechnikai jegyek – és a környék korabeli templomai által rendelkezésre álló analógiák segíthetik a keltezést. Ezek alapos áttekintése és a leletanyag feldolgozása még hátravan, mindenesetre az építkezés egy tágabb, 12–13. századi keltezése biztosan megfogalmazható a kutatások jelen szintjén is. (...)

Az írott forrásokban a település Szent Kereszt egyházának első ismert említése csak 1304-ből való. Visonta térségbeli kiemeltebb szerepe ebben az időszakban már egyértelműen megragadható, valószínű azonban, hogy ennek komoly előzményei lehettek legkésőbb a 13. századtól.12 Bár a feltárt maradványok csak az alapfalakra, illetve a felmenő fal kisebb részleteire korlátozódnak, összességében úgy tűnik, hogy a templom építészeti megformáltsága és gondosan kialakított kváderfalazata megfelelt a település jól adatolható középkori rangjának.

Forrás: Nagy Szabolcs Balázs - A visontai Szent Kereszt felmagasztalása templom 2013. évi feltárása - (Előzetes jelentés)

GPS: É 47° 46.831 (47.780518)
K 20° 1.556 (20.025925)

Információk: a templom a település főutcáján kereshető fel.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció