Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Motesic - MotešiceSzlovákiaFelvidékTrencsén történelmi vármegye - Felsőmotesic - Motesitzky(Majthényi)-várkastély

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Légifotók
  • Térkép
  • Szállás

Felsőmotesic - Motesiczky várkastély

Motesic legrégebbi írásos említése 1208-ból származik. Nem tudni pontosan, hogy a Motesiczky család mikor építette lakóhelyét a mai Motesic területén, de a reneszánsz erődített kastély 1620-ban épült. Egyes források szerint már előtte is állt itt egy épület. A kastély eredetileg erődített volt, és egy vizesárok vette körül, amelyet mára feltöltöttek. Az udvarra egy felvonóhíd biztosította a bejutást egy reneszánsz kapun keresztül. A késő barokk átépítésre 1775-ben került sor, amikor az első emeletet hozzáépítették, és a kastély manzárdtetőt kapott. Az északi szárnyban kápolnát építettek, amely csak 1792-ben készült el klasszicista stílusban. -                        Forrás: https://www.hrady-zamky.sk/motesice/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motesiczky család. (Motesiczi és Kesseleökői).

Nyitra és Trencsin vármegye előkelő régi nemes s gazdag birtokos családa. Eredetét a Majthényi családból veszi. Első, ki a Motesiczky nevet fölveszi, Majthényi Pál (ugy látszik azon Pál, ki a Majthényiak családfája V. tábláján Bernátnak fia volt.) Ezen Pál 1630–1636. Trencsin vármegye alispánja volt. Unokái György, Imre és István az 1736-ki Trencsin megyei nemesi vizsgálat alkalmával is még mindig „Majthényi alias Motesitzky“ névvel jelöltettek. Forrás: https://www.arcanum.com/ - Kézikönyvtár - Nagy Iván: Magyarország családai - HETEDIK KÖTET - Motesiczky család. (Motesiczi és Kesseleökői).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Huzamos ideig s kimeritően tanulmányozva a Kesselleökeöi Majthényi család történetét, régóta keresem a megfejtést arra a kérdésre, miért használja a Motesiczky alias Majthényi család is a Keseleökeői előnevet, holott a Felső-Motesiczi, helyesebben a Feltő-Majthényi előnév illetné meg?

...Ezen ingadozásom azonban csak addig tartott, mig alkalmam nyilt a Motesiczky családnak levéltárába betekinthetni, abból a napfénynél világosabban kitünik, hogy a mai Motesicz régen Majthén volt, s ezen átidomulása a névnek a XV. század vége és a XVI. század eleje közt ment végbe. Egy okmányban 1497-ből találtam a Motesicz nevet kiirva, aztán kitörülve s fölibe odairva Majthént....A Motesiczky család tagjai a XIV. század elejétől fogva Majthényieknek iratnak, minden oklevélben, később azonban mindinkább Motesiczky alias Majthényinak s ezen szokás megmaradt egészen az ujabb korig, végleg csak a mult században enyészett el a régi név. Tagadhatatlan, hogy a ma élő két család, valamint a Bacskády család meghamisitatlan Majthényi, csakhogy mikor váltak el egymástól, ezt ma már az ismert levéltári adatok alapján nem lehet bebizonyitani....

Az ősi hely, a régi Majthén ketté vált, Felső-Majthén a várral maradt a mai Motesiczkyaknak, a közvetlen szomszédságában lévő Alsó-Majthén jutott az utóbb Kesselleökeöről czimzett Majthényiaknak és Majthényi (Majteh-i, a hogy akkor irták) Basskának, a ki a Basskafalvai, ma Bacskafalvai Bacskády családot alapitotta, valamint azon helységet is, mely még ma is a család birtokában van és az ő nevét megörökitette. Mikor történt az osztály, nem tudjuk, de a XIV. század elején már igy birják régen, persze, hol békésen, hol némi kisebbnagyobb villongások között, de a melyek legkevésbbé sem olyan természetüek, hogy örök jogok keresését lehetne azokból kimagyarázni, ellenkezőleg, kizárólag olyan természetüek, melyek szomszéd birtokosok között elő szoktak volt fordulni.

Sem a Motesiczky család oklevelei közt, sem pedig a Majthényiek levéltáraiban ma már reájuk vonatkozó Árpádkori oklevelet nem találunk, csak egy nehány szólt a Divék nemzetség távolabb álló családjairól u. m. a Bossányiakól s másokról. Hogy miért? Erre természetesen biztos válasz nincsen, de feltehető, hogy a kesselleőkeői várban akkor pusztultak el, midőn ott tüzvész által egy része a levéltárnak elemésztetett, a mit az ennek következményében kért uj királyi adománylevél világosan felemlit. Ez volna a magyarázat a Majthényi család okleveleire nézve, a Motesiczky családéra nézve legfeljebb azt lehetne sejditeni, hogy mivel feltehető, hogy a hol ma is áll az időnként átidomult régi vár, a XIII. században is ott állott az atyai ház s hogy ez magyar jogszokás szerint az ifjabbiknak jutott volna osztályrészül; minthogy pedig majdan 400 esztendeje, hogy ezen családban azon szokás divott, hogy mindig a család seniora volt a «conservator litterarum», nem lehetetlen, hogy kivéve a végleges osztályra vonatkozó leveleket, melyeket minden fél bizonyára féltékenyen őrizett, a többi továbbra is megmaradt az idősebb ágnál.“

Forrás: https://www.arcanum.com/ - SZERÉMI - A Motesiczky máskép Majthényi család előnevének kérdéséhez. - ARCANUM -  Kézikönyvtár - Turul 1883-1950 - 1899 - 1899-4 - VEGYES. - A Motesiczky máskép Majthényi család előnevének kérdéséhez.

 

GPS: É 48° 49.889 (48.831490)
K 18° 11.122 (18.185368)

Információk: a várkastély jelenleg nem látogatható, felkeresni Motesic Felsőmotesic településrészének központjában lehetséges.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció