Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Öthalom, Glogovác - VladimirescuRomániaErdély és PartiumArad történelmi vármegye - Szent Márton-prépostság

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép
  • Szállás

Glogovác, Öthalom, aradi prépostság

Aradi prépostság. Hogy mikor keletkezett e szt. Mártonról címzett prépostság (Praepositura S. Martini de Orod), azt nem tudjuk, de annyi bizonyos, hogy 1197. évben már létezett, mert ebben az évben erősíté meg Imre király birtokaiban. A társas káptalan első ismert prépostja: Primogenitus. A káptalannak 1552-ben történt elpusztulásáig, 23 prépostját, 20 lektorát, 14 kántorát és 110 mesterkanonokját tudjuk megnevezni. Templomának alapjait szt. Márton tiszteletére maga II. Béla tette le, a remek bazilikát azonban csak II. András felesége, Courtenay Jolánta fejeztette be 1224-ben. Aradon, a mostani óvár-téren állott. A prépostság templomában a XIII. század elején még istenitéleteket is tartottak. A káptalan levéltára 1552-ig, midőn Gyulafehérvárra költöztették át, a hiteles helyek közé tartozott. (V. ö. Márki, Arad Története, I. 1892.)

Forrás: Arcanum - Kézikönyvtár - A Pallas nagy lexikona - A, Á - Aradi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arad (Arad vm. csanádi em; Vladimirescu (Glogovac/Öthalom) Arad mellett keletre, ROM) Társaskáptalan. II.  (Vak) Béla alapította 1141 előtt Szent Márton tiszteletére. A tatárjáráskor elpusztult de újjászervezték és a XVI.  század közepéig működött. Jelentőségét jelzi, hogy exempt volt, préposti címét pedig több kancellár és alkancellár  is viselte. Arad mai helyétől 7 km-re keletre Öthalom/Glogovac nevű helyen állt. Templomát a XIX. században  kiásták, hossza 52 m2, szélessége 20,8 m. Egy félköríves záródású apszisa és két nyugati tornya volt. (CSÁNKI I 765; 

GYÖRFFY I 170–172; JAKÓ 1990 14. sz.; JAKÓ 1997 13. sz.; MÁLYUSZ 1971 117; MÁRKI Sándor: Az aradi prépostság romjai. Történelmi és Régészeti Értesítő 8 (1882), 2. sz. 49–52; MÁRKI 1892; BENKő Elek: A középkori Arad. In: BENKő Elek et al.: Az aradi vár története. Budapest 1998. 7–41, kül. 24–30)

Forrás: Beatrix F. Romhányi - Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon [Monasteries and Collegiate Chapters in Medieval Hungary]. Budapest: Arcanum

 

GPS: É 46° 9.331 (46.155518)
K 21° 23.900 (21.398338)
Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció