Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

NőtincsMagyarországNógrád vármegyeNógrád történelmi vármegye - Szent Márton-templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép
  • Szállás

Nőtincs története: 1317-ben Róbert Károly a Széchy családnak adományozta, majd Werbőczy István nyeri birtokul. 1562—1563 évi török adólajstrom szerint 30 adóköteles háza van. 1592-ben Mohamed bin Juszuf és Husszein bin Hasszán hűbérbirtoka. 1633— 1634-ben a nógrádi szandzsák községei közt szerepel 4 adóköteles házzal. 1660-ban felerészben Balassa Imréé. 

R. KAT. TEMPLOM (Szt. Márton)

Története: Az 1715-ös Canonica Visitatio szerint a községben álló templom legnagyobb része faragott kőből épült. Az 1725-ös és 1776-os szerint a templomot a reformátusok elvették. Karzata, sekrestyéje és 66 festett táblából álló kazettás mennyezete van. 1727 : »in altari tres imagines charteccae ... , casutus duo, unam in medio acu pictam«

Jellege: Gótikus, (épült 1415-ben), 1720-ban s azóta is többször átalakítva.

Külseje: Előreugró homlokzati torony. Egyeneszáródású, záróköves bejárati ajtó, felette fekvő ovális, majd két félköríves ablak, egyenes bádog toronysisak. Az oldalrészek oromfala szögletes ívű volutákkal. A déli oldalon két támpillér, csúcsíves ablak, szép faragott kváderekből a kerete. Egyeneszáródású szentélyén befalazott csúcsíves ablak nyomai. Az északi oldalon is két támpillér és sekrestye, két négyszögű ablakán bújtatott vasrácsok.

Belseje: A szentély keresztboltozatos, sekrestyebejárat csúcsíves, úgyszintén a diadalív is. A hajó a kórussal együtt háromszakaszos, ezekben három-három félköríves ablak, felettük fiókboltozatok. Az egyes szakaszokat vájatos falpillérek választják el egymástól. Két pilléren, hosszú félkörív tartotta kórus.

Forrás: Nógrád megye műemlékei - Magyarország műemléki topográfiája 3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izgalmas kincs rejtőzik a 600 éves nőtincsi templomban

A templom építéséről nincs pontos információ, ám tudható, hogy 1415-ben már állt, a hajóban lévő falképek is ehhez a legkorábbi építési periódusokhoz köthetők. Az északi és a déli oldalon, valamint a diadalív falán is találni figurális festéseket, fejmagasságtól egészen az ablakok szintjéig. Sajnos a lábazati ábrázolásokból és az ablakok feletti részből semmi nem maradt fenn, a nedvesség és az időjárás viszontagságai nem kímélték a templomot egy tetőzet nélküli időszakban. 

Azt néhány esetben csak találgatni lehet, mit ábrázolhatnak a képek, akadnak azonban jobban kivehető részletek is: a déli falon egy apostolsor lehetett, szép állapotban maradtak fenn a glóriák, fölöttük az apostolok latinul írt neveivel. A diadalívfal jobb oldalán, a sarokban, egy női alak, illetve ruhatöredékek, az északi falon pedig egy három képmezőből álló együttes látható. Baloldalt egyelőre nehezen kivehetően, de látható három ló és egy glóriás alak, lehetséges – de még közel sem biztos –, hogy ez egy Szent Lászlót megörökítő jelenet. Az északi fal következő mezője jellegzetes képtípus: a köpönyeges Mária, két oldalán egy-egy álló szent alakjával. Apró arcképeivel ez a templomhajó legépebben megmaradt ábrázolása.

https://www.nool.hu/helyi-kozelet/2018/11/izgalmas-kincs-rejtozik-a-600-eves-notincsi-templomban

A galéria alsó részében a helyszínről belső fotók és panoráma képek is megtekinthetők.
GPS: É 47° 52.888 (47.881474)
K 19° 8.446 (19.140766)

Információk: a templom a település főutcáján kereshető fel. Látogatási idő: mise előtt és után félórával. Miserend: csütörtök 19 óra, vasárnap 10 óra.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció