Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Bokajalfalu, Bokaj, Alfalubokaj - Bocksdorf - BăcăințiRomániaErdély és PartiumHunyad történelmi vármegye - Templomrom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép
  • Szállás

https://civilek.info/2022/10/13/egy-tipikus-del-erdelyi-szorvanytortenet-amikor-kihuzzak-a-labunk-alol-a-foldet/

BOKAJALFALU templomrom

1263-ban a források Bakay néven írják, 1278-ban, 1299-ben és 1329-ben is hasonlóképpen; 1429-ben Baka a neve. (Györffy: Az Árpád-kori. II. 132.; C. Suciu: Dicţionar istoric.)

Templomáról az oklevelek hallgatnak. Beszél azonban a mai Bokajalfalu mellett a mezőn magányosan álló magas torony, faragatlan kövekből rakott falaival.

E század elején még a templom falai is állottak, és félköríves szentélye is részben megvolt. „Romjaink közül az Alvincz és Szászváros közötti Kenyérmezővel átellenben, a Maros jobb partján fekvő bokaji romot adjuk. Tiszta faragatlan terméskőből épült kicsike tornyos templom volt. Húsz évvel ezelőtt még falai is fennállottak s részben még meg volt félköríves szentélye is. Tenyérnyi széles ablakainak kerete faragott kövekből volt. Ma mindez már csak dudvanőtte kőhalmaz. Típusát tekintve, építési idejét a nyugati telepesek (szászok) bejötténél jóval előbbre tehetjük s nagy valószínűség szerint a XII. sz. elején már fennállott. ” (Debreczeni: Erd. ref. templomok és tornyok. 7.) Ma csak a torony áll. A többiből csupán romhalmaz maradt, de még tisztán kirajzolódnak a hajó és szentély egykori alapjai. Jóval a tatárjárás előtt épülhetett, legkésőbb a XI–XII. század fordulóján. Hasonló típusú csarnokos toronnyal épült templomok kora nyugaton a IX. század. (Kovács: Magyar ref. templomok. I. 159.; Balogh J.: Ref. templomok és tornyok. 6.) Román stílust képviselt.

Valószínű, hogy a falu népe már a tatárjáráskor nagyrészt elpusztul, egyháza megfogyatkozik. E vidéken gyakori török betörések tovább gyérítették a lakosságot, s a templom gazdátlan maradt. A reformáció idején már nem esik szó róla. Az egykori katolikus falu helye ma puszta mező.

Forrás: Arcanum - Kézikönyvtár - Tündérkert - MEGSZENTELT KÖVEK - SZENTEGYHÁZAS TELEPÜLÉSEK - IX. FEHÉRVÁRI FŐESPERESSÉG - 17. BOKAJALFALU és Debreczeni László - Erdélyi református templomok és tornyok - Kolozsvár : Ref. Egyházkerület, 1929

 

GPS: É 45° 56.316 (45.938595)
K 23° 16.988 (23.283138)

Információk: a templomrom a falu házai fölötti dombon helyzkedik el, magán területen keresztül kzelíthető meg.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció