Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

ZákányMagyarországSomogy megyeSomogy vármegye - Alsóvár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Térkép

A község első ízben 1227-ben kelt oklevélben fordul elő "Zacen" alakban, amikor Dénes nádor, elődjének, Miklós nádornak Regnald comes birtokjogára vonatkozó intézkedését megerősíti.

Vára 1325-ben tűnik fel először "Castrum Zakan" néven, midőn Miklós, Szlavónia bánja e vár mellett keltezi levelét, melyben István hű szolgálatait bizonyos Győr megyei helyiségekkel jutalmazta meg.

I. Lajos király 1379-ben Zákányi Bodiszló fiának Miklósnak, majd 1380-ban Korbovai Bodiszlónak adományozta cserébe néhány szlavóniai várért. Amikor Zákány 1309-ben és 1411-ben ismét feltűnik okleveleinkben, újra Zákányi Bodiszló fia Miklós birtokaként szerepel, melyet halála után fia László örökölt.

Zákány 1445-ben rövid ideig Hunyadi János és Újlaki Miklós kezére került, de 1446-ban már a Marczali és a Zákányi család osztozkodik rajta. 1450-ben a városi rangra emelkedett Zákány házasság révén Dombai Miklós birtoka lett, aki Alsó-Zákány területén egy új várat is épített 1458-ban.

Később - feltehetően a régi vár - a Szerdahelyi Imrefiek zálogbirtoka, míg a másik - az új vár - továbbra is a Dombaiaké maradt.

Szigetvár elestének hírére 1566-ban az őrség a várat felgyújtotta és elmenekült. Ezután többé nem épült fel és történelmünkben sem szerepelt A helyiség a török hódoltság után 1598-tól a Nádasdyaké, 1677-ben Széchenyi György kalocsai érsek nyerte adományul, majd 1835-től a Zichy család birtoka volt.

GPS: É 46° 15.382 (46.256367)
K 16° 59.342 (16.989033)

INFORMÁCIÓK:A vár maradványai a Zákányból Gyékényes felé vezetõ út mentén, a szántóföldön találhatók. Sajnos majdnem teljesen szétszántották.

Várak Kastélyok Templomok évkönyv