Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

ZalaszántóMagyarországZala megyeZala vármegye - Alsó-Tátikavár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Mellékletek
  • Térkép

A honfoglalás után a Keszthelyi hegységnek ez a része a Tátika nemzetség birtokába került. A nemzetség még a tatárjárás előtt, biztosan meg nem határozható időpontban várat épített, amely a fennsík északnyugatra néző, függőleges sziklafallal határolt peremén helyezkedett el.

A 120 m hosszú, 40 - 60 m széles területet ma is felismerhető, 17 m széles, 4 - 5 m mély árok védi a támadható oldal felől, amelynek belső szélén kőfal nyomai figyelhetők meg.

A várra az írásos forrásokban akkor bukkanunk, amikor a nemzetségből származó II. Tátikáról kiderül, hogy 1242-ben - kihasználva a tatár betörés okozta zavaros viszonyokat - rabolt és pusztított a környéken. Többek között a Kaplony nemzetségbeli Zlaudus faluját, Szántót (ma Zalaszántó) is feldúlta.

Az őt ért károk fejében Zlaudus a megyei sereg segítségével le akarta foglalni Tátika falvait, de csúfos vereséget szenvedett.

Az időközben veszprémi püspöki rangra emelkedett Zlaudust IV.Béla király úgy kárpótólta, hogy a hatalmaskodótól elvette Tátikát és a püspöknek engedélyezte, hogy a tatár háborúk tapasztalatai alapján magasabb helyen, méghozzá a "Tátika vára feletti Várad hegyen" új várat építhessen.

Zlaudus 1257-re már biztosan elkészült az építkezéssel, mert ekkor fivérei beleegyezésével a várat a veszprémi püspökségnek adományozta. Ez az adományozás a testvérek részéről nem lehetett olyan nagyon önkéntes, hiszen amikor 1262-ben Zlaudus elhunyt, fivérei rátették kezüket mindkét tátikai erősségre, sőt a veszprémi püspök itt őrzött kincseire is.

A király azonban nem tűrte a hatalmaskodást, 1272-ben megerősíti az új püspököt, Pált Tátika birtokában.

Nem sokáig volt azonban béke a falak között, mert a századvég zavaraiban a szomszédos Rezi vár urai, a Péc nemzetség tagjai, Ápor és fivére Lukács zalai ispán elfoglalták és ezzel az egész környék uraivá váltak. Apor később Károly Róbert legbelsőbb hívei közé tartozott, így a várat megtarthatta egészen utódok nélküli haláláig.

Ekkor Károly Róbert, aki felismerta a térség jelentőségét, jogilag is rendezte Tátika két várának sorsát. A Kál völgyben adott cserebirtok fejében magához váltotta és a szomszédos Rezivel együtt királyi uradalommá tette.

Ez az 1342-es adat az utolsó, amely Tátika két váráról, az alsóról és a felsőről beszél. Későbbi adataink már mind a Várad hegyen épült felső várról szólnak. /Vándor László/

GPS: É 46° 54.422 (46.907032)
K 17° 15.294 (17.254900)

INFORMÁCIÓK: Zalaszántóról Sümegre vezetõ útról kelet felé letérve, jelzett turistaúton, kb 40 perces közepesen nehéz túrával juthatunk el a vár sáncmaradványaihoz.

Vár-Webáruház - Látvány térképek várainkról