Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

BabótMagyarországGyőr-Moson-Sopron vármegyeSopron történelmi vármegye - Feketevár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Légifotók
  • Térkép
  • Szállás

Babót, Feketevár

A helyi lakosok által Feketevárnak hívott várhely az ún. Rába-erdő ÉK-i sarkának szomszédságában helyezkedik el. A babóti templomtól 1,7 km-re DK-re esik. Távolsága a Kis-Rába jelenlegi medrétől 1,3 km. A kapuvári vártól 3,5 km-nyire DK-re helyezkedik el. Jelenleg szántóföldi művelés alatt áll. Legkönnyebben a Kapuvártól a Mihályi felé tartó úton érhető el. Amikor 1,4 km-rel Kapuvárt elhagyva elérjük a Rába-erdőt balra kell fordulnunk és 400 m-t megtéve az erdőszéli földúton jutunk el az erdő sarkáig. Innét kb. 100-110 méternyire DK-re esik a vár helyét jelző kis domb.

Az eddigi kutatások, korábbi felszíni megfigyelések, leletgyűjtések és kisebb ásatások alapján egy 51, illetve 44 méter átmérőjű, ovális alaprajzú vár állt itt egykor, amelyet Faragó Sándor ásatása szerint 2 méter vastag téglafal vett körül. A vár közepén feltehetően torony állt.

A várhelytől északnyugat és déli irányban a fentebb említett hosszanti töltés indul ki, amely mára az intenzív talajművelés miatt helyenként alig érzékelhető. A vár ennek a hosszanti sáncvonalnak a töréspontjában helyezkedik el. A vár és a töltés relatív kronológiai viszonya a felszíni jelenségek alapján nem kellően világos.

Ovális alakú, középső területét erősen szétszántották. Védett területének nagysága 0,1 ha. 1997-ben történt felmérésekor még közel 1 méterrel emelkedett ki környezetéből.

A vár területén 1883-ban Paúr Iván, 1965-ben Faragó Sándor, 1973-ban Patay Pál végzett régészeti feltárást. Ezt követően 1997-ben Nováki Gyula készített felmérést és helyszínrajzokat. A vár területén előkerült leletanyag a 13. század második és a 14. század első felére keltezhető.

A várhely a 2018 nyári bejárás alkalmával már csak nagyon gyengén volt érzékelhető. Bár Nováki Gyula 1997-es felmérése még közel 1 méteres szintkülönbséget jelzett, az azóta eltelt két évtizedben ennek a szintkülönbségnek jelentős része elszántásra került.

Napjainkra a vár sorsát, a szinte csak pár méterre húzódó M85-ös út kapuvári elkerülő építése pecsételheti meg. Nováki Gyulával együttműködésben jeleztük az illetékes múzeum felé ennek veszélyét. Válaszként kaptuk hogy a győri múzeum már folytat régészeti ásatásokat az új út nyomvonalán. Reméljük idejében sikerül a helyszín régészeti kutatását elvégezni. Ennek eredményeiről, amint kézzelfogható, frissíteni fogjuk oldalunkon az információkat

Történeti áttekintés:

A Kis-Rába és mellékágai, illetve a közelben folyó Répce mellett az országba való bejutást nehezíthette az az északnyugat-délkeleti irányú hosszanti földtöltés, amely Babót nyugati részén húzódott, és Kapuvárnál keresztezte a Kis-Rábát. A földsánc elsődleges funkciója többek véleménye szerint a Kis-Rába és mellékágai, valamint a Répce vizének felduzzasztása, és ezáltal a környék elárasztása volt ellenséges támadás idején.

A vár először 1074-ben szerepel, amikor Géza és László hercegek őrséggel látták el. Ugyanolyan határvédő vár lehetett, mint a Vág vonalán épült Sempte, Galgóc, Árkibánya stb.. A várat 1253-ban említi IV.Béla egy oklevele. Rábakecöl határában 1291-ben Babóthoz tartozó várföldet említenek. Kérdéses, hogy azonos-e vele az 1262-ben említett "locus curiae".

 

A Babót község mellett álló Feketevár nagy valószínűséggel Kapuvár védelmi rendszeréhez tartozó erősség volt, melyet az írott források is említenek. Babótnak, a mellette álló határvédelmi erődítmény és az ahhoz csatlakozó határvédelmi rendszer révén kiemelt katonai jelentősége volt az Árpád-korban. A településnek és várának azonban nemcsak katonai szempontból volt fontossága a korai századokban. Valószínűsíteni lehet, hogy "Babót" vára a 11. században még különálló várszervezet - a rábai vagy rábaközi várispánság egyik központja volt, melyet talán Szent István alapított.

Források:

Faragó Sándor - 1965

Patay Pál - 1973

Nováki Gyula - 1997

Takács Károly - (Babót község örökségvédelmi hatástanulmány - 2015)

Keserű László - 2018

GPS: É 47° 34.072 (47.567871)
K 17° 3.325 (17.055416)

Információ: A várhely jelenleg szántóföldi művelés alatt áll. Legkönnyebben a Kapuvártól a Mihályi felé tartó úton érhető el. Amikor 1,4 km-rel Kapuvárt elhagyva elérjük a Rába-erdőt balra kell fordulnunk és 400 m-t megtéve az erdőszéli földúton jutunk el az erdő sarkáig. Innét kb. 100-110 m-nyire DK-re esik a vár helyét jelző kis domb.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció