Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

BakonycsernyeMagyarországFejér vármegyeVeszprém történelmi vármegye - Kastélydomb, Pácmány-domb

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Légifotók
  • Térkép
  • Szállás

Kastélydomb - (Pácmány-domb)

A település belterületi részén, a Kuruc és a Rákóczi utca felett található a Kastélydomb. A Kastélydomb egy 30-35 méter átmérőjű, három oldalról igen meredek oldallal körbevett vízszintes platóval rendelkezik, melynek déli szélén elmosódott földsánc vagy falnyomok észlelhetőek.

A terület nagy része füves, északnyugati oldalon, ahol egyenletesen emelkedik a terep, szántóföldi művelés folyik. A dombtól 40-50 méterre északnyugati irányban egy szétszántott, ma már nagyon sekély mélységű árok figyelhető meg. A dombtető és a szántóföld határánál is felismerhető egy mesterséges mélyedés, de ezt a mezőgazdasági művelés annyira elpusztította, hogy a Kastélydomb felmérésén már nem került jelölésre.

Dornyay Béla említi elsőként 1927-ben a várról, hogy az Öregmalom feletti Kastély-dombon ismeretlen korú épület alapfalai állottak.. Ezt követően a Szent István Király Múzeum Adattárában fellelhető bakonycsernyei kérdőíven Révay Gyula is említi a helyet: „Régies maradvány.
Alagút van alatta. Volt a töröké is, a papoké is. Ma már csak nyomai vannak."

Az erődítményt az 1930-as évek közepén Faller Jenő azonosította, aki a Kastélydomb helynév, valamint egy 1846. évi térkép romra utaló jelzése és a szintén itt feltüntetett, kicsiny, csak néhány házból álló újkori Poczma nevű település neve alapján kimutatta, hogy itt állt a 15. századi Poczmánok falu. Tehát az okleveles forrásokban szereplő Poczmán erőssége is itt lehetett. Ekkor még épületromok voltak láthatók.

Terei György 1997-ben végzett terepbejárást a Kastélydombon, amikor az erősség felmérését is elkészítette. A korábbi irodalmi források Bakonycsernyén két helyet említenek, ahol valamely féle erődítés lehetett. Terei György a terepbejárás alapján tisztázta, hogy a Kastélydomb és Pácmány-domb ugyanazt a területet jelöli.

A Kastélydomb területén leletanyag nem került elő, azonban a lelőhely kormeghatározásához ugyanakkor irányadó lehet, hogy a domb aljából több 14–15. századi kerámia került a megyei múzeum gyűjteményébe.

A Kastélydombon állt pacmáni castellumot az írott források szerint 1460 körül Pacmáni (Kis) Tamás építette, aki Újlaki Miklós familiárisa volt. A castellum nem sokáig állt fenn, mert 1484-ben Újlaki Lőrinc seregével megostromolta és leromboltatta, Pacmánit pedig elfogva palotai várába záratta.

Ezt követően 1518-ban szerepel egy oklevélben, amikor a birtokos Gethe-i család tagjai Poczman prédium igazgatását, amelyen egy elhagyott kőtorony áll, Inotai István palotai várnagyra bízzák. Az erősség utolsó említése 1537-ből való, amikor János király Podmaniczky Jánosnak adományozza Palota várát, melynek tartozékaként a Paczman nevű romos vár is szerepel.

A későbbiekben a 18. század közepéig Pacmán, – mint Csernye faluhoz tartozó puszta – a Zichy család palotai uradalmának részét képezte. Az épület egykori formája már csak ásatással lenne felderíthető.

A Kastélydomb az elmúlt időszakban magántulajdonba került, így felkeresése jelenleg nem lehetséges. Így különösen köszönjük a Civertan-nak a 2010-es légi felvételeket és Hajdú István archív képeit, melyeket a helyszínről készített.

Forrás:

Feld István – Mráv Zsolt – Nováki Gyula - Terei György – Sárközy Sebestyén:
Fejér megye várai az õskortól a kuruc korig
Magyarország várainak topográfiája 3. kötet
GPS: É 47° 19.440 (47.324005)
K 18° 5.682 (18.094694)

Információk: A Kastélydomb az elmúlt időszakban magántulajdonba került, így felkeresése jelenleg nem lehetséges.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció