Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

CsepregMagyarországVas megyeSopron vármegye - Malomkert

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Térkép

Csepreg-Malomkert ~, M 


Csepreg alsóvárosi részén, az ún. Malomkertben, az egykori Répce-meder partján található a rejtélyes – egykor víztükörrel övezett – mesterséges domb, valószínűleg egy Árpád-kori motte maradványa. (Elvileg szóba jöhetne reneszánsz vagy barokk parki létesítménykénti értékelése is, azonban sem írott forrásaink, sem a 18-20. századi térképek alapján nem tudunk a területen kastélyparkról. Malomkert nevét egy a 19. század első felében még működött – 1833-as térképen ábrázolt - malomról kapta.)

Jelenlegi állapotában 1 m magas és 10 m tetőátmérőjű, csonkakúp alakú mesterséges földhalom. Keleti oldalához közel egykor a Répce főmedre húzódott. A halmot egy 45 x 30 m-es (0,14 ha) téglalap alakú területet körbevevő alacsony földtöltés övezte. Ennek déli és keleti szakasza földmunkák következtében nagyrészt megsemmisült, csak DK-i sarka sejthető a talaj alig érzékelhető domborulta formájában. A nyugati és északi oldal viszont jól látható. A töltés funkciója egykor az lehetett, hogy víztükröt tartson a domb körül.

Csepreg alsóvárosi része a középkorban Sár (más néven Boldogasszonyfalva) néven a Frankóiak egyik birtokközpontja volt. Ez indokolhatta a kis toronyvár létesítését talán még a 12. században. A Frankiak ősei, Albrecht és Gottfried lovagok 1156 táján II: Géza hívására jöttek hazánkba a nyerték birtokaikat a királytól.

A területen középkori edénytöredékeket, köztük szürkeszínű csigavonalas díszítésű Árpád-kori oldaltöredéket találtunk.

Dénes József: Csepreg és a Répce-vidék az Árpád-korban. IN: Tanulmányok Csepreg történetéből. Szerk.: Dénes József. Csepreg, 1996. 82-118. - 104.


Dénes József

Várak.hu mobil applikáció