Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

GórMagyarországVas vármegyeVas történelmi vármegye - Kápolna-domb

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Légifotók
  • Térkép
  • Szállás

GÓR ÉS A GUARY CSALÁD TÖRTÉNETE

A falu nyugati oldalán emelkedő Kápolnadombon neolitikus, késő bronzkori és vaskori telep volt egykoron, az pedig a templom kutatásakor kiderült, hogy a rómaiak is uralták a környéket (sírkő az oltár lépcsőjében, a templom falainak római kori az építőanyaga).

A település első említése 1238-ból való „Castrum Guor” formában. Ez az adat egy, a Káptalandombtól északra 1989-1993 között föltárt vár kapcsán került napvilágra. A fából épült várat Dénes József a XII. század első felére keltezi, elsősorban a dendrokronológiai adatok alapján, feltételezi, hogy a Ják nemzetség birtokolja egészen 1279-ig. Ekkor már a Héderek nemzetségének birtokaként jelenik meg, ők valójában a Kőszegi család. A település nevét 1333-ban Gwar, majd Gwarr, később Gworr alakban említik. A XV. század első felében tűnik fel az Ablonczi család (1429), majd 1475-ben, de ekkor már a guari előnevet is használják. 1441-ben Gór a kőszegi vár birtokaként szerepel, több ízben tűnik fel a rohonci vár tartozékaként.  A Guary család, amely a Szelestey és Gosztonyi nevet is használta, 1520 után telepedik meg Górban. A 16. század második felében a reformált vallás Górban is uralkodóvá vált. Az 1633-as egyházlátogatásból tudjuk, hogy a parochiának már volt 31 hold földje és rétje is két táblában. 1706-ban még olvashatunk az evangélikusok tanítójáról, de 1725 a góri már nincs az anyaegyházak között, ekkor a templomot már újra a katolikusok használják. A Guary család a XVII. század második felében már nem a gazdag középnemesség sorába tartozik, inkább a kevésbé módosok közé sorolják, Vas Vármegye egyik legrégibb és hajdan tehetősebb családjaként tartják számon, amelyek tagjai főleg megyei hivatalokat viseltek. A családról tudjuk, hogy egészen a XX. század közepéig birtokos volt a faluban.

A TEMPLOM ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE

A Falu és a Guary család történetére vonatkozó dokumentumokból nem derül ki, hogy a templomot kik és mikor építették, középkori történetére vonatkozóan egyedül a helyszíni kutatás szolgál némi támpontokkal. Az ablakok részletformái alapján a templom építését a XIV-XV. századra tehetjük. A Győri Püspöki Levéltárban őrzött egyházlátogatási jegyzőkönyvekben csak a XVIII. században tűnik fel, de tudjuk, hogy a XVIII. század elején még az evangélikusok használják. Az 1733-as Canonica Visitacio megemlíti, hogy a bői egyház filiája a góri templom. Az 1748-as vizitáció már részletesebb, megemlítik, hogy a Szent Kereszt tiszteletére szentelték. A templom épülete ekkor romos, rossz állapotú, viszont van kriptája, amit a Nádasdy család építtetett. A temető már ekkor is a templomdombon volt. Az 1780-as egyházlátogatás jegyzőkönyvében kőböl (téglából) épült, boltozott apszist, karzatot említenek, valamint a tornyot, amely 1749-ben épült és a tetején vasból készültkettős keresztet helyeztek el. A templomnak ekkor két kapuja van, az egyik délen, a másik nyugaton. A déli kapun nem a középkori kaput, hanem a szentély déli oldalán az ablak alatt feltárt kaput kell értenünk. A középkori kaput 1780-ban már nem használták, a mögötte álló barokk pillér miatt. A templom közepén álló kriptát Meszlényi Benedek Vas vármegye ispánja építette. Ez a kripta azonban nem lehet azonos a Nádasdy féle kriptával, annak megszüntetése után alakíthatták ki. A berendezésből a fából épült szószéket emelik ki, ez valószínűleg a ma is állóval azonos. 1812-ben, bár a templom nem különösebben romos, de azért a felújítását javasolják. A jegyzőkönyv külön hangsúlyt fektetett a kripta leírására. A templom alatt levő kriptát márvány ajtó (kőlap) fedi, sassal jelölve, felirata: Benedictus Meszlenyi V. Comes I. Cttus Castri=Ferrei curavit.  Megjegyzik, hogy a kripta a Guary családé és valószínűleg a templomot is ők építették. 1829-ben a templomot újra romosnak találják, felújítása szükséges. 1875-ben arról tudósítanak, hogy 1874-ben a fazsindely tetejét javították és már kicsi a hívek számára. A XX. század első harmadában a torony és a hajó nyugati kapuját átalakítják, kicserélik, majd átalakítják a tetőszerkezetet, a korábban oromfalas tetőt lekontyolják. A Győri Egyházmegyében az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap támogatásával több tucat templom újult meg az elmúlt években. Köztük van a góri templom épületének külső felújítása is, amelyhez a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 19.357.026 Ft összeggel járult hozzá. A felújítási munkákat a BAUWERK-N Kft. (Csepreg) végezte 2011-2012-ben.

(A Kápolnadombon található információs tábla szövege)

további források:    Dénes József  - Gór, egy feltárt favár (Castrum  Ligneum)

https://www.vasmegyei-varak.hu/magyar/oldalak/gor_kapolna_domb/

http://www.oroksegvedelem.hu/gor_kapolnadomb_kozepkori_vara/


Fidrich Tibor összeállítása

 

 

 

http://castrum3d.hu/index.php/varak/78-gor

GPS: É 47° 21.350 (47.355831)
K 16° 47.767 (16.796110)
Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció